Plecionka wędkarska

Plecionka wędkarska − nierozciągalna linka przeznaczona do połowu ryb. Wytwarzana jest z tworzyw sztucznych, o dużej wytrzymałości. Stosowane do różnych metod połowów: gruntowych, spiningowych, morskich.

Czytaj Dalej

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI

POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI - organizacjaspołeczna zrzeszająca miłośników sportuwędkarskiego; ma osobowość prawną i zatwierdzonystatut; celem jej jest rozwój sportu wędkarskiego,dbałość o zarybianie powierzonychsobie wód śródlądowych oraz szerzenie w społeczeństwiezasad ochrony przyrody. Jedynie...

Pierwsi prawdziwi ludzie

Nie mieli pojęcia o uprawie ziemi, plecionce lub tkaninach.

Pierwsze ludy żeglarskie

Łódź z plecionki, pokryta skórą i zapuszczona smołą, była używana w Egipcie i w Sumerii poza granicą naszych wiadomości.

Specyfika zasobów ludzkich organizacji

 

Specyfika ta przejawia się w dwóch podstawowych kwestiach, odróżniających zasoby ludzkie od pozostałych zasobów:

optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie,

sposobie w jaki człowiek staje się zasobem przedsiębiorstwa.

Ad.1. Optymalizacja wykorzystania rzeczowych i...

Julian Przyboś - Echo

Widnokrąg niesie mnie leśny jak w plecionce z wikliny w koło, rozlega się ziemia naoczna.

Metody działania adm.

1. Władcze (grzywna, karanie, egzekucja, odpowiedzialność majątkowa, dyscyplinarna) - stosuje się te działania w sytuacjach niezbędnych, gdy inne formy zawiodą.

- tworzenie norm - nakazy, zakazy, polecenia

- prewencyjne - ich celem jest zapobieganie niekorzystnym zjawiskom społ.

- cywilistyczne -...

GRUPY PRACOWNICZE

Przeprowadzone badania przez L.B .SAYLESA w amerykan. Przeds. Dotyczące związku miedzy rodzajem wykonywanej pracy a stopniem aktywności zawodowej pracowników, pozwoliły wydzielić 4 grupy pracownicze :

APATYCZNE – złożone z prac. O niskich kwalifikacjach, nisko opłacanych, nie mających widoku na...

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Rezerwat Krasne

Został utworzony w 1990 roku. Ten niewielki obiekt o powierzchni 83,61 ha leży po prawej stronie szosy Białystok - Supraśl, w pobliżu stawów rybnych Polskiego Związku Wędkarskiego. Zabiegi hydrotechniczne i okresowe regulacje stanu wody w stawach mają duży wpływ na stosunki wodne w rezerwacie.

Płaski...

Łosoś (Salmo salar) - Informacje ogólne

Jest typowym przedstawicielem rodziny ryb łososiowatych , królującej między rybami słodkowodnymi. Wszyscy przedstawiciele tej rodziny odznaczają się ciałem torpedowatym - już na rut oka widać, że są doskonałymi pływakami . Wygląd , ubarwienie i jakość mięsa , to cechy uzasadniające stawianie...

Cywilizacja Majów i Azteków

Przy bagnistych brzegach jezior gromadzono muł i na plecionkach z wikliny.

Katyń - SOWIECKIE ZBRODNIE DOKONANE NA POLSKICH JEŃCACH WOJENNYCH W KWIETNIU I MAJU 1940 R. W KATYNIU, MIEDNOJE I CHARKOWIE

Obozy jenieckie

Na mocy paktu Ribbentrop - Mołotow z dnia 23 sierpnia 1939 r.,

w dniu 17 września 1939 r. Armia Czerwona łamiąc pakt o nieagresji przekroczyła granicę Polski. Na skutek tego zdradzieckiego ataku do niewoli dostało się kilkadziesiąt tysięcy polskich oficerów, podoficerów i żołnierzy...

Starożytne Igrzyska Olimpijskie w Grecji - ZAWODY

Rydwany były zbudowane z drewna, wiklinowej plecionki i nie były resorowane.

PODMIOTY ADMINISTRUJĄCE

Organ administrujący to każdy podmiot, który uczestniczy w realizacji funkcji administracji( zadań administracyjnych) bez względu na charakter podstawy prawnej uprawniającej do podejmowania takiego działania. Musi być to podstawa prawna zgodna z prawem, określająca charakter kompetencji i ich zakres...

Strzebla dubrownicka

Wygląd: wydłużone, tylko nieznacznie bocznie spłaszczone ciało, podobnie do naszej s. potokowej, o długim pysku z małym, ukośnie ku górze skierowanym otworem gębowym. Okrywa łuskowa jest w znacznym stopniu uwstecz-niona - ciało luźno pokrywają pojedyncze, bardzo delikatne, drobne, tkwiące głęboko w...

Krokodyle i aligatory

Krokodyle i aligatory należą do najstarszych zwierząt, starszych nawet od dinozaurów. Ich powszechnie budzący grozę wygląd uległ niewielkim zmianom od czasów kiedy wyłoniły się one na drodze ewolucji, a do około dwudziestu znanych obecnie gatunków należą największe gady zamieszkujące...

Pokarm i schronienie dla zwierząt

Obecność człowieka wywiera wszę­dzie szkodliwy wpływ na życie dzikich zwierząt. Niekorzystne efekty ingerencji ludzkiej w przyrodzie możemy jednak zmniejszyć, planując z rozmysłem nasze codzienne czynności i pomagając naturze. Przez miliony lat przyroda rządziła się wła­snymi prawami. W ciągu...

Jeziora, rzeki i strumienie

Woda jest substancją podstawową dla rozwoju życia. Istnieje wiele typów słodkowodnych zbiorników i cieków wodnych. Są one środowiskiem życia niezwykle różnorodnej fauny i flory. Większość zwierząt żyjących w wodach słodkich, włączając w to ryby i małe bezkręgowce, powstała w morzu i...

Jelec chorwacki

Wygląd: wydłużone, zależnie od miejsca przebywania mniej lub bardziej wygrzbiecone, bocznie spłaszczone ciało o długiej głowie z tępym pyskiem i półdolnym otworem gębowym. Duże łuski koliste (cykloidalne), 52-55 wzdłuż linii bocznej. Płetwa grzbietowa z 10, odbytowa z 11-12 promieniami; dolna...

Jelec cetiński

Wygląd: wydłużone, zależnie od miejsca przebywania mniej lub bardziej wygrzbiecone, bocznie spłaszczone ciało o długiej głowie z tępym pyskiem i półdolnym otworem gębowym. Małe łuski koliste, 62-64 wzdłuż linii bocznej. Płetwa grzbietowa z 10, odbytowa z 11-12 promieniami; dolna krawędź płetwy...

Wędkarstwo sportowe w Europie - Uwagi ogólne

 

W Polsce prawo do łowienia ryb na wędkę w wodach otwartych mają jedynie osoby upoważnione, posiadające tak zwaną kartę wędkarską. W prywatnych stawach, bajorkach lub sadzawkach, za zgodą właściciela, łowić może każdy, jeżeli jednak woda taka ma charakter hodowlany, trudno to nazwać...