Patogeneza

Czytaj Dalej

Patogeneza, profilaktyka i epidemiologia HIV- AIDS

Patogeneza, profilaktyka i epidemiologia HIV- AIDS Wybrane zagadnienia medyczne i społeczne.

Etiologia i patogeneza cukrzycy typu 1

Cukrzyca typu 1 jest chorobą spowodowaną całkowitym zniszczeniem komórek beta wysp trzustkowych (Langerhansa) wytwarzających insulinę. Komórki te sąjedynym miejscem syntezy insuliny, a ich zniszczenie prowadzi do bezwzględnego niedoboru tego hormonu.

Do niszczenia komórek beta dochodzi w wyniku...

Patogeneza mikroangiopatii

Przed odkryciem insuliny nie było możliwości, aby ujawniły się powikłania będące de facto obrazem klinicznym tej choroby. Nie opisywano ani neuropatii, ani retinopatii, ani nefropatii. Głównym, a właściwie jedynym, celem leczenia było utrzymanie przy życiu chorego na cukrzycę.

Związek...

Patogeneza i klasyfikacja uszkodzeń mięśni

Wszelkie tzw. „kontuzje” sportowe uszkadzają bezpośrednio pewną liczbę włókien, proporcjonalnie do rozległości uszkodzenia.

Uraz bezpośredni (stłuczenie) uszkadza najgłębsze włókna, przylegające do powierzchni kości. Można przyjąć, że ciśnienie jest przenoszone z powierzchni 

do warstw...

PATOGENEZA CHORÓB PASOŻYTNICZYCH

Układ pasożyt-żywiciel Pasożytnictwo jest antagonistyczną formą współżycia dwóch różnogatunkowych organizmów, tj. pasożyta i żywiciela, którego organizm stanowi środowisko życia i zdobywania pokarmu dla pasożyta. W efekcie istniejącego pasożytnictwa wytwarza się związek, czy też układ...