Informacja o reformie zarządzania programem Phare

ZAŁOŻENIA REFORMY FINANSOWANIA Z FUNDUSZY PHARE

W ostatnich latach dotychczasowy kształt programu Phare był przedmiotem głębokiej krytyki ze strony Parlamentu Europejskiego oraz Trybunału Audytorów. Krytyce poddano głównie fakt, że program Phare, pomimo szybko poprawiającej się sytuacji gospodarczej...

UNIA EUROPEJSKA - PHARE

Program PHARE jest największym źródłem pomocy bezzwrotnej dla Polski. W latach 1990-1994 w ramach programu PHARE Unia Europejska przyznała Polsce 1.031 mln ECU na realizacje ponad 60 programów. Dotychczasowe doświadczenia związane z programowaniem i wykorzystaniem pomocy nie są w pełni zadawalające, m.in...