Planeta oceaniczna

Planeta oceaniczna

Planeta oceaniczna – hipotetyczny typ planety, której powierzchnia jest pokryta całkowicie wodami oceanu. W Układzie Słonecznym nie ma przykładu takiego ciała. Może ono powstać wskutek migracji planety złożonej w dużym stopniu z lodu na orbitę położoną bliżej gwiazdy. Zgodnie z obecnym poglądem na powstawanie planet, ciała złożone w dużym stopniu z lodu tworzą się w zewnętrznej części układu...

Czytaj Dalej

Układ Słoneczny - Planety grupy ziemskiej

Dyferencjacja grawitacyjna materii we wnętrzu mniejszych planet (patrz rozdział: Średnie ciała Układu Słonecznego) była powolniejsza i doprowadziła do znacznie mniejszego wzrostu temperatury (dla Księżyca wzrost o około 30 K). W wyniku uderzeń meteorytów na powierzchni wielu planet powstała warstwa pokruszonych skał zwana regolitem.

Sondy kosmiczne badające planety

Na ich podstawie wykonano mapy planety i wyja­śniono wiele zagadek związanych z burzliwą wulkaniczną historią Wenus. W tym czasie o powierzchnię Czerwonej Planety rozbiły się (planowo) dwie sondy radzieckie.

PLANETY

Planety o orbitach mniejszych niż orbita Ziemi nazywają się dolnymi (Merkury i Wenus), o większych - górnymi. plarms 'wędrowiec; planeta'), a więc, prócz pięciu znanych wtedy planet: Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn, także Słońce i Księżyc; zob.

Merkury na nowo odkryty

Ta właśnie chyżość sprawiła, że planecie krążącej najbliżej Słońca nadano imię gońca bogów, który u starożytnych Greków zwał się Hermesem, a u Rzymian - Merkurym.

Trzy najdalsze planety

Odbywa się to jednak nie w kierunku wschód - zachód, jak to ma miejsce w przypadku księżyców innych planet, ale w kierunku północ-południe. Ponieważ orbity wymienionych planet są za słabo zbadane, nie mogą nam zdradzić istnienia planety pozaplutonowej.

Planetarne karły

Faktycznie bowiem krąży tam nie jedna wielka planeta, ale setki tysięcy drobnych ciał, zwanych planetoidami lub asteroidami. Na skutek tego poruszające się tam niegdyś planetoidy w krótkich i regularnych odstępach czasu zbliżały się do największej planety Układu Słonecznego.

Do obywatela Johna Brown

Warto jednak zwrócić uwagę, że wykonanie tego wyroku obciąża całą planetę spodloną, splamioną tym faktem.

Globalne ocieplenie

W świecie "cieplarnianym" może zmniejszyć się aktywność prądów oceanicznych i cyrkulacji wód. To z kolei ograniczy ilość CO2 dostającego się do wód oceanicznych, zwiększy zaś jego udział w atmosferze.

Budowa Układu Słonecznego

Planetoidy (asteroidy) - małe ciała niebieskie o nieregularnych kształtach i średnicach od kilkudziesięciu do kilkuset kilometrów, krążące mię­dzy planetami wokół Słońca.

Ukształtowanie powierzchni dna oceanicznego

rowy oceaniczne - głębie oceaniczne o szerokości 100 - 150 km i długości ponad 5000 km położone na obrzeżach oceanów w sąsiedztwie łu­ków wyspowych.

Przyczyny zanieczyszczeń atmosfery i sposoby jej usuwania. Efekt cieplarniany

To dzięki niemu średnia temperatura przy powierzchni naszej planety wynosi +15*C, a nie -18 *C. Pozwalają przenikać światłu do Ziemi, lecz zatrzymują ciepło , które nasza planeta zwraca do kosmosu.

Kosmos - Marsjańska twarz

Dla planetologa dra Gerharda Neukuma z Niemieckiego Instytutu Doświadczalnego Techniki Lotniczej i Kosmicznej w Oberpfaffenhofen nie ma żadnych zagadkowych formacji marsjańskich.

Miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym (kształt, wymiary). Podobieństwa i różnice między Ziemią a innymi planetami

Układ Słoneczny jest to zespół ciał ; obiektem centralnym jest Słońce ( gwiazda) , którego siła grawitacyjna utrzymuje w jego otoczeniu szereg planet wraz z satelitami , kometami , pyłem międzyplanetarnym itp.

Układ Słoneczny - PLANETY

Masy planet nie mających satelitów są obliczane na podstawie perturbacji, jakie te planety wywołują w ruchu pozostałych planet, komet i planetoid.

Układ Słoneczny - Planety lodowo - skalne

Do tej grupy planet należy Pluton, a także większość dużych i średnich satelitów dużych planet. W skład odległych planet tej grupy wchodzą także zestalone gazy, takie jak metan i amoniak.

Układ Słoneczny - Planety wielkie

Kurczenie się planet wielkich jest w dalszym ciągu istotnym źródłem energii. Obserwacje tych planet dostarczają informacji jedynie o ich górnej atmosferze.

ROZWÓJ POGLĄDÓW NA BUDOWĘ WSZECHŚWIATA

Aby objaśnić ruch wsteczny niektórych planet wysunał tezę, że planety poruszają się po skomplikowanych torach, złożonych z epicykli. Planety – w tym Ziemia – poruszały się wokół niego po orbitach kołowych.

Co to są grzbiety oceaniczne?

Na samym środku oceanu rozciągają się potężne grzbiety oceaniczne.

Czy jest życie na Marsie?

Zobaczył na powierzchni Czer­wonej Planety to, co chciał zobaczyć. Jeśli na Marsie była kiedykolwiek woda, to ist­nieje również prawdopodobieństwo odnalezienia na tej planecie form życia.

Czym jest łódź USS Sea Cliff?

W 1981 roku zastą­piono ją nową konstrukcją ze znacznie bardziej wytrzymałego tytanu, dzięki czemu Sea Cliff stalą się jedną z nielicznych łodzi zdolnych osiągnąć dno oceaniczne.