Komunikowanie się w przestrzeni prywatnej i publicznej XIX i XX w. - Plotka i pogłoska

Plotka i pogłoska w XIX w. nadal jest najskuteczniejszym sposobem przekazywania informacji w społecznościach wiejskich i miejskich (nie tylko tych małomiasteczkowych).

Uzyskuje ona dodatkowy wymiar w warunkach dwudziestowiecznych systemów totalitarnych, które starają się blokować dostęp do...

TECHNIKI PERSWAZYJNE - Dyfuzja bezpośrednia (pogłoska, plotka)

Rozpowszechnianie drogą ustną w kontaktach bezpośrednich różnego rodzaju niepotwierdzonych oficjalnie wiadomości - występuje przy braku zaufania do oficjalnych źródeł informacji. Rozchodzi się bardzo szybko. Przekazywana treść, w związku z jej ustnym przenoszeniem, może ulegać daleko idącym...