Uprawa i plon buraków cukrowych

Burak cukrowy {Beta vulgaris var. saccharifera) jest rośliną dwuletnią, należącą do rodziny komosowatych (Chenopodiaceae). W pierwszym roku tworzy ona zgrubiały korzeń, który po wykopaniu i odcięciu z niego górnej części razem z liśćmi (tzw. ogłowienie buraków) jest transportowany do cukrowni.

Buraki...

Krzak ciernisty, płonący

Bóg pojawił się Mojżeszowi w krzaku ciernistym, który płonął, jednakże się nie spalał. Jest to symbol niezniszczalnej potęgi duchowego ognia, w sztuce i literaturze chrzęść, jest to także symbol Marii, która została Matką, ale pozostała Dziewicą, tzn. ,,płonęła", ale pozostała...

Plon

Masa produktów uzyskanych lub przeznaczonych do zebrania z 1 ha uprawy danej rośliny. P. wyrażany jest w t na 1 ha, np. plon ziarna pszenicy wynoszący 6 t/ha. Zob. też zbiór.

Plon biologiczny

Masa określonego składnika (np. cukru, skrobi, tłuszczu, białka) wytworzona przez rośliny. P.b. oblicza się mnożąc plon roln. przez procentową zawartość danego składnika.

Plon wtóry

Roślina, będąca plonem gł., uprawiana bezpośrednio po zbiorze międzyplonu ozimego, np. ziemniak, kukurydza, kapusta pastewna.

Plon główny

1. roślina zajmująca pole przez większą część okresu wegetacyjnego. Pomiędzy p.g. można uprawiać międzyplony.

2. części roślin, dla których gł. uprawia się danąroślinę, np. ziarno zbóż, korzenie buraków.

Plon przeliczeniowy

P. wyrażony w wartościach porównywalnych, np. jednostkach zbożowych,jednostkach owsianych, suchej masie.P.p. wyliczany jest w oparciu o współczynniki przeliczeniowe produktów rolniczych.

Plon uboczny

Część biomasy roślinnej niestanowiąca plonu gł., przeznaczana zazwyczajna paszę, np. słoma zbóż, liście buraków cukrowych,nasiona lnu włóknistego.