Paweł Finder

Paweł Finder

Czytaj Dalej

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

 

Często, żyjąc w swoim własnym świecie, nie zdajemy sobie sprawy z okrucieństwa jakie panuje w...

RYBAŁKO PAWEŁ (1894-1948) - marszałek wojsk pancernych

Uczestnik I wojny światowej i wojny domowej, po ukończeniu Akademii Wojskowej im. M. Frunzego zajmo­wał stanowiska dowódcze. W latach 1937-41 był attache wojskowym w wielu państwach (także w Polsce). W maju 1942 r. objął dowództwo 5 armii pancernej, a później 3 armii pancernej gwardii, która w składzie 1...

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Często, żyjąc w swoim własnym świecie, nie zdajemy sobie sprawy z okrucieństwa jakie panuje w otaczającym nas świecie. Często również nie uświadamiamy sobie również, że jest ono obecne w ludzkim życiu od samego początku. Nasila się ono szczególnie w okresach wojen, których w XX w...

Media w Polsce - Paweł Paliwoda

 

Media o ogromnym kapitale niemieckim w Polsce i media w RFN mają obecnie w naszym kraju niekwestionowanego pupila. Jest nim Władysław Bartoszewski, który podczas ostatniej kampanii wyborczej stał się ikoną i dumą Platformy Obywatelskiej.

 

Powszechnie zaś krytykowany i wyszydzany jest w wielu...

Człowiek jako osoba (persona) - Jan Paweł II

Osoba to taki byt przedmiotowy, który jako określony podmiot kontaktuje się z całym światem (zewnętrznym) i najgruntowniej w nim tkwi przez swoje wnętrze i życie wewnętrzne. Kontaktuje się w ten sposób ze światem widzialnym, a przede wszystkim Bogiem.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Józef , syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Karol był jednym z trójki dzieci : starszy brat Edmund urodził się 28 sierpnia 1906 roku , o siostrze , która zmarła w wieku niemowlęcym nie ma bliższych wiadomości.Ojciec Karola był urzędnikiem...

Papież Jan Paweł II - Informacje Ogólne

Urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku. 20 czerwca 1920 roku został ochrzczony drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów. Chłopiec otrzymał imiona Karol i Józef. Ojciec dziecka był zawodowym wojskowym. 13 kwietnia 1929 r rodziną wstrząsnęła śmierć matki. Z nauką Karol nie miał żadnych trudności. W...

Święty Paweł z Tarsu - Informacje Ogólne

Paweł z Tarsu (gr. Paulos - mały, znikomy), pierwotnie Szaweł z hebrajskiego Soul - uproszony. Urodził się około 10 r. Po Chrystusie (Tars leży w płd-wsch części Azji Mniejszej. Jego rodzice ortodoksyjni Żydzi z pokolenia Beniamina, zostali sprzedani jako niewolnicy do Azji, gdzie po pewnym czasie...

BIERKOW PAWEŁ NAUMOWICZ

BIERKOW PAWEŁ NAUMOWICZ, ur. 2 (14) XII 1896w Akermanie (obecnie Białogród nad Dniestrem), zm. 9 VIII19699 w Leningradzie, ros. historyk literatury; zajmował sięrówniez tematyką polonist., szczególnie powiązaniami rosyjsko-polskimi. Studiował filologię klas. i ros. w Odessie i Wied-niu.  Prof. uniw. w...

GRZEGORZ PAWEŁ Z BRZEZIN

GRZEGORZ PAWEŁ Z BRZEZIN, ur. ok. 1526 w Brzezinach pod Łęczycą, zm. ok. 1591 w Pińczowie, teolog i polemista ariański. Pochodził z rodziny mieszcz.; po ukończeniu Akad. Krak. z tyt. magistra (1547), był rektorem szkoły parafialnej w Poznaniu, skąd został usunięty za szerzenie idei...

HERTZ PAWEŁ

HERTZ PAWEŁ, ur. 29 X 1918 w Warszawie, poeta, prozaik, eseista, tłumacz, edytor. Twórczość poet. rozpoczął w kręgu Skamandra (debiutował 1934 w tyg. „Wiadomości Lit."), 1935-39 podróżował po Francji, Austrii i Włoszech. W czasie wojny w ZSRR, 1941-43 pracował w ambasadzie polskiej. W1945-48 czł...

HULKA-LASKOWSKI PAWEŁ, pseud. T. Gruda, F. Rosica, J. Oścień, A. Sielski

HULKA-LASKOWSKI PAWEŁ, pseud. T. Gruda, F. Rosica, J. Oścień, A. Sielski, ur. 25 VI1881 w Żyrardowie, zm. 29 X1946 w Cieszynie, pisarz, publicysta, krytyk lit., tłumacz. Pochodził z rodziny robotniczej. W1903-07 studiował filozofię i religioznawstwo w Heidelbergu. W1910—45 w Żyrardowie prowadził pracę...

JASIENICA PAWEŁ, właśc. Leon Lech Beynar

JASIENICA PAWEŁ, właśc. Leon Lech Beynar.ur. 10 XI 1909 w Symbirsku (obecnie Uljanowsk) nad Wołgą, zm. 19 VIII 1970 w Warszawie, pisarz hist., publicysta. Do 1920 przebywał w Rosji, po studiach hist. na USB w Wilnie (1928-32) pracował jako nauczyciel historii w Grodnie, przed 1939 ogłosił kilka rozpraw...

KACZKOWSKI JAN PAWEŁ, pseud. Jean Paul d'Ardenschah

KACZKOWSKI JAN PAWEŁ, pseud. Jean Paul d'Ardenschah, ur. 26 VI 1874, zm. 1942 w Warszawie, krytyk, tłumacz, dyplomata. Studia ukończył w Niemczech i do wybuchu I wojny świat, mieszkał w Hamburgu. W1896 w,,Wieku'' ukazywały się jego korespondencje z Lipska, później ogłaszał sprawozdania z życia kult...

KARSZNY OTTON PAWEŁ WOJCIECH, pseud. Sambor znad Bałtyku

KARSZNY OTTON PAWEŁ WOJCIECH, pseud. Sambor znad Bałtyku, ur. 29 XI 1875 w Potęgowie pod Kartuzami, zm. 27 I 1938 w Sierakowicach (tamże), kaszubski pisarz lud. i działacz; z zawodu rolnik. W „Gazecie Kartuskiej" zamieszczał powieści hist. osnute na tle walk Świętopełka II z Krzyżakami (Mieczem i...

KUBISZ PAWEŁ

KUBISZ PAWEŁ, ur. 12 V 1907 w Końskiej pod Trzyńcem (Śląsk Ciesz.), zm. 19 VIII 1968 w Czeskim Cieszynie, poeta, publicysta, działacz społeczny. Pochodził z rodziny robotn.; ukończył seminarium nauczycielskie. Od 1929 w Czes. Cieszynie (działacz PSL, współred. dwutygodnika ,,Prawo Ludu")...

ŁYSEK PAWEŁ

ŁYSEK PAWEŁ, ur. 1914 w Jaworzynce (Śląsk Ciesz.), zm. 15 VII 1978 w USA, folklorysta, pamiętnikarz. W 1935-39 studiował historię, filologię pol. i socjologię na UJ. Podczas II wojny świat, w wojsku pol. we Francji, nast. w Anglii, gdzie kontynuował studia. Od 1949 w USA, wykładowca uniw...

MUSIOŁ PAWEŁ

MUSIOŁ PAWEŁ, ur. 30 XII 1905 w Górnej Lesznej (pod Cieszynem), zm. 19 II 1943 w Katowicach, śl. prozaik, publicysta, krytyk lit., działacz społ.-polit. i kulturalny. Pochodził z rodziny chłopskiej. Studiował filologię pol. na UJ (doktorat 1939), działacz Stow. Studentów Polaków ze Śląska Ciesz...

PAWEŁ WŁODKOWIC, z Brudzenia

PAWEŁ WŁODKOWIC, z Brudzenia, ur. ok. 1370 w Brudzeniu nad Skrwią (ziemia dobrzyńska), zm. po 9 X 1435 w Krakowie, uczony, pisarz rel.-polit., obrońca interesów Polski w sporach z Krzyżakami. Studiował na wydz. artium i prawa w Pradze, studia prawnicze ok. 1404-08 kontynuował w Padwie, 1411 lub 1412...

PAWEŁ Z KROSNA, Ruthenus

PAWEŁ Z KROSNA, Ruthenus, ur. 1470-74, zm. 1517 w Nowym Sączu, pierwszy rodzimy, choć obcego (niem.) pochodzenia, renesansowy poeta polsko-łaciński. Uczeń, później wykładowca Akad. Krak. (od 1507), gdzie objaśniał w duchu humanizmu dzieła klasyków łacińskich. Odnowił twórczość rel., zrywając z...