FRANCESCA PIERO della

ur. ok. 1420 w Borgo SanSepolcro, zm. 12 X 1492 tamże, wł. malarz, t e o r e t y k sztuki.

W latach 1439-42 przebywał we Florencji; działał główniew Borgo, Urbino, Rimini, Rzymie, Arezzo, F e r r a r z e , malującrei. obrazy sztalugowe i freski. Dzieła wczesne, np. Ukrzyżowanie(zbiory Hamiltona w Nowym...