Pióra ptaków

Od czasu, kiedy nasi przodkowie zobaczyli ptaki krążące na niebie, ludzie zawsze zazdrościli ptakom zdolności latania. Pióra są jedną z najbardziej charakterystycz­nych cech ptaków. Spełniają różne ważne funkcje. Nadają ptakowi lekką aerodyna­miczną sylwetkę, stanowią ochronę przed...

PIÓRA

Wytwory naskórka ptaków, tworzące jego pokrycie ciała, umożliwiające lot i utrzymanie stałocieplności. Pióra są zmodyfikowanymi łuskami gadów, przodków ptaków. Przypuszcza się, że powstały pierwotnie jako warstwa izolacyjna, ułatwiająca utrzymanie optymalnej temperatury ciała. Dopiero później...

Pióro

Pióro to ostatni wiersz napisany i opublikowany przed wyjaz­dem poety za granicę w 1842 r. (opatrzony datą 22 marca). Bywa traktowany jako utwór programowy w sensie artystycznym, spo­łecznym i politycznym.2 Tekst wiersza poprzedza motto:

 

...Nie dbając na chmury

Panów krytyków, gorsze kładzie...

Poezja awangardowa - „Pióro z ognia”

Poetów Dwudziestolecia żywo zajmowała  g e n o l o g i a  l i t e r a t u r y (podział na rodzaje igatunki). Niemal każda orientacja usiłowała ustalić własną ocenę tradycyjnych struktur gatunko-wych, oswoić formy stare lub zaproponować nowe. Dla Przybosia zagadnieniem podstawowymbył stosunek między  p...

Pióra

U wielu ludów pierwotnych m.in. zapewne ze względu na ich przypominający liście wygląd symbol wegetacji, ze względu na ich promienisty kształt i bliski związek z ptakiem (ptaki) jako symbol pozostają bliskie zarazem sferze niebiańskiej i słońcu.

Ozdoba głowy z piór (najczęściej z piór orła) w kilku...

VITA ET MORES GREGORII SANOCEI, biografia panegiryczna Grzegorza z Sanoka pióra Kallimacha

VITA ET MORES GREGORII SANOCEI, pierwsza w Polsce, ujęta w duchu humanizmu renesansowego biografia panegiryczna —> Grzegorza z Sanoka pióra Kallimacha, powst. 1476, prwdr. ogł. M. Wiszniewski w Krakowie 1835, przekł. pol. (zbiór.) wg wyd. A.S. Miodońskiego (1900) pt. Życie i obyczaje Grzegorza z Sanoka...

Pióro

Narzędzie służące do pisania i rysowania zużyciem płynnego barwnika (atrament, bistr, sepia,tusz chiński), występujące w trzech podstawowychrodzajach:, p. trzcinowe, p. ptasie i p. metalowe.

Najstarszejest p. trzcinowe używane od starożytności, wyrabiane z wysuszonych łodyg różnych rodzajówtrzcin i...