Personifikacja

Personifikacja

Czytaj Dalej

Personifikacje

Personifikacje nauk, sztuk wyzwolonych, etapów życia ludzkiego itp. Z tej racji jednak, że współczesna sztuka kościelna już po nie nie sięga, możemy je pominąć i pokrótce omówić tylko personifikacje o charakterze czysto religijnym.

PERSONIFIKACJA, uosobienie

PERSONIFIKACJA, uosobienie, skonwencjonalizowany literacko rodzaj —> antropomorfizacji, polegający na przedstawieniu tworów nieożywionych, zjawisk natury i kosmosu, zwierząt, roślin, a zwł.

Personifikacje dobrych i złych duchów

Z postaciami aniołów nie należy mylić schrystianizowanej personifikacji zwycięstwa (Yictoria czy Nike, niegdyś bogini zwycięstwa), którą również zdobią skrzydła (por.

Personifikacja

W sztukach piast, przedstawieniew postaci ludzkiej, zaopatrzonej w atrybuty, pojęćabstrakc: Eklezja i Synagoga, cnoty i grzechy, sztukiwyzwolone, cztery żywioły, pory roku, pokój, sprawiedliwość,miłość, miłosierdzie i inne.

(franc. personification)