Philipp Mainländer

Philipp Mainländer

Philipp Mainländer, właśc. Philipp Batz (ur. 5 października 1841 w Offenbach, Niemcy - zm. 1 kwietnia 1876 w Offenbach) - niemiecki filozof i pisarz, uczeń Schopenhauera, skrajny pesymista. Zgodnie ze swoją teorią, iż wyzwoleniem z powszechnego w świecie cierpienia może być jedynie śmierć, wkrótce po opublikowaniu swojego dzieła Philosophie der Erlösung popełnił samobójstwo. Jak mówi sam...

Czytaj Dalej

Kim był Ignaz Philipp Semmelweis?

W Wiedniu, Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865), lekarz pochodzenia wę­gierskiego, prowadził badania nad gorączką w domu, rzadziej chorowały na gorączkę i umierały od kobiet, którymi zajmowali się lekarze, pielę­gniarki i studenci w szpitalu.

Georg Philipp Telemann

W Hamburgu działał te inny mistrz niemiecki — Georg Philipp Telemann (1681 —1767),wykształcony w dziedzinie filozofii i prawa, załoyciel Collegium musicum w Lipsku,organista i kapelmistrz w wielu miastach niemieckich.

HISTORIA LITERATURY - Renesans

Blisko Lutra stał uczony filolog, biblista, Philipp Melanchton (1497—1560).

Co to są promienie X?

Jednak w 1894 roku inny niemiecki fizyk Philipp Lenard (1862-1947) skonstruował lampę, wyposażoną w aluminiowe okno, na której powtó­rzył doświadczenie Hertza.

Czym jest fizyka kwantowa?

Fotony Niemiecki fizyk Philipp Lenard (1862-1947, Nagroda Nobla w 1905) odkrył, że oświetlając nie­które metale, powoduje się emisję elektronów, które są jak gdyby wybijane z powierzchni.

KANTEROWIE, drukarsko-księgarska rodzina niem.

Założycielem firmy w Królewcu był PHILIPP CHRISTOPH st.

BACH

hamburski Bach: Carl Philipp Emmanuel Bach, 1714-88, syn Johanna Sebastiana, kompozytor i pianista.

RECLAM Anton Philipp

(wym. ręrklam), 1807-96, Nm. wydawca, założyciel słynnej popularnej serii kieszeniowców „Reclams Universal-Bibliothek", w której wydawał wybitne dzieła literatury światowej; po 1906 firmę objęli wnukowie założyciela. W 1947 wydawnictwo przeniesiono z Lipska do Stuttgartu.

ADLER FILIP SOCist

Czapiewski, Philipp!

ANTOINE PAUL GABRIEL SJ

Moraltheologie für Missionare durch den Franziskaner Philipp von Carbognano, NZM 1(1945) 108-112.

ANTROPOCENTRYZM

Philipp, Das Werden der Aufklärung in theologiegeschichtltcher Sicht, Gö 1957; K.

BACH

CARL PHILIPP EMANUEL, ur. Vrieslander, Carl Philipp Emanuel B„ Mn 1923; K.

BARTEL OSKAR

i organizacyjnej głównych przedstawicieli reformacji w publikacjachFilip Melanchton w Polsce (ORP 6 ( 1 9 6 1 ) 73-90; RT5 (1963) 91-109), Luther und Melanchton in Polen (w: Referateund Berichte des Zweiten Internationalen Kongresses für Lutherforschung,Gö 1961, 165-177), Melanchton und Polen (w: PhilippMelanchton ¡497-1560, B 1963, 227-236), Marcin Luter w Polsce(w: F.

BOJAŹŃ BOŻA

Zum Verständnis von Philipp.

CAMERARIUS JOACHIM

Históricanarratio de fratrum orthodoxorum ecclesiis in Bohemia, Moraviaet Polonia (nie dokończone, wydał Ludwig G, Hei 1605); dużąwartość mają jego biografie Eoban Hessus (Nü 1553) orazPhilipp Melanchton (L 1566).

CHRYSTIAN III

III von Dänemark, Landgraf Philipp von Hessen und Gustav Wasa.

CHRZEST - TEOLOGIA

, Catee/teses, PG 33,440; Jan Chryzostom, In epištolám ad Philipp.

DANNHAUER JOHANN KONRAD

Wallmann, Philipp Jakob Spener und die Anfänge des Pietismus, T 1970.

EHSES STEPHAN

i specjalizował się w zakresie historii reformacji; w wyniku badań powstała monografia Geschichte der Packschen Handel (Fr 1881) oraz Landgraf Philipp von Hessen und Otto von Pack (Fr 1885); 1885 został wikariuszem w Ehrenbreitstein, 1887 w Koblencji, wkrótce zaś prob, w Carweiler (k.

ENDEMANN SAMUEL

Philipp, RGG II 464; Meyers Personen Lexikon, Mn 1968, 381.