Plotyna

Plotyna

Czytaj Dalej

Teoria emanacjonizmu Plotyna a współczesne poglądy na ekspansje Wszechświata

Hierarchia bytów Plotyna (Hipostazy) Plotyn twierdził, że absolut będący jednią, stanowi dobro, jaki i ostateczny świadomy lub nieświadomy cel, do którego dążą wszystkie stworzenia. Niebyt według Plotyna Plotyn wyróżnia dwa rodzaje niebytu.

Filozofia Plotyna.

Uznał Plotyn absolut za niepoznawalny. Plotyn nazywał kolejne postacie bytu hipostazami. Plotyn włączył po raz pierwszy w obręb systemu filozoficznego poglądy estetyczne, wynikały one wprost z jego metafizyki.

Poglądy Plotyna - System emanacyjny

Plotyn zakładał, że postacie bytu są mniej lub więcej doskonałe.

Poglądy Plotyna - Absolut

Plotyn wielbił Absolut jako będący ponad wszelką doskonałością szczyt piękna, dobra, prawdy i jedności.

Poglądy Plotyna - Świat idealny, psychiczny i materialny

Plotyn wyróżniał ich trzy: Duch – świat idealny, Z nim zaczyna się dziedzina dostępna dla zrozumienia i poznania. Dzięki niej Plotyn mógł wytworzyć pojęcie bytu zupełnie nie liczące się z przyrodą.

Poglądy Plotyna - Poznanie, sztuka i cnota

Toteż teoria, poznanie i estetyka stanowiły równoległe człony systemu filozoficznego Plotyna.

Poglądy Plotyna - Dusza ludzka

Plotyn dzielił duszę na dwa składniki. Plotyn uważał jednak – odmiennie od Platona – że dusza czasami może zejść w niższe rejony bytu, aby je uduchowić i podnieść.

Poglądy Plotyna

Jedno jest absolutną jednością (nie wiadomo zatem dla czego kiełkuje z niej wielość). Ludzie nie mogą o nim mówić, ani myśleć w sposób dyskursywny, a jedynie przeżywać w ekstazie.

Jednia jest nadpełnią bytu, która istniejąc, musi się przelewać emanując byty dalsze (hipostazy), które są w...