Zapotrzebowanie na płyny

Kolejnym czynnikiem, który należy uwzględnić, jest ilość spożywanych przez pacjentkę płynów (bezalkoholowych). Wiele pacjentek nie wypija zalecanej dziennej ilości płynów (Hart et al., 2005), a dzieje się tak z wielu powodów. Pacjentki mogą nie być w stanie rozpoznać własnego pragnienia (co stanowi...

BADANIE PŁYNÓW OPŁUCNOWYCH

Ustalenie etiologii płynów opłucnowych często napotyka duże trudności. Dla stwierdzenia charakteru płynu niezbędne jest nakłucie opłucnej. Wydobycie płynu jest nieraz trudne, jeżeli znajduje się w niewielkich kieszeniach opłucnowych lub zawieszony jest w szczelinie międzypłatowej. Istnieją...

Badanie cytologiczne płynu

Badanie cytologiczne płynu jest szybkim i efektywnym testem, pomocnym w różnicowaniu przesięków, wysięków oraz w ustalaniu ich etiologii.

Płyn zastoinowy zawiera tylko niewielką liczbę komórek jedno-jądrzastych, rzadko przekraczającą 100 komórek/ul i są to głównie limfocyty. Zajęcie błon surowiczych...

Jakie funkcje spełniają płyny organizmu?

Poza odżywianiem komórek i usuwaniem niepotrzebnych substancji oraz służeniem pomocą w zwalczaniu chorób, płyny pozakomórkowe angażują się także w inne, ważne zadania. Jedno z nich to przenoszenie i rozprowadzanie rozpuszczonych soli i innych substancji chemicznych, jak hormony i enzymy produkowane...

W jaki sposób następuje wymiana płynów w organizmie?

Trochę jak plastry miodu, nasze ciała są zbudowane z komórek, pomiędzy którymi znajdują się maleńkie przestrzenie. Właśnie przez te przestrzenie przenikają płyny tkankowe. W naszym organizmie odbywa się nieustanny ruch polegający na wymianie wody pomiędzy komórkami, krwią i płynem...

Płyny kosmetyczne - surowce i zastosowanie

Płyny i toniki są wyrobami kosmetycznymi stosowanymi do doraźnego oczyszczania skóry, dającymi uczucie świeżości po użyciu. Wiele z nich ma działanie nawilżające, a nawet natłuszczające i pobudza przemiany fizjologiczne w skórze właściwej. Płyny kosmetyczne ze względu na działanie dzieli się na: oczyszczające, pobudzające, odżywcze, chłodzące, po goleniu, do utrzymania higieny osobistej, specjalne. Skład płynów do pielęgnacji ciała jest bardzo różny, zależy ...

Płyny wysiękowe nowotworowe

W chorobie nowotworowej gromadzący się płyn w surowiczych jamach ciała może być:

•    bezpośrednim skutkiem rozrostu komórek nowotworowych w obrębie błon surowiczych,

•    pośrednim następstwem zmian nowotworowych w ustroju,

•    może nie mieć bezpośredniego związku z chorobą nowotworową.

Płyn...

BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO

Najczęściej płyn mózgowo-rdzeniowy pobierany jest z nakłucia lędźwiowego. Pacjent leży na boku, z silnie wygiętym grzbietem, podkurczonymi kończynami dolnymi i zgiętym do przodu karkiem(ryc. 6-5). W tym samym ułożeniu lub w pozycji siedzącej ze zgiętym do przodu karkiem pobiera się płyn...

Płyny wysiękowe nienowotworowe

Wysięki są to płyny zapalne, gromadzące się w surowiczych jamach ciała z jednoczesnym uszkodzeniem ścian naczyń krwionośnych.

Wysięki - płyny o bawię ciemnożółtej, często krwistej, mlecznej lub nawet brunatnej. Najczęściej są mętne, z domieszką krzepnących nici fibryny (włók-nik) lub...

Badanie płynów z jam ciała

Badanie płynów z jam ciała jest badaniem kompleksowym i pracochłonnym. Od osoby oceniającej preparaty cytologiczne wymaga dużego doświadczenia. Badanie płynów z jam ciała w kierunku przesięk -wysięk na dzień dzisiejszy jest mało użyteczne. Wynik badania laboratoryjnego powinien także dostarczyć...

Statyka i dynamika płynów

Z makroskopowego punktu widzenia powszechnie przyjęty jest podział materii na ciała stałe i płyny. Pod pojęciem substancji, która może płynąć rozumiemy ciecze i ga-zy. Dla ciał sztywnych, mających określony rozmiar i kształt, sformułowaliśmy mecha-nikę ciał sztywnych. Do rozwiązywania zagadnień...

Statyka i dynamika płynów

Z makroskopowego punktu widzenia powszechnie przyjęty jest podział materii na ciała stałe i płyny. Pod pojęciem substancji, która może płynąć rozumiemy ciecze i ga-zy. Dla ciał sztywnych, mających określony rozmiar i kształt, sformułowaliśmy mecha-nikę ciał sztywnych. Do rozwiązywania zagadnień...

REGULACJA SKŁADU PŁYNÓW CIAŁA U ZWIERZĄT WODNYCH

OSMOREGULACJA - zespół procesów prowadzących do utrzymania optymalnego stężenia osmotycznego płynów ustrojowych, czyli stężenia w nich elektrolitów (gł. chlorku sodu). Stężenie osmotyczne jest przyczyną powstawania na granicy błon przepuszczalnych, np. między osoczem krwi a tkankami, ciśnienia...

Co to jest równowaga płynów w organizmie i jaka jest rola ADH?

Inna ważna funkcja nerek polega na regulowaniu ilości i proporcji wody, soli i składników mineralnych znajdujących się w organizmie. Niemal dwie trzecie naszej wagi przypada na wodę. Połowa tej wody znajduje się wewnątrz komórek, reszta zmieszana z solami mineralnymi otacza komórki. Jeśli wokół...

Jakie są rodzaje płynów w organizmie człowieka?

Rozróżniamy dwa główne rodzaje płynów organizmu: płyn poza- i wewnątrzkomórkowy. Większość płynu pozakomórkowego tworzy plazmę krwi (około 3 litry) oraz płyn tkankowy lub śródmiąższowy (około 12 litrów). Płyn wewnątrzkomórkowy jest głównym składnikiem komórek organizmu - to pozostałe...

BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO

Badanie polega na pobraniu płynu mózgowo-rdzeniowego przez wkłucie igły punkcyjnej do kanału kręgowego (przestrzeni podpajęczynówkowej). Pobrany płyn mózgowo-rdzeniowy poddawany jest ocenie pod względem właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. Zmiany w składzie płynu mózgowo-rdzeniowego...

Krążenie płynu mózgowo - rdzeniowego

Płyn mózgowo-rdzeniowy jest wodnistą cieczą, która wypełnia komory mózgowia i znajduje się w przestrzeni podpajęczynówkowej mózgowia oraz kanału kręgowego.

Łącznie układ komorowy i przestrzeń podpajęczynówkowa zawierają ok. 150 ml płynu mózgowo-rdzeniowego. Dobowa objętość wytwarzanego płynu...

Badanie płynu mózgowo-- rdzeniowego

Jest to badanie podstawowe. W warunkach szpitalnych wykonujemy je w każdej chorobie neurologicznej poza tymi, w których istnieją wyraźne przeciwwskazania do nakłucia (np. podejrzenie guza tylnej jamy czaszkowej, gruźlica lędźwiowego odcinka kręgosłupa).

Nakłucie wykonuje się w ułożeniu chorego na...

Ewolucyjne różnicowanie się układów krążenia u bezkręgowców i kręgowców z uwzględnieniem ich płynów ustrojowych oraz roli tych układów w organizmie

Kręgowce to strunowce mające szkielet osiowy, złożony z czaszki i kręgosłupa. U bezkręgowców jest brak tego elementu. Jednakże zarówno u kręgowców jak i bezkręgowców układ krążenia ma za zadanie rozprowadzać składniki pokarmowe i tlen do wszystkich tkanek, usuwać zbędne produkty przemiany materii...

Jakie sole wchodzą w skład płynów organizmu?

Dwa główne rodzaje soli wchodzące w skład płynów organizmu to chlorek sodu (sól jadalna) i chlorek potasu, który znajduje się, wraz z chlorkiem sodu, w wodzie morskiej, a także w spożywanym pokarmie. Chlorek sodu występuje w płynach pozakomórkowych, podczas gdy płyny wewnątrzkomórkowe zawierają...