Podręcznik

Czytaj Dalej

Podręcznik jako niezbędny element procesu kształcenia

Wydawało się, że wkraczanie do szkolnictwa, nowej „techniki dydaktycznej” z jej nauczaniem programowym, maszynami dydaktycznymi, z bogatym wyposażeniem technicznym, z komputerami i nauczaniem obrazowym, odwróci uwagę społeczności oświatowej od podręcznika szkolnego. Tak się jednak nie stało. Obserwuje się za to zwiększone zainteresowanie podręcznikami określane odważnie przez niektórych nawet swego rodzaju szturmem podręcznikowym. O tym, że cywilizacja obrazu dotarła ...

Rola podręcznika oraz innych źródeł wiedzy w procesie kształcenia

- Funkcje podręczników:

Funkcje podręcznika według Kupisiewicza: informacyjna, ćwiczeniowa, motywacyjnaFunkcje podręcznika według Okonia:-informacyjna-badawcza- podsumowanie na koniec-praktyczna- ćwiczenia, zadania, pytania na myślenie-samokształceniowaForma, styl, język podręcznika: język odpowiedni...

Omówić funkcje podręczników szkolnych

Innym kryterium oceny podręcznika może być stopień spełniania funkcji dydaktycznych.

Znany dydaktyk historii A. Suchoński proponuje pod pojęciem funkcji rozumieć te właściwości podręcznika, które są związane z realizacją celów nauczania i uczenia się określonego przedmiotu.4 Różne funkcje...

PAKIET FRANCHISINGOWY - PODRĘCZNIK OPERACYJNY

Podręcznik operacyjny ma do spełnienia dwa podstawowe zadania. Przede wszystkim zawiera on opis zasad, według których franchisobiorca ma prowadzić działalność w ramach danego systemu franchisingowego. Dlatego też podręcznik operacyjny powinien być bardzo obszerny i szczegółowo opisywać wszystkie aspekty...

Podręcznik:Marketing

Podręcznik marketingu

Wystarczy klikać i czytać kolejne artykuły. Powrót do spisu treści przyciskiem "Powrót" w Twojej przeglądarce. Jeśli się zgubisz idź do strony głównej i wejdź jeszcze raz do podręczników. Jeśli uważasz, że artykuły powinny być w innej kolejności lub któregoś tematu...

Podręcznik:Zarządzanie jakością

Podręcznik zarządzania jakością

Wystarczy klikać i czytać kolejne artykuły. Powrót do spisu treści przyciskiem "Powrót" w Twojej przeglądarce. Jeśli się zgubisz idź do strony głównej i wejdź jeszcze raz do podręczników.

Jeśli uważasz, że artykuły powinny być w innej kolejności lub...

Podręcznik:Zarządzanie zasobami ludzkimi

Podręcznik zarządzania zasobami ludzkimi

Wystarczy klikać i czytać kolejne artykuły. Powrót do spisu treści przyciskiem "Powrót" w Twojej przeglądarce. Jeśli się zgubisz idź do strony głównej i wejdź jeszcze raz do podręczników. Jeśli uważasz, że artykuły powinny być w innej kolejności lub...

„PODRĘCZNIK DLA SAMEGO SIEBIE”

Kolejnym narzędziem, które inspiruje do refleksji i kształtowania rozwoju zawodowego, jest metoda, którą nazywamy „podręcznikiem dla samego siebie”. Podręcznik taki jest wynikiem udzielenia osobistych odpowiedzi na kilka pytań dotyczących własnej kariery, niezależnie od tego, czy trwa ona rok czy...

„WOJNA CHOCIMSKA” JAKO PODRĘCZNIK PATRIOTYZMU DLA WSPÓŁCZESNYCH

Autor charakteryzuje przodków broniących ojczyzny i przez to wskazuje jak powinni zachowywać się współcześni. Polacy biorący udział w tej bitwie stali w obronie wolności szlacheckich, wiary, własnego domu, dobytku, własnej czci, w obronie ojczyzny i jej wolności. W dalszej części tego utworu jest ocena...

Funkcje podręcznika szkolnego. Które z nich uważasz za najważniejsze?

- Informacyjna – podaje informacje odpowiednio usystematyzowane pod względem logicznym, merytorycznym i psychologicznym

- Badawcza – problemowe ujęcie przekazywanych treści, prezentacja sposobów rozwiązania

- Operacyjna – dostarcza impulsów do działania praktycznego poprzez odpowiednio skonstruowane zadania...

Filozofia polityki ściąga z notatek i streszczenie podręcznika do fiozofii polityki, do prof. Szlachty to jest to co najwazniejsze

Wittgeinstein -wczesny-formulownanie zdan normatywnych, sensownych nie jest możliwe, gdyz jednoznacznie nie można nic stwierdzic, wszytsko zalezy od kontekstu -pozniej przyjol dualizm lingwistyczny, w każdym uzyciu jyka rzada jego wlasne reguly -systemy prawne są sztuczne gdyz zawieraja zdania o charakterze normatywnym a nie opisowym Sofiści-przekonuja ze prawo jest pochodzenia ludzkiego, narzucaja trec mocnieji słabszym -wyzszego rzedu lad normatywny, nie ma on jednak związku z ...