Piaskowanie trawnika

Czytaj Dalej

FLORA TATR - Zespoły łąk i trawników

W niższych częściach dolin tatrzańskich, a także na przyległych terenach, leżących na fliszu karpackim, pasterska gospodarka stwarzała warunki do wykształcenia się zespołów łąkowych i pastwiskowych. Zmiana tej gospodarki na skutek utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego spowodowała, że zespoły...

Piaskowanie

nasfilcowanych trawnikach, po uprzedniej wertykulacjilub aeracji, przynosi efekty w postaci pojawienia się nowych korzeni, rozłogów i pędów.

Skoczek trawnik (szydlak trawnik)

Calligypona pellucida (F.), rodzina Delphacidae — szydlakowate. Długość ciała 2,5—5 mm. Występuje w różnych środowiskach, również na łąkach i polach, przede wszystkim na zbożach i koniczynie. Owady dorosłe latają od maja do sierpnia. Larwy oraz dorosłe osobniki wysysają soki roślin. Podczas...