Pijawki

Pijawki

Czytaj Dalej

Pijawki - charakterystyka wybranych gatunków

Pijawka końska - pijawka wielożerna, gatunek pierścienicy z rzędu pijawek szczękowych, podobny z wyglądu do pijawki lekarskiej. Pijawka ryjkowa - rząd pierścienic z gromady pijawek.

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała u bezkręgowców - Pijawki (Hirudinea)

Pijawka lekarska po stronie grzbietowej posiada podłużne paski od czerwonożółtych do brązowych na ciemnozielonkawym tle.

Pijawki

Pijawki są czasowymi pasożytami zewnętrzny­mi. Pijawka lekarska może jednorazowo pobrać tyle krwi, iż jej ciężar wzrasta kilkakrotnie. Pijawki należą do obojnaków.

PIJAWKI

pijawka lekarska, lub na stałe przytwierdzdne do żywiciela, np. pijawka rybia. Pijawka końska jest natomiast drapieżnikiem połykającym larwy owadów, ślimaki, skąposzczety.

PIJAWKI

Odróżnia się pijawki końskie i lekarskie. Pijawki podczas ssaniawydzielają hirudynę, która zapobiega krzepnięciu krwi, w związku z czymrany po ukąszeniach goją się powoli i mogą ulec zakażeniu.

Pijawka lekarska

Hirudo medicinalis L., rodzina Hirudinidae. Jest długości 100—150 mm. Żyje najczęściej w dobrze nagrzanych, płytkich zbiornikach wodnych o mulistym dnie, jak również w stawach hodowlanych i odnogach rzek. Odżywia się krwią Stałocieplnych kręgowców, przede wszystkim bydła, koni i człowieka.

W...

Pijawka końska

Jedna z naszych najpospolitszych pijawek osiągająca długość do 100 mm.

Pijawka rybia

PiscicolageometraŁ., rodzina Piscicolidae. Osiąga długość 20—30 mm. Żyje w cieplejszych wodach stojących lub bieżących. Odżywia się krwią ryb. Największe straty wyrządza wśród ryb w stawach hodowlanych, gdzie często występuje masowo.

Pijawka kacza

Theromyzon tessulatum (Miill.), rodzina Glossiphoniidae. Dorasta do długości 50 mm. Ciało ma bardzo miękkie, jakby galaretowate. Występuje w stawach hodowlanych i jeziorach, gdzie żyje wodne ptactwo, którego krwią się odżywia. Krew wysysa z błony śluzowej nosa, jamy gębowej i wola.