Podniebienie miękkie

Podniebienie miękkie

Czytaj Dalej

Błona śluzowa podniebienia miękkiego

Są to tak samo jak na podniebieniu twardym gruczoły czysto śluzowe; wydzielina ich wygładza drogę ślizgową podniebienia i cieśń gardła, dzięki czemu zmniejsza się tarcie kęsów podczas łykania.

Podniebienie miękkie

Podczas łykania podniebienie miękkie unosi się, ustawia poziomo stykając się z tylną ścianą gardła; oddziela ono wtedy część górną (nosową) gardła od części środkowej (ustnej) niżej położonej i jama ustna szerzej łączy się z gardłem.

Zboczenia podniebienia miękkiego

Podniebienie miękkie składa się z i) błony śluzowej wyściełającej obie jego powierzchnie, 2) z gruczołów, 3) z mięśni i 4) z blaszki ścięgnistcj (rozcięgna), która tworzy podstawę podniebienia miękkiego.

Mięśnie podniebienia miękkiego

Poza tym mięśnie podniebienia miękkiego odgrywają ważną rolę w ich działaniu na trąbkę słuchową łączącą gardło z jamą bębenkową ucha. Z mięśniówki podniebienia dwa mięśnie kierują się do niego z góry (m.

Mowa osób z rozszczepem podniebienia

Rozszczep podniebienia jest wadą wrodzoną, rozwój mowy dziecka odbywa się w nieprawidłowych warunkach anatomicznych jamy ustnej.

Rozwój podniebienia

Część przednia podniebienia wy-ras ta z wyrostków nosowych przyśrodkowych w kształcie klina wytwarzającego tzw-podniebienie pierwotne. W przedniej części podniebienia rozwija się następnie podstawa kostna (podniebienie twarde), część tylna zachowuje charakter błoniasty (podniebienie miękkie).

Kostna podstawa podniebienia twardego

W tej części wzdłuż brzegów bocznych podniebienia twardego biegną naczynia i nerwy z otworu podniebiennego większego do przodu. Na sklepieniu podniebienia czasem występuje podłużna szczelina.

Błona śluzowa podniebienia twardego

Kostne podłoże podniebienia twardego wysłane jest błoną śluzową, która do przodu i bocznie przechodzi w dziąsła, ku tyłowi zaś w błonę śluzową podniebienia miękkiego.

Szew podniebienia

Od brodawki przysiecznej ciągnie się w linii pośrodkowej ku tyłowi wąskie, białawe pasmo błony śluzowej zwane szwem podniebienia, bardziej wyniosłe w części przedniej podniebienia, rynienkowate dalej ku tyłowi; u osobników młodych jest ono silniej rozwinięte, wraz z wiekiem natomiast zanika.

Naprężacz i dźwigacz podniebienia

Oba te mięśnie przylegają z boków do ścian górnego odcinka gardła; o ile jednak dźwigacz podniebienia miękkiego wpukla się we właściwą mięśniówkę gardła (m.

Naprężacz podniebienia

Naprężacz podniebienia 1) dźwiga opuszczone podniebienie do poziomu haczyków skrzydłowych i w ruchu tym współpracuje z dźwigaczem; poza tym 2) napina podniebienie między obu haczykami, które służą jako bloczki.

Dźwigacz podniebienia

Dźwigacz napina podniebienie miękkie i podnosi je. Poza tym unosząc podniebienie aż do zetknięcia się z tylną ścianą gardła oddziela jego część nosową, zabezpieczając przed dostawaniem się do niej pokarmów.

NACZYNIA I NERWY PODNIEBIENIA

podniebienna większa), a której gałęzie biegną w rowkach podniebiennych otoczone tkanką gruczołową podniebienia; mniejsze gałązki dochodzą przez otwory podniebienne mniejsze do podniebienia miękkiego (tt. Podniebienie miękkie zaopatrują n.

Miękkie lądowanie samolotu silnikowego

Aby posadzić samolot na pasie startowym, pilot zmniejsza prędkość i opuszcza klapy. Maleje siła nośna, rośnie siła hamująca i samolot rozpoczyna zniżanie. Tuż przed dotknięciem pasa startowego ster wysokości zostaje podniesiony do góry, po­dobnie jak zespół dodatkowych klap (slotów). W ten sposób...

Drewno miękkie i twarde

Drewno dzielimy na dwa podstawowe rodzaje -miękkie i twarde. Miękkie pochodzi z drzew iglastych, takich jak jodła, cykuta, sosna, sekwo­ja, świerk. Twarde otrzymujemy z drzew liścias­tych, takich jak buk, brzoza, klon, dąb, topola. Do drewna twardego o pochodzeniu tropikalnym zaliczamy heban, mahoń...

Stokłosa miękka

 

Wygląd: trawa bardzo bogata w formy, jednoroczna lub dwuletnia, tworząca luźne kępy o nielicznych źdźbłach, często rosnąca pojedynczo. Źdźbło z 2-5 aksamitnie owłosionymi kolankami, poza tym nagie, 20-60 cm wysokości, nierozgałęzione, wyprostowane. Liście szarozielone, z krótką i gęsto...

Kłosówka miękka

 

Wygląd: trawa trwała, gęs-tokępkowa. Źdźbła wysokości 25-100 cm wzniesione lub podnoszące się, dość cienkie, z 4-7 kolankami, gładkie na kolankach z gęstym wieńcem włosków. Pochwy liściowe na grzbiecie zaokrąglone, nagie lub trochę owłosione. Języczki liściowe całobrzegie, długości 1-5...

Miękki werniks, vernis mou

Technika graf. druku wklęsłego pokrewna —> akwaforcie. Na płytę metal, pokrytą m.w. (mieszanina werniksu akwafortowego i łoju baraniego) przerysowuje się (kalkuje) rysunek, podkładając papiery lub tkaniny o różnej fakturze.

Pod naciskiem narzędzia, którym przekalkowuje się rysunek, część lepkiego...

Podniebienie

1) staropol.: podniebie, niebo,namiot, baldachim nad łóżkiem, termin stosowanyw XV-XVIII w.; zob. też namiotek, płotek;

2) —> sklepienie.

Zapoznanie się ze współczesnymi metodami lutowania miękkiego i twardego.

Cel: Zapoznanie się z technologią łączenia rur miedzianych w instalacjach wodociągowych i grzewczych. Łączenie metali żelaznych i nieżelaznych za pomocą lutów twardych i miękkich. 1.Co to jest lutowanie ? Lutowanie to łączeniu metali, pozostających w stanie stałym, za pomocą roztopionego metalu – spoiwa, zwanego lutem Przy lutowaniu nie zachodzi nadtopienie łączonych części. Roztopiony lut łączy się z materiałem części łączonych dzięki zjawisku kohezji ...