KAMIKAZE - piloci-samobójcy

700 m od okrętu pilot wyprowadzał samolot z lotu nurko­wego oraz, zachowując prędkość ok. Bez wątpienia są to dane niepełne, gdyż nie obejmują wielu ataków podję­tych przez pojedynczych pilotów, którzy nie mieli już okazji powia­domienia o nich.

PILOT MARIAN

PILOT MARIAN, ur.

Egzamin ustny na pilota wycieczek

ZESTAW 1 Gotyk, co o nim wiesz, podaj przykłady tego stylu w Polsce. Gotyk ? (XII-XIV w.) styl w architekturze i innych dziedzinach sztuk plastycznych, który powstał i rozwinął się w połowie XII wieku we Francji i swoim zasięgiem objął zachodniochrześcijańską Europę. Powstanie gotyku związane jest z rozwijającą się pod koniec średniowiecza kulturą dworską, rycerską i mieszczańską. Gotyk dzieli się na trzy okresy, których czas trwania jest różny dla poszczególnych ...