Poczwarka

Poczwarka

Czytaj Dalej

Poczwarka, poczwarka owadów

Przede wszystkim poczwarka motyla, jest w różnych kulturach symbolem przemiany, potrzebującego ochrony i często osamotnionego człowieka na progu nowego stopnia dojrzałości.

POCZWARKA

Poczwarka powstaje z larwy, jest nieruchliwa lub mało ruchliwa, nie odżywia się. W jej wnętrzu zachodzą procesy rozkładu narządów poczwarki oraz prowadzące do powstania narządów postaci dorosłej.