Pleśń

Pleśń

Czytaj Dalej

Charakterystyka systematyczna, morfologiczna i fizjologiczna pleśni.

Pleśnie są organizmami wielokomórkowymi, cudzożywnymi – nie mają zdolności do syntezy chlorofilu. Należą do królestwa Mycota (Fungi). Prawie wszystkie są tlenowcami. Rozwijają się w środowisku kwaśnym przy pH 1,5 – 8,5 i temperaturze 25-32ºC. Mają zdolność do tworzenia delikatnej, puszystej grzybni i to odróżnia je od drożdży. Wykazują zróżnicowaną budowę, co pozwala identyfikować je na podstawie cech morfologicznych Pleśnie ważne w przemyśle żywnościowym ...

Pożyteczna i szkodliwa rola pleśni w technologii żywności i przechowalnictwie.

Pleśnie są wybitnymi tlenowcami bardzo odpornymi na niskie pH. Jednym ze sposobów zapobiegania ich rozwojowi w produktach spożywczych jest stworzenie warunków beztlenowych. Pleśnie z rodzaju Mucor i Rhizopus wywołują psucie się żywności przechowywanej, przede wszystkim owoców, warzyw, chleba. Pleśnie z rodzaju Mucor powodują m.in. gnicie truskawek. W konserwach na ogół rozwijają się tylko w przypadkach nieszczelnych opakowań i dostępu tlenu. Niektóre gatunki, dzięki ...

Zatrucia pokarmowe wywołane przez pleśnie.

Mykotoksyny są produktami przemiany materii grzybów. Są toksyczne dla człowieka, zwierząt i roślin. Pojęcie mykotoksyn używane przeważnie w stosunku do toksycznych produktów przemiany materii pleśni. Mykotoksyny występują we wszystkich artykułach żywnościowych i paszach, na których doszło do rozwoju mykotoksycznych grzybów, lub do których produkcji użyto spleśniałych surowców. Należą do nich produkty zarówno pochodzenia zwierzęcego jak i roślinnego, jednak ...

Drożdże i pleśnie

Mleko surowe rzadko kiedy zawiera drożdże i pleśnie, jednakże grupy te są szeroko rozpowszechnione w środowisku, szczególnie w powietrzu, skąd przedostają się do mleka i jego produktów. Na ogół nie są one konkurencją dla bakterii, chyba że poziom cukru lub soli jest wysoki lub też produkt mleczarski...