Piaski (osiedle)

Czytaj Dalej

Osiedle i rada osiedlowa w mieście jako organy pomocnicze

Jednostka pomocnicza gminy (analogicznie do sołectwa lub dzielnicy). Status osiedla nadaje rada gminy na mocy uchwały. Organami osiedla są: Ogólne zebranie mieszkańców lub Rada osiedla (organ uchwałodawczy) oraz Zarząd osiedla (organ wykonawczy) na czele, którego stoi przewodniczący. Działalność w...

Organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy - Dzielnica / osiedle

Organem uchwałodawczym w dzielnicy lub osiedlu jest rada – organ przedstawicielski wybrany według zasad ustalonych przez radę gminy.

Organem wykonawczym rady dzielnicowej (osiedlowej) jest zarząd z przewodniczącym na czele.

W jednostkach podziału pomocniczego miast przyjęto zatem zasadę...

Co to są wędrujące piaski?

Silne wiatry wiejące przez pustynie porywają z powierzchni ziemi cząsteczki zarówno drobne jak i grubsze. Te drugie nie unoszą się wyżej niż 2 metry nad powierzchnię, jednak pozostałe wędru­ją wysoko i mogą być transportowane na dalekie odległości. Pustynne burze, w trakcie których ol­brzymie...

PIASEK

Budować na piasku, budować zamki na lodzie, na powietrzu, robić rzecz nietrwałą, mieć nierealne, bezpodstawne plany, zamiary; w Biblii, Ew. wg Mat., 7, 24-27, Łuk., 6, 47-49, cytowane przez Chrystusa dawne przysłowie gr. Chować, kryć głowę w piasek nie chcieć dostrzegać oznak nadchodzącej klęski...

Osiedle

Nieduże skupisko siedzib ludzkich; odrębnajednostka osadnicza o charakterze nierolniczym(np. osiedle uzdrowiskowe); typ zagospodarowaniaterenów miejskich: osiedle mieszkaniowe, wyposażonew niezbędne urządzenia usługowe (niekiedydzielone na tzw. kolonie).

Wpływ planowania urbanistycznego na klimat akustyczny miast i osiedli

Hałas jest czynnikiem uciążliwym, a nawet szkodliwym dla zdrowia, przeszkadza w pracy i w odpoczynku, dlatego należy chronić osiedla, miejsca pracy i odpoczynku pod względem akustycznym. Miasto, wielkie skupisko ludzi, przemysłu, arterii komunikacyjnych, jest źródłem wielu dźwięków, nie zawsze miłych dla ucha. Aby zapewnić komfort mieszkającym w mieście ludziom, konieczne jest właściwe rozmieszczenie osiedli, obiektów przemysłowych, ulic. Złe rozwiązanie urbanistyczne,

Osiedle Giszowiec

7 km na pd.-wsch. od centrum. Osiedle górnicze zbudowane w 1906-08 wg koncepcji miasta-ogrodu, z inicjatywy dyrektora zakładów Gieschego, A. Uthema-na; projekt braci Zillmann z Charlot-tenburga. Mieszkania dla 630 rodzin, oddalone od kopalń. Domy najwyżej dwukondygnacyjne, zróżnicowane archite­ktonicznie, dwu i...

Piasek

piaski budowlane i przemysłowe (szklarskie, formierskie, do produkcji wyrobów wapienno-piaskowych i betonów komórkowych, filtracyjne, posadzkowe).

PIASEK

PIASEK — luźna, drobnoziarnista skała osa.dowa, składająca się głównie z ziam kwarcu*jest jednym z głównych mineralnych składnikówgleby; średnica cząstek piasku wynosi 0,1—1,0 mm.

PIASKI GLINIASTE

PIASKI GLINIASTE, s z c z e rk i g|ebywierające 10—20% cząstek spławialnych; mająprzeważnie wyraźnie wykształconą warstwę próchniczną,a rodzaje bardziej zwięzłe, zawierając©nieco więcej cząstek spławialnych (15—20%)mogą już osiągać strukturę gruzełkowatą.

PIASKI SŁABO GLINIASTE

PIASKI SŁABO GLINIASTE — gleby zawierające5—10% cząstek spławialnych; są przeważniesłabo próchniczne, kwaśne, ubogie w składnikipokarmowe; mają bardzo małą zdolność zatrzymywaniawody (jeśli nic leżą w zagłębieniach);są zwykle zbyt suche; z powodu małej ilości cząstekdrobnych nic osiągają struktury gruzełkowatej.

Piasek

W gleboznawstwie, frakcja granulometryczna o średnicy cząstek 1,0–0,1 mm. Wyróżnia się p. drobny (0,25–0,1 mm), p. średni (0,5–0,25 mm) i p. gruby (1,0–0,5 mm).