Płaska

Płaska

Czytaj Dalej

Stopa płasko-koślawa statyczna

Definicja. Stopę płasko-koślawą statyczną opisuje się na podstawie jej obrazu klinicznego, niekiedy radiologicznego lub plantograficznego. Niemniej jednak wydaje się, że żadna z metod oceny nie jest wystarczająca. O stopie płaskiej mówimy wtedy, gdy przyśrodkowy łuk podłużny stopy opiera się o...

Stopa płasko-koślawa wiotka

Stopa płasko-koślawa statyczna jest jednym z najczęściej rozpoznawanych zniekształceń stóp u dzieci. Zniekształcenie to jest jednocześnie źródłem wielu kontrowersji dotyczących m.in. częstości występowania, wpływu na postawę ciała, aktywności ruchowej oraz sposobów leczenia. Zniekształcenie...

Organizacyjne struktury smukłe i płaskie

Wyodrębnia się ze względu na liczbę poziomów kierownictwa, przy danej liczbie pracowników wykonawczych.

Struktura smukła charakteryzuje się dużą liczbą poziomów hierarchicznych i małą rozpiętością zarządzania. Stwarza ona możliwość operatywnego zarządzania zespołem bezpośrednich podwładnych...

Stawy płaskie

Stawy płaskie (art. planae) mają powierzchnie stawowe płaskie lub prawie płaskie, równe lub guzkowate i mniej więcej tej samej wielkości. Z tego powodu ruchomość w tych stawach jest bardzo silnie ograniczona, w pewnym stopniu jednak zależna od napięcia aparatu więzadłowego. Gdy torebka stawowa jest...

Napór cieczy na ścianki płaskie i zakrzywione oraz zasada Archimedesa

Napór na powierzchnie zakrzywione – wyznaczają je dwie siły: 1)składowa pozioma naporu (Nh) równa naporowi na rzut powierzchni zakrzywionej Nh=γ*Zsh*Ah 2) składową pionową naporu- równą co do wartości ciężarowi bryły cieczy ograniczonej powierzchnią ścianki pionowymi tworzącymi wystawionymi z jej krawędzi i płaszczyzną pizometryczną (lub jej przedłużeń) Nv=γV. Obie siły mają zwroty do ścianki zwilżonej przez ciecze. Ich proste działania przecinają się tylko ...

Stopy poprzecznie płaskie statyczne

Stopy poprzecznie płaskie statyczne (pedes transversoplani statici). Najczęś­ciej spotyka się je u kobiet jako wynik chodzenia w nieodpowiednim obuwiu na wysokich obcasach. Wysoki obcas przesuwa linie nacisku ku przodowi, ob­ciąża nadmiernie łuk poprzeczny stopy i rozpłaszcza go. W następstwie tego...

Stopa płaska wrodzona

Stopa płaska wrodzona (pes planovalgus convexus congenitus, pes planus talollexus, pes planus inversus) kształtuje się na tle artrogrypozy, mielodys-plazji, przykurczu mięśnia trójgłowego łydki, piszczelowego przedniego, a nie­kiedy przy osłabieniu mięśnia piszczelowego tylnego i krótkich mięśni...

Stopa płasko-koślawa

stopa płasko-koślawa; pes piano-valgus; typowe schorzenie statyczne rozwijające się na tle niestosunku masy ciała do wytrzymałości aparatu mięśniowo-więzadłowego kończyn dolnych. W zależności od stopnia nasilenia zmian patologicznych rozróżnia się cztery okresy schorzenia: 1) niewydolność...

Odsiewacz płaski

Odsiewacz płaski— urządzenie służącedo sortowania produktów rozdrabniania; składasię z kilku lub kilkunastu prostokątnych (lubkwadratowych) ram, w których umieszcza sięramki opięte tkaninami odsiewającymi (jakotkanin odsiewających używa się w młynarstwiegaz z jedwabiu, z tworzyw sztucznych oraztkanin...

Typologia narzędzi o tradycji dolnopaleolitycznej (odłupkowe i rdzeniowe) - Narzędzia z retuszami krawędziowymi płaskimi na stronie dolnej

Dużą rolę w przemysłach kamiennych na terenie Nowego Świata odgrywają narzędzia odłupkowe uformowane retuszami krawędziowymi płaskimi na stronie dolnej. Retusze tego typu spotyka się na jednym lub obu bokach odłupka, ma podstawie lub na wierzchołku. Retusze krawędziowe płaskie występują...

Stopa płasko-koślawa statyczna ze skróceniem ścięgna Achillesa

Jest to wariant zniekształcenia opisanego powyżej. Należy podkreślić, że u dzieci przykurcz dotyczy mięśnia brzuchatego łydki, a nie samego ścięgna, co jest o tyle istotne, że z reguły jest to brak zgięcia grzbietowego stopy w stawie skokowo-goleniowym przy wyprostowanym kolanie. Należy upewnić...

Nabłonek jednowarstwowy płaski z krezki jelita

● preparat wysrebrzony, oglądany od góry

● rząd płaskich, zwartych komórek, leżących na błonie podstawnej

● składa się z komórek, których granice są pozazębiane – czarnobrązowa sieć odpowiada granicom międzykomórkowym

● komórki duże, jasne, brak przestrzeni międzykomórkowych lub bardzo...

Stopa płaska wrodzona

stopa płaska wrodzona (pes planovalgus convexus congenitus); występuje jedno- lub obustronnie jako jedyna deformacja lub w zespole innych wad wrodzonych. Może powstać na tle artrogrypozy, mielodysplazji, przykurczu mięśni: trójgłowego łydki, piszczelowego przedniego, zwykle przy osłabieniu mięśnia...

Brodawki płaskie młodocianych

[uerrucae plancie hweniles); choroba wywoływana przez wirus -HPV3 (—> brodawki zwykłe). Objawy: na czole, dolnych częściach twarzy, często grzbietach rąk, płaskie, o gładkiej, rzadziej chropawej powierzchni, grudki naskórkowe barwy zbliżonej do skóry otaczającej, często liczne, niekiedy linijnie...

Węzłowiec ogrodowy (W. płaski)

Polydesmus complanatus Porat, rodzina Polydesmidae — rosochatkowate. Ciało składa się z 20 brązowych segmentów. Osiąga długość 16—30 mm. Występuje w wilgotnych lasach Europy Środkowej (od nizin aż po wyżej położone rejony). Żywi się pokarmem roślinnym.

Podczas niebezpieczeństwa wydziela z...

Korowiec płaski

Aradus depressus (F.), rodzina Aradidae — korowcowate (rozwałkowate). Długość ciała 5—6,5 mm. Żyje głównie na drzewach liściastych (brzoza, buk, dąb). Wysysa grzybnie hub. Owady dorosłe latają w maju i w czerwcu dookoła pni rosnących i świeżo ściętych drzew. Jest to najliczniejszy przedstawiciel...

PŁAZIŃCE, robaki płaskie

Typ zwierząt o ciele wydłużonym lub wrzecionowatym, silnie grzbie-tobrzusznie spłaszczonym. Płazińce należą do trójwarstwowców, mają symetrię dwuboczną i nie posiadają jamy ciała (Acelomata).

Płazińce są obojnakami. Mają skomplikowaną budowę układu rozrodczego i przechodzą złożony cykl...

LISZAJ PŁASKI

Jest to przewlekła choroba skóry, zajmująca również błony śluzowe i paznokcie.

Etiologia nie jest znana. Czynnikami wywołującymi mogą być wstrząsy psychiczne i niektóre leki (np. złoto, Arechin).

Objawy kliniczne. Charakterystyczne zmiany skórne stanowią drobne, błyszczące grudki, zlewające się w...

Okrągłe plecy, choroba Scheuermanna, płaskie płecy

Jaki charakter ma ból?

Ból jest tępy i drążący, często również piekący, niekiedyprzechodzący poniżej łopatek w kłucie.

Co boli?

Bolą przede wszystkim stawy kręgowo-zebrowe tj. połącze-nia żeber z wyrostkami poprzecznymi kręgosłupa (ból od-czuwany jest zatem z boku kręgosłupa). Boleć może...