Piekło

Piekło

Czytaj Dalej

Motyw piekła w literaturze

Piekło-Piekło to miejsce, gdzie według chrześcijaństwa cierpią dusze ludzi potępionych. Największą karą jest nieobecność Boga. W literaturze piekłem może się stać każde miejsce. Zależy to od człowieka albo od okoliczności.

Biblia - Piekło to miejsce wiecznego    potępieniagrzeszników...

PIEKŁO

Wg wielu religii miejsce pobytu (a. stan dusz) zmarłych skazanych na wieczne potępienie za grzechy popełnione za życia. Wg wierzeń religii staroż. znajduje się pod ziemią.

Judaizm, prócz miejsca podziemnego, gdzie przebywają zmarli (hebr. szeol), stworzył pojęcie miejsca kary dla potępionych (zob...

Zstąpienie do piekieł

Skład Apostolski, po wspomnieniu śmierci a przed proklamowaniem zmartwychwstania wymienia zstąpienie do piekieł: „Umęczon pod Ponckim Piłatem. Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał...” Ta wzmianka w Składzie Apostolskim jest stosunkowo późna i pochodzi z ok...

Recenzja książki "Wróciłem z piekła" Roberta Czarkowskiego

Postaram się zrecenzować książkę „Wróciłem z piekła” Roberta Czarkowskiego. Wyżej wymieniona pozycja zawiera elementy autobiografii, pamiętnika, częściowo także reportażu, więc oznacza to, że nie można jej jednoznacznie sklasyfikować jako jeden z gatunków literackich. Warto już na samym początku pokazać kulisy powstawania książki. Powstała ona z rozmów przeprowadzonych przez publicystę i dziennikarza - Błażeja Kusztelskiego - razem z naszym głównym ...

ZSTĄPIENIE DO PIEKIEŁ

Zejście do piekieł, do Hadesu, do świata podziemnego, świata umarłych, częsty motyw mitologii i folkloru wszystkich ludów. Dokonywane zwykle dla uratowania zmarłego a. porwanego do podziemi, a. dla poznania jakiejś tajemnicy lub zadania pytania władcy świata zmarłych.

Zjedzenie choćby jednego kęsa...

Piekło

Miejsce albo stan, w którym wiecznie cierpią złe duchy, oraz grzesznicy, którzy nie okazali żalu za grzechy (DH 1002; ND 2307).

Ta wieczna kara, różniąca się odpowiednio do popełnionych grzechów (zob. DH 1306; ND 2309), polega na pozbawieniu możliwości oglądania Boga (tzw. poena damni, tj. ból utraty...

"Piekło na ziemi - moja wizja przyszłości"

„Piekło na ziemi – moja wizja przyszłości” W roku 1987 liczba ludności świata przekroczyła 5 miliardów. Według prognoz w roku 2025 prawdopodobnie będzie nas aż 8,2 miliarda. Jednocześnie wzrośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Wyprodukowanie potrzebnej ilości energii za pomocą tradycyjnych technik pociągnie za sobą wiele trudnych do rozwiązania problemów. Spalanie paliw mineralnych powoduje ogromne zanieczyszczenia atmosfery, co może wywołać trudne do ...

Zstąpienie do piekieł

Tradycyjne sformułowanie (występujące w apostolskim wyznaniu wiary, ale nie w Nicejskim) na oznaczenie:

a. pobytu Chrystusa wśród zmarłych po Jego śmierci na krzyżu,

b. zwycięstwa, jakie odniósł On nad śmiercią, co ikonografia bizantyńska wyrażała często, przed-stawiając uwolnienie Adama i...

Depresja-"Piekło duszy"

Co piąty Polak czuje się samotny, wykluczony ze społeczeństwa, a stan taki wywołuje zaburzenia psychiczne. To najwyższy odsetek spośród wszystkich państw UE. Rocznie z tego powodu życie odbiera sobie 6 tys. osób, a prawie 2 mln trafia na leczenie psychiatryczne - alarmują eksperci Ministerstwa Zdrowia. W ciągu ostatnich 15 lat liczba osób leczonych psychiatrycznie wzrosła u nas z 600 tys. do ponad 1,5 mln rocznie. Przybyło ludzi z najcięższymi schorzeniami psychotycznymi.