Piśmiennictwo

Czytaj Dalej

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze.

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze.

 

Twórczością staropolską nazywamy utwory napisane w epokach polskiego renesansu, baroku jak i oświecenia. Jest to odpowiednio XVI, XVII i XVIII wiek. Polska, w XVI wieku, była "spichlerzem Europy", co świadczyło o jej...

Przedstaw i omów najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego

 

- język polski jest dość młody, zwłaszcza w piśmie (ok. 700 lat), ale nawet tak krótki czas zatarł wiele śladów polskiej literatury, ostało się tylko kilka bardzo sędziwych pism:

- Bogurodzica stanowi bardziej zapis języka, niż zabytek piśmiennictwa, gdyż jak się uważa, została spisana dopiero...

SNOPEK NADWIŚLAŃSKI z płodów piśmiennictwa polskiego zebrany, noworocznik

SNOPEK NADWIŚLAŃSKI z płodów piśmiennictwa polskiego zebrany, noworocznik, wyd. w Warszawie 1844-45 przez K. Balińskiego i M. Cieplińskiego (pod pseud. Karol B. z Jarosławca i Marcin Ossoria). Wśród zapełniających go w przeważnej części epigońskich wierszy wyróżniają się: autobiogr. erotyk...

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze.

Twórczością staropolską nazywamy utwory napisane w epokach polskiego renesansu, baroku jak i oświecenia. Jest to odpowiednio XVI, XVII i XVIII wiek. Polska, w XVI wieku, była "spichlerzem Europy", co świadczyło o jej potędze gospodarczej. Na tak duże znaczenie Polski w Europie miał duży wpływ...

Wzrost piśmiennictwa - apokryfy

Pisma Ojców Apostolskich nie wyczerpują bogactwa literatury, którą stworzyło poapostolskie pokoleniechrześcijan, niewątpliwie z wielkiej żarliwości religijnej. Nazwano tę literaturę już w starożytności chrześcijańskiejapokryfami, podkreślając jej niepewne co do autorów pochodzenie, a także...