Pieprzyca siewna

Pieprzyca siewna

Czytaj Dalej

Charakterystyka chwastów - Lnicznik siewny

Zwalczanie: staranna uprawa roli oraz używanie czystego materiału siewne-go. Części łanu lnu przeznaczone na materiał siewny należy poddać dokładnemu opieleniu gdyż zwykłe sposoby czyszczenia nie zapewniają otrzymania zupełnie czystych nasion lnu.

Charakterystyka chwastów - Wyka siewna

Na polach uprawnych występuje zdziczała wyka siewna która zachwaszcza najczęściej zboża jare, soczewicę, żyta ozime i in. Zwalczanie: dokładne oczyszczanie materiału siewnego na tryjerach i żmijkach.

Czarnuszka siewna

U podobnej czarnuszki polnej {Nigeiia arvensiś) zalążnie w liczbie 3-5 są zrośnięte tylko do połowy, mieszki gładkie, a nie pokryte szorstkimi gruczołami, jak u czarnuszki siewnej.

Kolendra siewna

Wygląd: Roślina jednoroczna, 20-60 centymetrów wysokości. Szczególnie niedojrzale owoce, ale także świeże rośliny, mają nieprzyjemny pluskwiany zapach. Liście odziomkowe nie podzielone, karbowane, szybko więdnące. Liście łodygowe 2-, 3-krotnie pierzaste, dolne - z jajowatymi, górne - z równowąskimi...

Konopie siewne

Jednoroczna roślina dwupienna, o łodydze szorstkiej, wzniesionej, liściach dłoniasto-3-7-siecznych. Kwiaty pręcikowe, wytwarzające dużo pyłku, zebrane są w szczytowe wiechy, kwiaty żeńskie pojawiają się w kątach liści. Zapyla je wiatr. Owocem jest orzeszek szarozielony, błyszczący. Gatunek ten...

Lnicznik siewny

 

Wygląd: Roślina jednoroczna, 30-100 cm wysokości, naga, u góry rozgałęziona. Lancetowate liście do 9 cm dtugie, calobrzegie lub drobno ząbkowane, strzalkowate, obejmujące łodygę. Żółte kwiaty o 4-5 mm długich płatkach korony, zebrane w wydłużone grono. Wzniesiony, gruszkokształtny owoc w twardej...

Sparceta siewna

 

Wygląd: Roślina wieloletnia o 30-60 cm, niekiedy nawet 80 cm długich, podnoszących się lub wzniesionych łodygach. Liście pierzaste z 5-12 parami jajowato wydłużonych listków. Kwiaty jasnoczerwone, purpurowo żyłkowane, zgrupowane w grono, przed zakwitnięciem jajowato wydłużone, później...

Ryż siewny

 

Wygląd: trawa jednoroczna, u podstawy krzaczasto rozgałęziona, o silnych wzniesionych lub łukowato wyprostowujących się źdźbłach, które w odróżnieniu od wielu innych traw użytkowych.

W płych terenów są puste, osiąm gają wysokość 150-180 cm, ulistnione aź po kwiatostan. Języczki liściowe...

Kolendra siewna

Kolendra jest to roślina jednoroczna, wysokości od 30 do 70 cm. Wykształca prostowzniesione, górą rozgałęzione pędy. Szczyty rozgałęzień zakończone są złożonym 3—6-promieniowym baldachem białych lub różowych kwiatów. Liście dolne,przykorzeniowe, o blaszce podzielonej na 3—5 listków, środkowe i...

Kolendra siewna - zastosowanie

Jako środek ułatwiający trawienie i przyswajanie składników pokarmowych.Kolendra pobudza apetyt, znosząc uczucie sytości i niechęci do jedzenia. Ułatwiaodprowadzenie gazów, reguluje wypróżnienia. Polecana w nadmiernej fermentacji wjelitach i w słabych kolkach jelitowych. W mieszankach z innymi ziołami...

Kolendra siewna

Jest to roślina jednoroczna z rodziny Baldaszkowatych (Umbelliferae), pochodząca zewschodniej części strefy śródziemnomorskiej, obecnie powszechnie uprawiana w Europie,północnej Afryce, Azji i innych częściach świata. W Polsce jest hodowana na plantacjach, aczasem spotyka się jako zdziczałą.Kolendra ma...

Marchew siewna

Marchew została udomowiona przez Rzymian jako odmiana siewna na początku ImperiumRzymskiego, ale nie znalazła uznania i zarzucono jej uprawę. Przeprowadzone w Polsce badania krajowego materiału siewnegomarchwi na zwierzętach dały wyniki negatywne.

Czarnuszka siewna

Czarnuszka siewna (Nigella sativa) — roślinajednoroczna z rodziny jaskrowatych (Ranun -culaceae); uprawiana dla celów przemysłu spożywczegoalbo też jako roślina ozdobna.

Kolendra siewna

Kolendra siewna , k o le n d e r sie w n y(Coriandrum sativum) — roślina m iododajna z ro dzinybaldaszkowatych ( (Jm belliferae), jednoroczna,upraw na; występują dwie odm iany: drobnoowocowa(var.

OBRÓT MATERIAŁEM SIEWNYM

OBRÓT MATERIAŁEM SIEWNYM — skupi rozprowadzanie materiałów siewnych do gospodarstwreprodukcyjnych, gospodarstw kontraktującychrośliny przeznaczone na konsumpcjęi dla przemysłu, sprzedaż na wolne obroty.

PRZEJŚCIA SIEWNE

Przejścia siewne są stosowane: w wypadkachgdy gospodarstwo wprowadza nowoopracowany płodozmian lub gdy wskutek jakichśawarii, kJęsk żywiołowych gospodarstwo „wypadło”z ustalonych obsiewów i chce do nichpowrócić.

ROZMNAŻANIE MATERIAŁU SIEWNEGO

ROZMNAŻANIE MATERIAŁU SIEWNEGO— coroczny wysiew i zbiór materiałów siewnychod superelity do ostatniego stopnia odsiewu,ustalonego dla danego gatunku roślin uprawnych.

WYMIANA SĄSIEDZKA MATERIAŁU SIEWNEGO

WYMIANA SĄSIEDZKA MATERIAŁU SIEWNEGO — wymienianie przez gospodarstwaprodukcyjne wyrodzonego, przez kilka latz rzędu wysiewanego materiału siewnego —na nowy, kwalifikowany.

Czystość materiału siewnego

Procentowy udział normalnie wykształconych i nie uszkodzonych nasion danego gat. w badanej próbce. Cecha ta wykorzystywana jest do obliczania wartości użytkowej.

Materiał siewny

dobre ziarno siewne zbóż powinno być wiadomej odmiany, wolneod nasion chwastów i in.