Planeta oceaniczna

Planeta oceaniczna

Czytaj Dalej

„ZIEMIA PLANETA LUDZI” A. DE SAINT-EXUPERY - HUMANIZM

−  poznać człowieka

−  miłość do człowieka, bezinteresowna

−  chęć poznania, ciekawość

−  miłość do życia

Dzięki głównemu bohaterowi autor przedstawił swoje losy podczas pracy lotnika. Latał na samolotach przewożąc paczki. Chęć poznania świata z innej strony, z góry, skąd nikt go jeszcze...

Ukształtowanie powierzchni dna oceanicznego

rowy oceaniczne - głębie oceaniczne o szerokości 100 - 150 km i długości ponad 5000 km położone na obrzeżach oceanów w sąsiedztwie łu­ków wyspowych.

Przedstaw charakterystykę WÓD OCEANICZNYCH

W oceanach i morzach gromadzone jest około 94% ogólnej ilości wody i zajmują one 71% powierzchni Ziemi. Morza i oceany traktowane razem noszą nazwę WSZECHOCEANU lub OCEANU ŚWIATOWEGO. Przeciętna głębokość – 3800m.

- OCEAN SPOKOJNY (PACYFIK) – powierzchnia – 179 mln km², średnia głębokość – 3957 m...

Miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym (kształt, wymiary). Podobieństwa i różnice między Ziemią a innymi planetami

Układ Słoneczny jest to zespół ciał ; obiektem centralnym jest Słońce ( gwiazda) , którego siła grawitacyjna utrzymuje w jego otoczeniu szereg planet wraz z satelitami , kometami , pyłem międzyplanetarnym itp.

Układ Słoneczny - PLANETY

Masy planet nie mających satelitów są obliczane na podstawie perturbacji, jakie te planety wywołują w ruchu pozostałych planet, komet i planetoid.

Układ Słoneczny - Planety grupy ziemskiej

Dyferencjacja grawitacyjna materii we wnętrzu mniejszych planet (patrz rozdział: Średnie ciała Układu Słonecznego) była powolniejsza i doprowadziła do znacznie mniejszego wzrostu temperatury (dla Księżyca wzrost o około 30 K). W wyniku uderzeń meteorytów na powierzchni wielu planet powstała warstwa pokruszonych skał zwana regolitem.

Układ Słoneczny - Planety lodowo - skalne

Do tej grupy planet należy Pluton, a także większość dużych i średnich satelitów dużych planet. W skład odległych planet tej grupy wchodzą także zestalone gazy, takie jak metan i amoniak.

Układ Słoneczny - Planety wielkie

Kurczenie się planet wielkich jest w dalszym ciągu istotnym źródłem energii. Obserwacje tych planet dostarczają informacji jedynie o ich górnej atmosferze.

Co to są grzbiety oceaniczne?

Na samym środku oceanu rozciągają się potężne grzbiety oceaniczne.

Sondy kosmiczne badające planety

Na ich podstawie wykonano mapy planety i wyja­śniono wiele zagadek związanych z burzliwą wulkaniczną historią Wenus. W tym czasie o powierzchnię Czerwonej Planety rozbiły się (planowo) dwie sondy radzieckie.

Czym jest teoria ekspansji dna oceanicznego?

We wczesnych latach 60. naukowcy dokonali zdumiewającego odkrycia. Statki badawcze wlo­kły po dnie oceanów przyrządy do mierzenia magnetyzmu Ziemi, co pozwoliło zaobserwować istnienie naprzemiennych stref wysokiego i nis­kiego namagnesowania. Na jednym ze statków prowadzących badania na Oceanie Indyjskim...

Co to są Planety Olbrzymy?

Planety olbrzymy różnią się znacznie od planet tzw. Planety olbrzymy zwane również planeta­mi jowiszowymi to ciała niebieskie o bardzo du­żych masach i rozmiarach, ale małych gęstościach.

PLANETY

Planety o orbitach mniejszych niż orbita Ziemi nazywają się dolnymi (Merkury i Wenus), o większych - górnymi. plarms 'wędrowiec; planeta'), a więc, prócz pięciu znanych wtedy planet: Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn, także Słońce i Księżyc; zob.

PLANETY

Planety, a szczególnie ich wzajemny układ ipołożenie, są ważnym elementem -> HOROSKOPU. Każdej z planet przypisujesię określone właściwości i cechy wpływające na życie i zdrowie człowieka.

Trzy najdalsze planety

Odbywa się to jednak nie w kierunku wschód - zachód, jak to ma miejsce w przypadku księżyców innych planet, ale w kierunku północ-południe. Ponieważ orbity wymienionych planet są za słabo zbadane, nie mogą nam zdradzić istnienia planety pozaplutonowej.