Pierścienie Lieseganga

Pierścienie Lieseganga

Czytaj Dalej

Pierścień aromatyczny

Pierścień aromatyczny, układ aromatyczny, płaski pierścień atomów węgla (czasem również i atomów innych pierwiastków), zawierający 3, 5, 7 itd. (nieparzystą liczbę) sprzężonych i zdelokalizowanych wiązań podwójnych, charakteryzujących się specyficznymi własnościami chemicznymi, określanymi...

Układ Słoneczny - Pierścienie planet

Wokół wszystkich wielkich planet krąży duża ilość drobnych ciał tworząc pierścienie. Najlepiej poznane są jasne pierścienie A i B Saturna odkryte już przez Galileusza. Są one zbudowane z ciał o rozmiarach poniżej 1 m (prawdopodobnie są to głównie bryłki lodu). Grubość pierścieni jest rzędu od...

Pierścień pachwinowy powierzchowny

Pierścień pachwinowy powierzchowny (annulus inguinalis superfi-cialis) jest to znana nam już szczelina, położona nieco bocznie i powyżej guzka łonowego w dolnej i przyśrodkowej części rozcięgna m. skośnego zewnętrznego brzucha. Włókna rozcięgna rozstępując się na dwie strony koło otworu...

Pierścień pachwinowy głęboki

Pierścień pachwinowy głęboki (annulus inguinalis profundus) leży mniej więcej w połowie długości więzadła pachwinowego, ok. 2 cm powyżej tego więzadła, w powięzi poprzecznej brzucha. W miejscu tym, jak już wspomniano, powięź poprzeczna wysyła przez kanał pachwinowy wypustkę, tzw. wyrostek...

Pierścień gardłowy limfatyczny

Pierścień gardłowy limfatyczny (Waldeyera). Migdałek pod-niebienny, językowy, gardłowy i trąbkowy układają się w formie niedomkniętego pierścienia limfatyczncg. Oba pierwsze migdałki tworzą wzdłuż cicśni gardła dolne półkole dokoła drogi pokarmowej, oba ostatnie obejmują drogę oddechową...

Pierścienie włókniste przedsionkowo-komorowe

Pierścienie włókniste przedsionkowo-komorowe są to twory łącznotkankowe, które dokoła obejmują ujścia przcdsionkowo-Łomorowe. Pierścienie te całkowicie odgraniczają mięśniówkę przedsionków od mięśniówki komór (z wyjątkiem układu przewodzącego), są miejscem przyczepu włókien mięśniowych...

Co to są pierścienie węglowe?

Najbardziej typową strukturą pierścienia węglo­wego jest struktura heksagonalna, czyli sześciokąt­na. Może to być pierścień nasycony, na przykład cykloheksan (C6H12), bądź nienasycone, z trzema wiązaniami nienasyconymi pomiędzy atomami węgla, jak w benzenie (C6H6). Cykliczna struktura benzenu...

Pierścień tętniczy okolicy kostek

Zarówno na stronic przedniej, jak i tylnej goleni obie sieci tętnicze kostek łączą się z sobą. Z tyłu t. piszczelowa tylna zespala się z t. strzałkową jedną lub kilkoma gałęziami łączącymi. Z przodu łączą się z sobą gałęzie t. piszczelowej przedniej. Dlatego też na wysokości kostek...

Topologie sieci lokalnych - Topologia pierścienia

W topologii pierścienia węzły łączy się za pomocą jednego nośnika informacji w układzie zamkniętym. Okablowanie  nie ma  żadnych  zakończeń  (np.  terminatorów),  ponieważ  tworzy  krąg. W  ramach jednego pierścienia można stosować  różnego rodzaju łącza. Długość jednego odcinka łącza...

Topologie sieci lokalnych - Topologia pierścień - gwiazda

Topologia ta łączy atrybuty topologii gwiazdy i pierścienia. Centralnym punktem tak skonfigurowanej sieci jest pierścień, nazywany również centrum okablowania.

Centra okablowania mogą znajdować się w jednym miejscu sieci (w koncentratorze) lub mogą być rozproszone w wielu miejscach (wiele koncentratorów...

Pierścień, pierścionek

Ozdoba palca w formie kolistejobrączki, najczęściej jednak w swej zewn., rozszerzonejczęści zwanej potocznie "oczkiem", zawierającaoprawny kamień lub kamienie, tłok pieczętnylub inne elementy o charakterze dekor. lub ideowym.

P. jest znany i powszechnie używany od czasów staroż.do dziś. Najstarszą, a...

Pierścień Rybaka

(łac. a n u I u s P i s c a t o ri s), pieczęćpapieska z wyobrażeniem św. Piotra w łodzi,używana od XIII w. do pieczętowania korespondencji,od XV w. do uwierzytelniania dokumentów; wytłaczanaw czerwonym wosku, również w czerwonym tuszu.

Pierścień

Ze względu na swą formę nie mającą początku i końca jest symbolem wieczności; także symbolem związku, wierności, przynależności do jakiejś wspólnoty (społeczności), dlatego często też oznaka wyróżnienia, urzędu i godności (urzędowy pierścień senatorów rz., pierścień urzędników, rycerzy...

Pierścień rotatorów (objawy zespołu cieśni)

Uszkodzenie pierścienia rotatorów objawia się dolegliwościami bólowymi o~ mniej lub bardziej wyrażonym osłabieniem funkcji kończyny górnej.

W ostrej fazie bólowej na podstawie badania zwykle trudno uzyskać dane umożł wiające różnicowanie uszkodzenia pierścienia rotatorów z dolegliwościami staw u bar...

Pierścień rotatorów (objawy zespołu cieśni)

Pierścień rotatorów oraz kaletka mogą przy odwodzeniu ramienia zostać uciśnietc do przedniego brzegu wyrostka barkowego, a przy rotacji wewnętrznej - do wyrostka kruczego. Mamy wtedy do czynienia z ciasnotą podbarkową albo podkruczą.

Poza pierścieniem rotatorów zespoły ciasnoty mogą być przyczyną...

Pierścień zwierający gardła

pierścień zwierający gardła; zespół mięśni, tworzących w czasie emisji głosu koncentrycznie działający układ. Jeśli p; z. gardła daje niedostateczne zamknięcie jamy ustnej od nosowej, dochodzi do nosowego zabarwienia głosu. W skład p. z. gardła wchodzą mięśnie podniebienia, bocznej ściany...

Pierścień diamentowy

Cylinder pokryty powłoką diamentową naniesioną elektrolitycznie lub przez spiekanie; element tnący → piły linowej.

Pierścień

Spośród wielu rodzajów pierścieni, którymi zwykli się ludzie przyozdabiać od najwcześniejszych czasów, tylko pierścienie wkładane na palce — niezależnie od symboliki właściwej wszystkim formom kulistym (por. rozdział II s. 57 n.) — mają znaczenie symboliczne. Wykonywano je z najrozmaitszego...

Saturn i jego pierścienie

Drugie miejsce wśród planet-pod względem rozmiarów i masy - zajmuje Saturn. Chaldejczycy widzieli w nim gwiazdę bóstwa słonecznego, Grecy natomiast utożsamiali go z ojcem Zeusa-Kronosem, który przez Rzymian zwany był Saturnem. Glob ten ma objętość 735 razy większą od objętości Ziemi, ale masę...