Pod znakiem Koziorożca

Pod znakiem Koziorożca

Czytaj Dalej

POD ZNAKIEM POETÓW, seria wydawnictwa J. Mortkowicza

POD ZNAKIEM POETÓW, seria wydawnictwa J.

POEZJA KOŚCIELNA - „LAMENT ŚWIĘTOKRZYSKI” („ŻALE MATKI BOSKIEJ POD KRZYŻEM”)

Utwór składa się z 20 zwrotek. Reprezentuje gatunek tzw. skargi, żalu Matki Boskiej płaczącej pod krzyżem Chrystusa. Ukazuje losy swego Syna od momentu biczowania aż po przybicie go do krzyża. Cały czas współcierpi z nim. Prosi ludzi o użalenie się nad nią. Autor widział w niej przede wszystkim cechy...

Obraz życia pod okupacją podczas II wojny światowej. Człowiek złagrowany i zlagrowany.

Mianem „człowieka zlagrowanego” określamy człowieka, który zmuszony był żyć w hitlerowskich obozach koncentracyjnych - Bohater prozy Tadeusza Borowskiego. Samo pojęcie pochodzi od niemieckiego słowa „lager”, oznaczającego właśnie obóz. Tadeusz Borowski jest między innym autorem zbioru opowiadań pt...

Kariera a moralność - rozważania w odniesieniu nie tylko do "Granicy". (Weź pod uwagę sądy Nałkowskiej, innych pisarzy i swoje)

Począwszy od czasów najdawniejszych, a kończąc na współczesnych zagadnienie to fascynowało artystów, czego wyrazem są liczne utwory podejmujące ten temat: XX LECIE MIĘDZYWOJENNE: - Zofia Nałkowska "Granica" - bohater powieści Zenon Ziembiewicz wybrał w życiu drogę kariery.

Kariera a moralnosc - rozwazania w odniesieniu nie tylko do "Granicy". (Wez pod uwage sady Nalkowskiej, innych pisarzy i swoje).

Poczawszy od czasów najdawniejszych, a konczac na wspólczesnych zagadnienie to fascynowalo artystów, czego wyrazem sa liczne utwory podejmujace ten temat: XX LECIE MIEDZYWOJENNE: - Zofia Nalkowska "Granica" - bohater powiesci Zenon Ziembiewicz wybral w zyciu droge kariery.

POLITYKA PRODUKTU - Znak towarowy

Ustawa o znakach towarowych wyróżnia następujące rodzaje znaków: znaki słowne, znaki słowno-graficzne (obrazowe), znaki plastyczne (trójwymiarowe), znaki mieszane, znaki dźwiękowe.

Znak towarowy - Znaki słowne

Znaki towarowe słowne uznawane są za takie tylko wówczas, gdy o ichindywidualności decyduje wyraz, litera, liczba, slogan wchodzący w składokreślonej kompozycji plastycznej, stanowiąc jej integralną część.

Znak towarowy - Znaki obrazowe

Znakami obrazo-wymi są: znaki fantazyjne przedstawione w abstrakcyjnej formie, znaki stanowiące twórcze przekształcenie konkretnego motywu, kombinacje obrazowe, graficzne opracowanie liter, cyfr i słów, jeżeli przeważa elementgraficzny, • monogramy, czyli znaki utworzone z ozdobnie powiązanych liter.

Znak towarowy - Znaki plastyczne (trójwymiarowe)

W praktyce polegają na:

nadaniu samemu towarowi określonej formy,

wciśnięciu lub umieszczeniu na towarze pewnego kształtu,

• umieszczeniu na opakowaniu towaru lub dołączeniu do opakowaniaformy plastycznej np. plomby, kapsla,

• nadaniu całemu opakowaniu określonego kształtu.

Znak towarowy - Znaki mieszane

form znaków. Logotyp - to znak słowny (np. Lindt, Parker, Wedel), Logo - to znak obrazowy (np.

Znak towarowy - Znaki dźwiękowe

Odbierane są przy pomocy narządu słuchu. Mogą to byćmelodie, znane lub skomponowane na użytek rejestracji, a także każdy innysygnał.

Znak towarowy

Często znak towarowy - lub jego część zastrzerzona prawnie - bywa nazywana znakiem handlowym lub ochronnym (trade mark).

Postulaty Polaków pod adresem prawa

• maksymalizmu prawnego, której przejawem jest domaganie się wszechobecności prawa, • szybkie dostosowanie prawa do nowych sytuacji więcej jest zwolenników sytuacyjnego podejścia do prawa niż zwolenników podejścia stabilizującego

Misteria działalności publicznej Jezusa - Znaki Królestwa Bożego

(KKP 548) Uwalniając niektórych ludzi z ich ziemskiego nieszczęścia, głodu (J 6,5-15), niesprawiedliwości (Łk 19,8), licznych chorób i śmierci (Mt 11,5), Jezus pozostawił mesjańskie znaki.

Rozwój dogmatów - Wczesne średniowiecze („znak albo rzeczywistośc”)

Sakrament oznacza przecież połączenie obydwu nie znak albo realność lecz realność w znaku. Znakowe działanie, które zawiera w sobie rzeczywistość, obecności gospodarza uczty.

Rozumienie Eucharystii dzisiaj - osobowa obecność w „realnym znaku”

Dwa razy zatem nad chlebem i kielichem wyrażany zostaje ten sam stan rzeczy w tych znakach, które przyjmujemy.

Włożenie rąk i ordynacja - Prastary znak

Ten wymowny gest jest dalej praktykowany przez chrześcijan jako stary znany symbol na oznaczenie nowego skutku, mianowicie, realizujący znak nowego wydarzenia w Duchu św.

Poezja wobec rewolucji - Rewolucjonista w barze „Pod Zdechłym Psem”

Poeta rewolucyjny XX wieku miał do wyboru dwie drogi. Mógł próbować (skutecznie lubnie) wyrzec się trosk i fanaberii prywatnego „ja”, twardo postawić „stopę na gardle swej pie-śni”, obwołać się twórcą „zmobilizowanym przez rewolucję”, jej „asenizatorem i woziwodą”(cytowane słowa pochodzą z poematu...