Pistolet

Pistolet

Czytaj Dalej

STEN - pistolet maszynowy

Brytyjski pistolet maszynowy opra­cowany przez mjr. Dzięki tym zmianom koszt pro­dukcji obniżono do 2,87 funta za je­den pistolet.

LUGER PARABELLUM MODEL 1908 (P08) - pistolet

9 mm; produkcję takich pistoletów pod nazwą Parabellum podjęły za­kłady Mausera i kontynuowały ją do 1943 r.

COLT M1911A1 - pistolet

Pistolety tego typu, produkowane masowo przez na­stępne 10 lat, były powszechnie używane przez żołnierzy amery­kańskich w czasie I wojny świato­wej. pistolet uzyskał oznacze­nie / 911A1.

PEPESZA PPSz - pistolet maszynowy

przez Gieorgija Szpagina (Pistolet Pule-miot Szpagina), miał zastąpić pi­stolet maszynowy Diegtariewa (PPD), którego produkcja była zbyt droga i skomplikowana. 5 min pistoletów ma­szynowych tego typu.

SCHMEISSER maschinenpistole MP 38 - pistolet maszynowy

Jedną z cieka­wostek konstrukcji pistoletów ma­szynowych tego typu był występ pod lufą zapobiegający wyszarpnię­ciu broni z otworu w burcie pojazdu opancerzonego w czasie prowadze­nia ognia, na skutek czego strumień pocisków zostałby skierowany do wnętrza.

TT - pistolet

Radziecki pistolet, skonstruowany przez Fiodora Tokariewa w 1930 r. Po wprowadzeniu zmian szkieletu, mechanizmu spu­stowego i lufy, w których wyniku uproszczono technologię wytwarza­nia, pistolet skierowano w 1933 r.

VIS wz. 1935 - pistolet

Pistolety używane jako broń osobista dowódców zyskały opinię niezawodnych, celnych, dobrze leżą­cych w ręku i bezpiecznych dla użyt­kownika.

WALTHER P-38 - pistolet

Standardowy pistolet Wehrmachtuskonstruowany przez firmę CarlWalther GmbH z Zella-Mehlisw Turyngii w 1936 r.

Pistolet

Krótka broń palna do strzelania na bliskie odległości; p. ładowano przez wylot lufy, a nabój ubijano pobojczykiem; wywodzi się z małego działka ręcznego, zw. petrynałem lub puszką, używanego w XV w.; pierwsze p. o —> zamku kołowym używane w XVI w. początkowo występowały w dwóch odmianach: p...

PISTOLET, krótka broń palna

Stosowana przede wszystkim w kaw. jako broń dodatkowa, obronna. W armii franc. głównie wzorów AN IX i AN XIII o donośności skutecznej do 40 m. Długość broni ok. 350 mm, kaliber kuli 16,54 mm, lufy 17,11 mm, ciężar 1,2-1,3 kg. P. bardzo rzadko używano w walce bezpośredniej, np. podczas szarży, częściej...