Pęcherz moczowy

Pęcherz moczowy

Czytaj Dalej

Choroby pęcherza moczowego

Brodawczak pęcherza moczowego to niezłośliwy nowotwór wychodzący z nabłonka przejściowego (tkanka nabłonkowa) dróg moczowych.

Pęcherz moczowy

W ten sposób uzyskuje się dostęp do pęcherza moczowego na drodze zaotrzewnowej (nakłucie pęcherza moczowego, cięcie nadłonowe). Dzięki sterczowi dno pęcherza moczowego jest umocowane do przepony moczowo-płciowej.

ZAPALENIE PĘCHERZA MOCZOWEGO

 Podstawą rozpoznania jest stwierdzenie zmian zapalnych w moczu bez obecności objawów zapalenia górnych odcinków dróg moczowych oraz cewki moczowej.

NEUROGENNE ZABURZENIA CZYNNOŚCI PĘCHERZA MOCZOWEGO

Należy do nich odmied-niczkowe zapalenie nerek, kamica moczowa,  odpływy pęcherzowo-moczowodowe i wodonercze. Wystąpienie odpływów pę-cherzowo-moczowodowych, wodonercza i zakażenia nerek może być wskazaniem do nad-pęcherzowego odprowadzania moczu.

Pęcherz moczowy

Pojemność pęcherza moczowego wynosi około 250–500 ml, ale może on jednak rozciągnąć się do objętości 1000–1500 ml. Od tyłu leżą symetrycznie ujścia moczowodów, kąt przedni dna zajmuje ujście wewnętrzne cewki moczowej.

Co to jest zapalenie pęcherza moczowego?

Nazwa pochodzi stąd, iż zdarza się, że pierwszy w życiu stosunek płciowy lub odbycie kilku stosunków w krótkim czasie mogą skaleczyć delikatną skórę wokół pochwy i cewki moczowej. W tej sytuacji cewka moczowa jest bardziej podatna na infekcje.

Pęcherz moczowy

Na biegunie przeciwległym od szczytu leży dno pęcherza (fundus resicae) skierowane ku tyłowi i ku dołowi; do dna pęcherza z tyłu uchodzą z obu boków moczowody a do przodu wyprowadza cewka moczowa.

ROZWÓJ PĘCHERZA MOCZOWEGO I CEWKI MOCZOWEJ

W czasie powyższych przekształceń końcowe odcinki przewodów pranercza znajdujące się ku dołowi od pączków moczowodowych (zawiązków moczowodów) zostają wciągnięte w grzbietową ścianę rozrastającego się pęcherza moczowego.

Pęcherz moczowy-położenie

Pęcherz moczowy położony jest u dorosłego w miednicy ałej ku tyłowi od spojenia łonowego; u mężczyzny leży on do przodu od od-h tnicy, u kobiety między odbytnicę a pęcherz wsuwa się macica i pochwa.

Urazy pęcherza moczowego

Urazy pęcherza moczowego powstają wskutek zranienia pęcherza odłamkami złamanej kości miednicy, uderzenia w podbrzusze przy przepełnionym pęcherzu oraz ran kłutych lub postrzałowych.

Kamica pęcherza moczowego

Kamienie mogą przedostać się do pęcherza z górnych dróg moczowych lub wytworzyć się w samym pęcherzu.

Pęcherz moczowy neurogenny

pęcherz moczowy neurogenny; ter­min stosowany do zbiorczego okreś­lenia zaburzeń czynności pęcherza w przypadkach uszkodzeń rdzenia i powstałych w pęcherzu zmian wtór­nych (rozciągnięcie ścian, wstępująca infekcja, wsteczny odpływ pęcherzowo-moczowodowy, kamica itp.

Moczowy pęcherz

Moczowy pęcherz — workowaty zbiornik—moczu o bardzo rozciągliwych ścianach,leżący na dnie jamy miednicznej; uchodzą doniego dwa —moczowody, którymi spływa wytworzonyw nerkach mocz; w pęcherzu rozróżniasię rozszerzony trzon i wąską szyjkę, przechodzącąw -c e w k ę moczową.

Pęcherz moczowy autonomiczny

pęcherz moczowy autonomiczny; niekontrolowane, niecałkowite, od­ruchowe opróżnianie pęcherza z du­żym zaleganiem moczu (uszkodzenie krzyżowego ośrodka rdzeniowego, za­chowana czynność węzłów śródścien-nych).

Uchyłek pęcherza moczowego

Uchyłki są to workowate uwypuklenia ściany pęcherza, łączące się wąskim otworem ze światłem pęcherza. Mogą być wro-j dzone lub nabyte. Uchyłki nabyte powstają w następstwie przeszkody w odpływie moczu z pęcherza (przerost lub rak stercza, zwężenie cewki itp.).

Objawy...

Pęcherz moczowy automatyczny

pęcherz moczowy automatyczny; opróżniający się odruchowo bez kon­troli woli z małym zaleganiem mo­czu (uszkodzenie rdzenia powyżej od­cinka krzyżowego).

Pęcherz moczowy atoniczny

pęcherz moczowy atoniczny; zatrzy­manie bądź nietrzymanie moczu wsku­tek uszkodzenia ośrodka rdzeniowe­go ogona końskiego lub korzonków krzyżowych.

PĘCHERZ MOCZOWY

Zbiornik, w którym gromadzi się mocz spływający z moczowodów. Pęcherz moczowy jest narządem nabłonkowo-mięśniowym (mięśnie gładkie), od wewnątrz jest wyściełany nabłonkiem wielowarstwowym przejściowym.

BUDOWA ŚCIANY PĘCHERZA MOCZOWEGO

Grubość ściany pęcherza z przodu i z tyłu jest mniej więcej taka sama; w obrębie trójkąta pęcherzowego wynosi ona około 6 mm; oczywiście jest ona różna w zależności od tego czy pęcherz jest w stanic skurczu, czy też silnie rozciągnięty: w silnym skurczu, który prowadzi do całkowitego...

Błona zewnętrzna pęcherza moczowego

Błona zewnętrzna (tunica adventitia) występuje w postaci łącznotkankowej powięzi otaczającej błonę mięśniową z wyjątkiem tych miejsc, gdzie pęcherz powleczony jest błoną surowiczą oraz gdzie ściślej łączy się z podłożem, obrębie dna pęcherza.