Pegaz

  Pegaz, wedtug greckiego mitu skrzydlaty koń, powstał z krwi Meduzy ściętej przez Perseu-sza.

PEGAZ

) ujarzmił go zaczarowanymi wodzami, otrzymanymi od Ateny, i dosiadł go w walce z Chimerą i Amazonkami, ale gdy usiłował frunąć na nim do nieba, Pegaz zrzucił jeźdźca.

Pegaz

W mit. gr. uskrzydlony koń. który wyskoczył z łona Meduzy (Gorgony): swymi kopytami miał spowodować wytryśnięcie poświęconego Muzom źródła Heppokrene; stąd później symbol duchowej, zwłaszcza poetyckiej twórczości.