Pierścienie Lieseganga

Pierścienie Lieseganga

Pierścienie Liesganga – chemiczny proces oscylacyjny polegający na powstawaniu rozdzielonych warstw strąconego osadu. Do powstania pierścieni Liesganga dochodzi przy nieobecności konwekcji i określonych stężeniach związków. Zjawisko to opisał jako pierwszy Raphael Eduard Liesegang w 1896 roku. Zazwyczaj pierścienie Liesganga obserwuje się w układach, a w których jeden z reagentów (np. chlorek...

Czytaj Dalej

Pierścień

Spośród wielu rodzajów pierścieni, którymi zwykli się ludzie przyozdabiać od najwcześniejszych czasów, tylko pierścienie wkładane na palce — niezależnie od symboliki właściwej wszystkim formom kulistym (por. rozdział II s. 57 n.) — mają znaczenie symboliczne. Wykonywano je z najrozmaitszego...

Pierścień aromatyczny

Pierścień aromatyczny, układ aromatyczny, płaski pierścień atomów węgla (czasem również i atomów innych pierwiastków), zawierający 3, 5, 7 itd. (nieparzystą liczbę) sprzężonych i zdelokalizowanych wiązań podwójnych, charakteryzujących się specyficznymi własnościami chemicznymi, określanymi...

Fotometeory

Fotometeor jest to zjawisko świetlne powstające wskutek odbicia, załamania, ugięcia lub interferencji światła słonecznego lub księżycowego.

Poniżej podane są definicje najczęściej obserwowanych fotometeorow.

- (1) Zjawisko halo

Grupa zjawisk optycznych w postaci pierścieni (kręgów), łuków...

Pierścień rotatorów (objawy zespołu cieśni)

Pierścień rotatorów oraz kaletka mogą przy odwodzeniu ramienia zostać uciśnietc do przedniego brzegu wyrostka barkowego, a przy rotacji wewnętrznej - do wyrostka kruczego. Mamy wtedy do czynienia z ciasnotą podbarkową albo podkruczą.

Poza pierścieniem rotatorów zespoły ciasnoty mogą być przyczyną...

Jan Kasprowicz - "Wiersze" - streszczenie

„Krzak dzikiej róży”

Podobnie jak pozostałe wielkie utwory okresu Młodej Polski, również cykl czterech sonetów autorstwa Jana Kasprowicza pt. „Krzak dzikiej róży” posiada bardzo wiele możliwości interpretacji. Cykl ten to typowy przykład poezji symbolistycznej, szczególnie propagowanej właśnie przez...

Układ Słoneczny - Pierścienie planet

Wokół wszystkich wielkich planet krąży duża ilość drobnych ciał tworząc pierścienie. Najlepiej poznane są jasne pierścienie A i B Saturna odkryte już przez Galileusza. Są one zbudowane z ciał o rozmiarach poniżej 1 m (prawdopodobnie są to głównie bryłki lodu). Grubość pierścieni jest rzędu od...

PIERŚCIENICE - Informacje ogólne

Pierścienice występują w morzach, wodach słodkich oraz w glebie i ściółce. Prowadzą wolno żyjący tryb życia. Niektóre są pasożytami. Odżywiają się organizmami zwierzęcymi i roślinnymi, martwą energią organiczną. Są drapieżnikami, filtratorami, mułożercami i glebożercami.

Systematyka:...

Pierścień pachwinowy powierzchowny

Pierścień pachwinowy powierzchowny (annulus inguinalis superfi-cialis) jest to znana nam już szczelina, położona nieco bocznie i powyżej guzka łonowego w dolnej i przyśrodkowej części rozcięgna m. skośnego zewnętrznego brzucha. Włókna rozcięgna rozstępując się na dwie strony koło otworu...

Pierścień pachwinowy głęboki

Pierścień pachwinowy głęboki (annulus inguinalis profundus) leży mniej więcej w połowie długości więzadła pachwinowego, ok. 2 cm powyżej tego więzadła, w powięzi poprzecznej brzucha. W miejscu tym, jak już wspomniano, powięź poprzeczna wysyła przez kanał pachwinowy wypustkę, tzw. wyrostek...

Pierścień gardłowy limfatyczny

Pierścień gardłowy limfatyczny (Waldeyera). Migdałek pod-niebienny, językowy, gardłowy i trąbkowy układają się w formie niedomkniętego pierścienia limfatyczncg. Oba pierwsze migdałki tworzą wzdłuż cicśni gardła dolne półkole dokoła drogi pokarmowej, oba ostatnie obejmują drogę oddechową...

Pierścienie włókniste przedsionkowo-komorowe

Pierścienie włókniste przedsionkowo-komorowe są to twory łącznotkankowe, które dokoła obejmują ujścia przcdsionkowo-Łomorowe. Pierścienie te całkowicie odgraniczają mięśniówkę przedsionków od mięśniówki komór (z wyjątkiem układu przewodzącego), są miejscem przyczepu włókien mięśniowych...

Co to są pierścienie węglowe?

Najbardziej typową strukturą pierścienia węglo­wego jest struktura heksagonalna, czyli sześciokąt­na. Może to być pierścień nasycony, na przykład cykloheksan (C6H12), bądź nienasycone, z trzema wiązaniami nienasyconymi pomiędzy atomami węgla, jak w benzenie (C6H6). Cykliczna struktura benzenu...

Pierścień tętniczy okolicy kostek

Zarówno na stronic przedniej, jak i tylnej goleni obie sieci tętnicze kostek łączą się z sobą. Z tyłu t. piszczelowa tylna zespala się z t. strzałkową jedną lub kilkoma gałęziami łączącymi. Z przodu łączą się z sobą gałęzie t. piszczelowej przedniej. Dlatego też na wysokości kostek...

Topologie sieci lokalnych - Topologia pierścienia

W topologii pierścienia węzły łączy się za pomocą jednego nośnika informacji w układzie zamkniętym. Okablowanie  nie ma  żadnych  zakończeń  (np.  terminatorów),  ponieważ  tworzy  krąg. W  ramach jednego pierścienia można stosować  różnego rodzaju łącza. Długość jednego odcinka łącza...

Topologie sieci lokalnych - Topologia pierścień - gwiazda

Topologia ta łączy atrybuty topologii gwiazdy i pierścienia. Centralnym punktem tak skonfigurowanej sieci jest pierścień, nazywany również centrum okablowania.

Centra okablowania mogą znajdować się w jednym miejscu sieci (w koncentratorze) lub mogą być rozproszone w wielu miejscach (wiele koncentratorów...

SIAKUNTALA

Bohaterka epizodu z I księgi Mahabharaty (zob.) i opartego na nim dramatu największego poety klasycznego Indii, Kalidasy (IV-V w.?) Pierścień Siakuntali, arcydzieła teatru indyjskiego (wyst. pol. Wrocław 1957). Adoptowana przez pustelnika i ascetę Kanwę jest córką mędrca Wiswamitry i nimfy...

Pierścień

Ze względu na swą formę nie mającą początku i końca jest symbolem wieczności; także symbolem związku, wierności, przynależności do jakiejś wspólnoty (społeczności), dlatego często też oznaka wyróżnienia, urzędu i godności (urzędowy pierścień senatorów rz., pierścień urzędników, rycerzy...

Opisz budowę lokalnej sieci komputerowej LAN

W ciągu ostatnich 20 lat sieci komputerowe stały się wszechobecne. Od najprostszych sieci łączących kilka komputerów w tym samym bloku, poprzez lokalne sieci firmy Intranet, aż do globalnej sieci łączącej komputery znajdujące się w dowolnym miejscu na Ziemi Internetu, wszędzie połączenie komputerów ze sobą okazuje się, jeżeli nie niezbędne, to niezwykle przydatne. Sieć komputerowa, układ komputerów i urządzeń końcowych ( np. drukarka) połączonych między sobą ...

Podstawy elektroniki i elektrotechniki - silniki, bhp, układy trójfazowe

Napięcia fazowe są to napięcia panujące miedzy jednym z przewodów fazowych i przewodem neutralnym. Napięcia te mają takie same wartości skuteczne i są przesunięte względem siebie o 120. Suma tych napięć w dowolnej chwili czasu jest równa 0. L1,L2,L3 – przewody fazowe N – przewód neutralny UL1, UL2, UL3 – napięcia fazowe UL1L2, UL2L3, UL3L1 – napięcia przewodowe UL1L2=UL1-UL2 UL2L3=UL2-UL3 UL3L1=UL3-UL1 Napięcia przewodowe są to napięcia panujące między ...

Podstawy elektroniki i elektrotechniki - silniki

Maszyna elektryczna to urządzenie elektryczne przetwarzające energię. Cechą charakterystyczna maszyn jest to, że przemiany energii odbywają się za pośrednictwem pola magnetycznego przy udziale ruchu. Rodzaje maszyn –prądnice(zamieniają energię mechaniczną w elektryczną) – silniki (zamieniają energię elektryczną na mechaniczna) Podstawowe elementy maszyn 1)Stojan – część nieruchoma maszyny a)jarzmo lub rdzeń –są częścią nieruchomą obwodu magnetycznego, mają ...