Platforma kontynentalna

Czytaj Dalej

Platformy wydobywcze ropy naftowej

Obecnie większości wierceń podmorskich dokonuje się z platform wiertniczych. Do 90 metrów głębokości używa się platform, holo­wanych na miejsce wiercenia. Platformy są utrzymy­wane w miejscu przez systemy wielu kotwic.

Lodowce kontynentalne - lądolody

Lodowiec kontynentalny - lądolód - to gruba pokrywa lodowa o ogromnej powierzchni.

Ukształtowanie dna morskiego

Szelf - platforma kontynentalna o głębokości od 0 do 200 m. km2 w % Szelf 0 - 200 28 285 7,8 Stok kontynentalny 200 - 3 000 65 697 18,1 Baseny oceaniczne 3 000 - 6 000 264 642 73,1 Rowy oceaniczne > 6 000 3 759 1,0 B.

Hegemonia Francji w Europie w latach 1807 - 14. Przyczyny jaj załamania

Motywacje i cele: Napoleon w jakiś sposób stał się więźniem blokady kontynentalnej, albowiem aby blokada była skuteczna, należało rozciągnąć władzę Napoleona na kraje dotąd neutralne. Odczuwała ona dotkliwie skutki blokady kontynentalnej, a jednocześnie obce jej były idee rewolucji francuskiej.

Co to jest szelf kontynentalny?

Brzegi każdego kontynentu otacza zatopione pod wodą łagodne zbocze, zwane szelfem kontynentalnym. Szelfy kontynentalne znajdują się średnio na głębokości dwustu metrów. Dopiero w tym miejscu koń­czą się bloki kontynentalne.

Pale i platformy wydobywcze

Pali używa się także do zakotwiczania w dnie morskim platform wydobywczych do eksploatacji podmorskich złóż gazuj ropy. Platforma Claymore na Morzu Północnym jest osadzona na palach wbi­tych w dno na głębokość 46 metrów.

Czym są platformy tektoniczne?

Przeciwnie, w swym biegu, niektóre ich fragmenty są wyraźnie przesunięte w jedną lub drugą stronę, co jest wynikiem przemieszczania się poszczególnych platform. Trzęsienia ziemi oraz zjawiska wulkaniczne występują przede wszystkim na granicy styku dwóch platform.

Jak powstawała wieża Eiffla?

Wewnątrz pylonów kursują windy, umożliwiające wygodny dostęp do trzech platform widokowych.

Kontynentalny model nadzoru korporacyjnego

Charakterystyka Kontynentalny model nadzoru korporacyjnego (wewnętrzny, kontynentalno-japoński) - system nadzoru i kontroli nad korporacją funkcjonujący w kontynentalnej Europie oraz w Japonii.

Platforma wartości

Charakterystyka Platforma wartości (Value Platform) jest obecnie jednym z kilku znanych modeli zarządzania kapitałem intelektualnym. Na podstawie modelu platformy wartosci W.

Porównaj koncepcję kontynentalną i amerykańską w zakresie pozycji państwa i obywatela

Dla tradycji kontynentalnego konstytucjonalizmu liczyło się przede wszystkim dobro państwa, jako narzędzia, za pomocą którego obywatele mogli realizować swoje powodzenie.

Rewolucja amerykańska w XVIII wieku

Rewolucja amerykańska - WAŻNIEJSZE DATY 1765 Kryzys związany z Aktem Stemplowym   1767 Uchwalenie Aktu z Townshend   1770 Masakra bostońska; zniesienie Aktu z Townshend oprócz ograniczeń w imporcie herbaty 1773 16 grudnia - „Herbatka bostońska" 1774 Zwołanie Kongresu Kontynentalnego 1775 18 kwietnia - pierwsza potyczka zbrojna pod Lexington 1776 4 lipca - deklaracja niepodległości 1777 Zwycięstwo Amerykanów pod ...

Rewolucja amerykańska 1763-1783. Jej geneza i skutki

W 1776 poszczególne stany wydają deklarację niepodległości, a Wirginia wnosi jej projekt pod obrady Kongresu Kontynentalnego. Wypuszczono dolary kontynentalne, ale szybko zżarła je inflacja.

Potęga kontynentalna mackindera

Teoria potęgi kontynentalnej Halforda Mackindera - Brytyjczyk, ur.

Elementy Klimatu Polski - temperatura, opady, wiatry

Powietrze zwrotnikowo - kontynentalne napływa do rejonu Środkowej Europy zazwyczaj w ciepłej porze roku. Jest to wynikiem siły oddziaływania kontynentalnych mas powietrza, słabnącej w miarę posuwania się na zachód.

Rodzaje metamorfizmu,skały,minerały...

Działalność lodowców kontynentalnych: osady lodowcowe typowe (glacjalne)-zostały wytopione bezpośrednio z lodu lodowcowego, osady wodno-lodowcowe (osady rzeczno-lodowcowe czyli fluwioglacjalne, osady jeziorno-lodowcowe, limnoglacjalne)- zostały osadzone dzięki działalności wód spod topniejącego lodowca, albo osadzone w jeziorach przed czołem lodowca. łańcuch gór fałdowych, platforma kontynentalna.

Tabelaryczna charakterystyka jednostek strukturalnych platformy Dekanu.

Platformy Dekanu. Procesowi temu towarzyszyły zjawiska wulkaniczne i tworzenie się trappów na platformie Dekanu.

Szyb i platforma wiertnicza

Współczesne platformy mogą obsłużyć nawet do 60 odwiertów jednocześnie; część z nich znajduje się bezpośrednio pod platformą, natomiast pozostałe są od niej oddalone i połączone z nią rurociągami leżącymi na dnie morza.

Platforma zarządzania siecią

Do najbardziej popularnych platform zarządzania, opartych na protokole SNMP, należą: OpenView (HP), NetManager i Sol- stice (Sun), NetView (IBM), LANDesk Network Manager (Intel), Transcend (3Com) oraz Spectrum (Cabletron).

Powierzchnia Ziemi

BLOK KONTYNENTALNY-wielka forma powierzchni Ziemi,utworzona przez czynniki wewnętrzne. Obejmuje on obszar lądowy łącznie odruchów jego szelfem,ograniczony silniej nachylonym skłonem kontynentalnym.