Systemy plików

Każdy plik w systemie NTFS jest opisany przez jeden lub więcej rekordów przechowywanych w specjalnym pliku o nazwie główna tablica plików (master file table - MFT). Numer pliku jest numerem rekordu w strukturze MFT opisującej plik.

Formaty plików audio. Różnica pomiędzy dźwiękiem anologowym a cyfrowym. Prędkość bitowa bitrate

Mimo że pliki Wave mogą być zapisane przy użyciu dowolnych kodeków audio, zazwyczaj stosuje się nieskompresowany format PCM, który powoduje, że pliki zajmują dużo miejsca (około 172 kB na sekundę dla jakości CD).

Serwer plików

Serwer plików - serwer bazodanowy stanowiący pojemne repozytorium danych, w którym przechowuje się pliki w osobistych lub ogólnodostępnych katalogach, przeznaczonych dla wielu użytkowników sieci LAN.

Kompresja plików

Kompresja plików - sposób zmniejszenia wielkości multimedialnych plików cyfrowych (głos, tekst, grafika, ruchome sekwencje obrazowe) dla efektywnego wykorzystania przestrzeni pamięciowej w serwerach dyskowych i archiwizatorach.

Konwersja plików

Konwersja plików może przebiegać zarówno między formatami dwóch aplikacji sterowanych jednym systemem operacyjnym, jak też między aplikacjami różnych systemów.

Plik

Plik - zbiór informacji przechowywany w pamięci (operacyjnej, dyskowej) komputera i traktowany przez użytkownika jako całość. Plik może zawierać kompletny program, jego część bądź stanowić zbiór danych tworzonych przez użytkownika jako dokument tekstowy.