Plamka oczna

Plamka oczna

Czytaj Dalej

PLAMKA OCZNA

Plamka oczna usytuowana jest zwykle w chloroplaście, chociaż może występować również poza nim.

Czym są alergie oczne, uszne i nosowe?

Reakcje alergiczne mogą także objawiać się w oku, i generalnie ich objawami są podrażnienie i zaczerwienienie białka oka. Czasami pojawia się silna opuchlizna, ale zazwyczaj występuje tylko łzawienie i tkliwość. Katar sienny jest wywoływany przez pyłki kwiatowe niektórych roślin. Objawy kataru...

Co to jest zwyrodnienie plamki żółtej?

Chorobą siatkówki jest tak zwane zwyrodnienie plamki.

Tętnica oczna

oczna (a. oczna kie-ruje się skośnie do przodu i nieco bocznie w kierunku kanału wzrokowego. oczna skośnie, prawie poprzecznie zwraca się przyśrodkowo, krzyżuje n. ocznej.

Jak poruszają się gałki oczne?

Dzięki temu, że możemy poruszać gałkami ocznymi, podobnie jak głową, dokładnie widzimy interesujące nas obiekty.

Zyła oczna górna

oczna górna przyjmuje cały szereg gałęzi bocznych. musculares): wszystkie one odpowiadają tętnicom tej samej nazwy: poza tym uchodzą do niej żyły gałki ocznej i powiek.

Żyła oczna dolna

oczna dolna powstaje z sieci żylnej w przedniej części dna i ściany bocznej oczodołu: biegnie ona w jego dolnej części i dzieli się na dwie gałęzie.

Mięśnie poruszające gałką oczną

Natomiast przednie przyczep) są przymocowane do gałki ocznej w odległości przeciętnie 7 mm od rąbka, w położeniu zgodnym z ustawieniem wskazówki zegara kolejno na godzinie 12, 3.

Budowa gałki ocznej

Gałka oczna ma postać prawie kulisia, o przeciętnym wymiarze osi przednio-tylnej 25 mm, osi poziomej 23 mm.

BADANIE CIŚNIENIA OCZNEGO

Prawidłowe ciśnienie oczne nie powinno być wyższe niż 22 mmHg, ale istnieje duża indywidualna tolerancja podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Mierzenie ciśnienia ocznego tonometrein impresyjnym

lekarz rozchyla powieki palcami, nic uciskając gałki oczne; (ryc.

Mierzenie ciśnienia ocznego tonometrem aplanacyjnym

Pacjent badany jest w pozycji siedzącej, po uprzednim znieczuleniu oka jak przy tonometrii impresyjnej, ale z dodatkiem barwnika - fluoresceiny. Pacjent siada przy lampie szczelinowej, w którą wmontowany jest tonometr. Następnie opiera głowę i czoło o podpórki, patrząc na wprost na specjalny wskaźnik. Oczy...

PLAMKA ŚLEPA

Obszar siatkówki oka, w którym nem wzrokowy, za pośrednictwem rego przekazywane są impulsy nerwowe generowane przez komórki światłoczułe siatkówki (pręciki i czopki), opuszcza gałkę oczną.

Jest to je miejsce na siatkówce, w którym nie występują komórki fotoreceptorowe (światłoczułe), więc...

PLAMKA ŻÓŁTA

Skupione w plamce żółtej czopki aktywne są przy dużym natężeniu światła - przy niskim jego natężeniu obraz wydaje się mieć jedynie różne odcienie szarości. Plamka żółta jest obszarem najostrzejszego widzenia.