Pektyny

Czytaj Dalej

PEKTYNY

Rozróżnia się dwa rodzaje pektyn: wysoko- i niskometylowane, różniące się stopniem metyzacji grup karboksylowych, mają one odmienne zastosowanie w produkcji. Likwidacja pektyn odpowiednimi enzymami jest jednym z procesów w tłoczeniu i klarowaniu soków owocowych, np.

Polisacharydy - PEKTYNA

Jest to polisacharyd, który stał się niezastąpiony w przemyśle spożywczym. Znalazł zastosowanie jako substancja do zagęszczania galaretek. Są to polimery o łańcuchu prostym, w którym jednostki kwasu są połączone wiązaniami α-glikozydowymi na pierwszym i czwartym atomie węgla.