Psychologia rozwojowa - Pionierzy psychologii dziecka: Jean Piaget

) został najdokładniej zbadany przez Piageta i jego współpracowników (Piaget i Inhelder, 1996). Piaget był zdania, że należy pozwolić dziecku, aby jego rozwój przebiegał we własnym tempie.

ŚREDNIE DZIECIŃSTWO WIEK 3 - 6 LAT - TEORIE ZABAWY PIAGET

Zabawa wskazuje na rozwój inteligencji.

Zabawa sensoryczno-motoryczna (0-2)

Kontrola i ćwiczenia ruchów. Badanie przedmiotów wzrokiem i dotykiem

Zabawa symboliczna (2-7)

Poziom przedoperacyjny

Jeden przedmiot może symbolizować drugi.

Zabawa w role (od 7r. życia.)

Wymyślanie reguł i...