Pembroke (Malta)

Pembroke (Malta)

Pembroke - miasto położone w północnej części Malty, 3 036 mieszkańców. Siedziba gminy o tej samej nazwie.

Czytaj Dalej

MALTA - bitwy 1940-43

Niewielka wyspa 95 km na południe od Sycylii, od 1800 r. należąca do Wielkiej Brytanii, odegrała dużą ro­lę w walkach na Morzu Śródziem­nym, gdyż samoloty startujące z kil­ku lotnisk oraz okręty z bazy w La Valletta atakowały włoskie konwoje z zaopatrzeniem dla wojsk w Afry­ce Północnej. Pierwszy...

Malta

Wiadomości ogólne

Powierzchnia kraju-316km2

Stolica VALETTA-9200mieszkańców

Najwarzniejsze miasta to La Valetta, Birkirbara, Quomi

Ludność - 365 tys. - Maltańczycy, Brytyjczycy, Arabowie i Włosi.

Religia-Katolizm,Anglikanizm.

Języki-Małtański,Angielski.

Waluta-Lira małtańska.

Największa...

Malta - Historia

Malta była kolonią Fenicjan, Greków i Kartagińczyków. Stała się także częścią Cesarstwa Rzymskiego, a później Bizancjum. W wieku IX zajęli ją Arabowie, a pod koniec XI w rycerze normańscy. Do końca XVI stulecia Malta pozostała w granicach Królestwa Sycylii. W 1530 roku przekazano ją rycerskiemu...

Malta - Turystyka

Mosta. Miejscowosc polozona jest w centrum wyspy. Przyjezdzajacy tu tlumnie turysci chca przede wszystkim zobaczyc kosciól. Kopula tej swiatyni jest czwarta co do wielkosci w Europie. Budowe rozpoczeto w 1833 roku, a ukonczono w 1871. Kosciól budowali robotnicy w czasie wolnym od ich podstawowej pracy, dlatego...

Malta - Geografia

Republika Malty składa się z trzech wysp położonych na Morzu Śródziemnym, są to: Malta, Kemmuna i Ghawdex. Powierzchnię wysp kształtują wapienne góry. Klimat jest śródziemnomorski. Niewielka ilość opadów, nadmierny wypas i erozja doprowadziły do tego, iż szata roślinna jest bardzo uboga i występuje...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Niepodległość Malty

 

W 1964 r. Malta stała się dominium brytyjskim (później zaś republiką). Władzę objął radykalno-demokratyczny rząd z Domem Mintoffem na czele. Na wyspie pozostały (do lat 70-tych) bazy brytyjskie.

Pembroke table

Stolik z dwiema opuszczanymi bocznymi płytami (klapami) opieranymi po podniesieniu na wspornikach, zazwyczaj na czterech zwężających się nóżkach i z szufladą w oskrzyni; nazwa pochodzi od inspiratora tego mebla, za którego uważa się hrabiego Pembroke lub (zdaniem T. Sheratona) hrabinę Pembroke; typ p.t...

Państwo i jego porządek prawny a społeczność międzynarodowa

PAŃSTWO I JEGO PORZĄDEK PRAWNY A SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA. Poza wewnętrznymi porządkami prawnymi i systemami prawa poszczególnych państw- istnieją także inne porządki prawne. Tak więc, współczesna charakterystyka prawa jako wieloaspektowego zjawiska kulturowego, byłaby niepełna bez uwzględnienia charakterystycznych cech tych innych porządków prawnych, a przede wszystkim międzynarodowego porządku prawnego- określanego jako prawo międzynarodowe publiczne oraz ...

Malta

1. Górnopaleolityczne stanowisko otwarte na terasie rzeki Biełaja, dopływie Angary k. Irkucka. Reprezentuje specyficzną kulturę wiórową górnego paleolitu Syberii, określaną jako Malta-Buret.

Odkryto kilka konstrukcji mieszkalnych na planie okręgu, o fundamentach z kamieni i kości, z wewnętrznymi...

MALTA, wyspa na M. Śródziemnym

Należąca od 1530 do zakonu kawalerów Św. Jana Jerozolimskiego, czyli kawalerów maltańskich. Miała istotne znaczenie strategiczne jako punkt etapowy w handlu między zach. Europą a Lewantem. Wraz z osłabieniem militarnej siły zakonu niektóre mocarstwa zaczęły przygotowywać się do zajęcia...

ABDIEL - okręty

ABDIEL okręty

Klasa brytyjskich stawiaczy min, najszybszych okrętów Royal Navy rozwijających prędkość 37 węzłów. Największą sławę zdobyły dostar­czając w latach 1941-42 amunicję i materiały eksploatacyjne dla samo­lotów na *Malcie. Znaczna prędkość pozwalała im dotrzeć z Gibraltaru na Maltę...

AFRIKA KORPS (Deutsches Afrika Korps) - korpus ekspedycyjny

Niemiecki korpus ekspedycyjny, wysłany w lutym 1941 r. do Trypo-litanii, miał wspomóc Włochów co­fających się pod naporem wojsk brytyjskich. Od 18 lutego dowódcą był gen. Erwin *Rommel. Pierwszy transport niemiecki doszedł do Try-polisu 13 lutego; wpierw wyokręto-wano 5 dywizję lekką, w kwietniu -15...

AJAX - okręt

Lekki krążownik brytyjski zbudowa­ny w 1935 r. był najszybszym okrętem z pięciu jednostek klasy Leander. Wsławił się walką z nie­mieckim pancernikiem *Admiral Graf Spee. Po naprawie uszkodzeń w 1940 r. rozpoczął służbę na Mo­rzu Śródziemnym. W kwietniu tego roku brał udział w ewakuacji...

BRITISH ARMY - brytyjskie wojska lądowe

Przed wybuchem wojny WielkaBrytania dysponowała niewielkimisiłami lądowymi. Trzonem była za­wodowa Regular Army (licząca31 maja 1939 r. 204 tys. żołnierzy),obok której istniała słabo wyszkolo­na i wyposażona ochotnicza Territo-rial Anny (TA) - 584 tys. żołnierzy.Wojska stacjonujące na terenieWysp...

CUNNINGHAM ANDREW BROWNE (1883-1963) - admirał

Brytyjski oficer, jeden z najwybit­niejszych dowódców *Royal Navy, od października 1943 r. piastował urząd pierwszego lorda Admiralicji, a także był członkiem komitetów Szefów Sztabów i Połączonych Szefów Sztabów. W czasie I wojny światowej służył na niszczycielach, uczestnicząc m.in. w walkach nad...

DIDO - okręt

Pierwszy okręt brytyjski z klasy krążowników przeciwlotniczych, na pokładzie którego zamontowano nowe działa uniwersalne kal. 5,25 cala (tzw. DP-Dual Purpose, podwójnego przeznaczenia) mogą­ce razić cele powietrzne i nawodne. Ich konstrukcja nie była udana. Zbyt ciężkie pociski uniemożliwia­ły szybkie...

EAGLE - okręt

W budowie brytyjskiego lotni­skowca, zakończonej w 1923 r., wykorzystano kadłub pancernika (przeznaczonego pierwotnie dla Chile), co ograniczyło liczbę samo­lotów, ale jednocześnie zapewniło okrętowi dobre opancerzenie i uzbrojenie. Służbę bojową rozpo­czął na Dalekim Wschodzie, gdzie startujące z...

FIAT B.R.20 CICOGNA - samolot

Włoski średni bombowiec skonstru­owany w 1936 r. przez znanego konstruktora Celestino Rosatellego. W tym samym roku pierwsze se­ryjnie produkowane samoloty prze­szły sprawdzian bojowy w Hiszpa­nii, walcząc w składzie Aviazione Legionaria. Doświadczenia zebrane w walkach z radzieckimi samolota mi myśliwskimi...

FORCE H - eskadra

Eskadra brytyjskiej marynarki wojennej, utworzona w czerwcu 1940 r. (dowódca adm. John *Somerville), miała chronić linie żeglugowe na Morzu Śródziemnym łączące Wielką Brytanię z jej ko­loniami na Bliskim i Dalekim Wschodzie oraz dopilnować, aby okręty floty francuskiej nie przeszły w ręce niemieckie...

FORCE K - eskadra

Brytyjska eskadra morska sformo­wana w październiku 1941 r., na *Malcie z zadaniem atakowania włoskich konwojów na Morzu Śród­ziemnym. Do grudnia 1941 r., gdy 3 krążowniki i niszczyciel zostały uszkodzone na minach w rejonie Tripolisu, okręty Force K zniszczy­ły dwa włoskie konwoje. Eskadrę odtworzono w...