Jan Chryzostom Pasek

Jak chwałę poezji XVII wieku stanowi epika, tak prozy - pamiętniki. Naj lepsze pozostawił po sobie szlachcic z Rawskiego, Jan Pasek (urodzony około ro­ku 1636, zmarły 1701), wychowanek szkół jezuickich.'W młodym wieku zaciąg­nął się do wojska jako towarzysz pancerny chorągwi Stefana Czarnieckiego;...

"Pamiętniki" J. Ch. Paska świadectwem obyczaju i dokumentem językowym epoki

Jan Chryzostom Pasek reprezentuje nurt dworkowy, czyli sarmacki w polskiej literaturze barokowej. Sama nazwa tego nurtu wywodzi się od legendarnych Sarmatów - ludu zamieszkującego w I w. p. n. e. ziemie nad dolną Wołgą. Historycy XVI wieku przypisywali Sarmatom wiele zalet: waleczność, męstwo, wierność...

Dwa oblicza polskiego sarmatyzmu w Pamiętnikach J. Ch. Paska i utworach W. Potockiego

W późnym średniowieczu powstało stwierdzenie, że Polacy są spadkobiercami Sarmatów, plemienia, które w starożytności zamieszkiwało tereny między Wisłą, Wołgą a Morzem Czarnym. Od średniowiecza wielu polskich pisarzy dane te zaczęło traktować bardzo poważnie ; już Jan Długosz w swej Historii...

PAMIĘTNIKI PASKA ZWIERCIADŁEM EPOKI

Poezja Paska należy do nurtu sarmacko-szlacheckiego.Poeta napisał "Pamiętniki" około roku 1690.Pamiętniki i diariusze zajmowały dość znaczną pozycję w literaturze XVII w. Dzięki bezpośredniemu stosunkowi autorów do przedstawionych faktów są znakomitym źródłem poznania ludzi i obyczajów tamtych...

Portret Polaka – Sarmaty w „Pamiętnikach” J. Ch. Paska. Dokumentalne walory utworu.

 

Sarmatyzm to polska kultura szlachecka, która ukształtowała się końcem XVI wieku, zaznaczając się w sferze światopoglądu, kultury umysłowej, sztuki i obyczaju. Sarmatami nazywano w starożytności i średniowieczu ludy zamieszkujące tereny wschodniej Europy, często między Wisłą a Wołgą. Tę...

Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska

Jan Chryzostom Pasek urodził się około roku 1636 koło Rawy Mazowieckiej, zmarł ok. 1701r. Pochodził z drobnej szlachty, najprawdopodobniej uczył się w kolegium jezuickim. Jako dziewiętnastoletni młodzieniec zaciągnął się do wojska, brał udział w kampanii przeciwko Szwedom, jego oddział dowodzony...

Opisać szczegółowo całe menu główne edytora tekstu Misrosoft Word, rozwinięcie menu EDYCJA i FORMAT oraz ogólnie paski narzędzi.

W menu głównym edytora znajdują się następujące funkcje: - Plik - Edycja - Widok - Wstaw - Format - Narzędzia - Tabela - Okno - Pomoc Plik- służy nam do tworzenia nowych plików, otwierania istniejących, zapisywania ich , drukowania, wysyłania do wybranych osób jako załącznik, wstawiania tekstu do innego dokumentu książki. Posiada funkcję: · Nowy- otwiera nowy czysty dokument nadając mu standardowa nazwę „Dokument” z kolejnym numerem · Otwórz- ...

Wizerunek Sarmaty na podstawie ,, Pamiętników Chryzostoma Paska ”

Całą brać szlachecką  jednoczyło  poczucie  narodowej potęgi, przekonanie o świetności  polskiego  ustroju  -  monarchii ograniczonej prawami stanu szlacheckiego - nadto świadomość tradycji rodowej i starodawności sarmackiej, co wiązało się z ideą  pochodzenia Polaków jakoby od starożytnych...

Oblicza sarmatyzmu (Potocki - pozytywny, Pasek - negatywny)

Wacław Potocki należy do nurtu sarmackiego XVII w. W swoich utworach porusza problemy polityczne i społeczne Polski, krytykuje pewne ówczesne zachowania.

„O tym szlachta, panowie, o tym myślą księża,

choć się co rok w granicach swych ojczyzna zwęża

choć na b___g umierają żołnierze...

Czym rózni sie barok szlachecki Potockiego od baroku sarmackiego Paska i baroku dworskiego Morsztyna?

Waclaw Potocki (1621-1696) pochodzil ze sredniozamoznej szlachty, wyksztalcenie zdobyl przy zborze arianskim w Raciborzu. Pod grozba edyktu z 1658 r., skazujacego arian na wygnanie, przeszedl na katolicyzm, lecz mimo to pozostal wierny swemu wyznaniu i skutecznie pomagal swoim wspólwyznawcom, za co cierpial (sady...

Jan Chryzostom Pasek (1636-1701)

Jan Chryzostom Pasek znany jest z "Pamiętników" przedstawiających fakty w sposób żywy i barwny. Część pierwsza "Pamiętników" dotyczy wojennych doświadczeń Paska. Ciekawie wypadł tu obraz szlachcica-żołnierza. Walczy on na ogół dzielnie, ale można podejrzewać, że zapału do walki dostarcza mu nie...

Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska dokumentem z życia epoki

Pasek przystąpił do spisywania swych "Pamiętników" około 1660. Zważywszy, że opisuje w swym dziele wydarzenia mające miejsce prawie 40 lat wcześniej, można się zorientować, że na Pasku jako kronikarzu polegać nie można. Zdarzają mu się pomyłki, mijanie się z prawdą, przesunięcia w czasie...

ŻYCIORYS JANA CHRYZOSTOMA PASKA

Jan Chryzostom Pasek urodził się w 1636 roku. Pochodził z niezamożnej szlachty, dzierżawiącej majątki w okolicach Rawy Mazowieckiej. Edukację zakończył na niższym kolegium jezuickim w Rawie. Jako 19-letni chłopak wstąpił do wojska. Walczył w Danii, po czym brał udział w zwycięskich walkach z...

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA JAKO PRZEJAW SARMATYZMU - WZORCE OSOBOWE

Z pamiętników Jana Chryzostoma Paska wyłania się wzorzec osobowy szlachcica - ziemianina wiodącego spokojne życie, pełne towarzyskich, trochę rubasznych biesiad, wyróżniającego się wśród okolicznej szlachty głównie swym talentem do oswajania dzikiego ptactwa i zwierząt.

Zupełnie inny priorytet...

PASEK JAN CHRYZOSTOM

PASEK JAN CHRYZOSTOM, z Gosławic, ur. ok. 1636 w okolicach Rawy Maz., zm. ok. 1701 (wg pamiętnika K. Zawiszy po 1702) w Niedzieliskach (?), pamiętnikarz. Pochodził z drobnej szlachty. W 1656-67 służył w wojsku, przez długi czas pod komendą S. Czarnieckiego; walczył ze Szwedami, Węgrami, Moskwą...

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA JAKO PRZEJAW SARMATYZMU - WARSTWA OBYCZAJOWA

Dzięki bezpośredniemu stosunkowi autorów do przedstawionych faktów, dzięki żywości i barwności wysławiania się pamiętniki są znakomitym źródłem poznania ludzi i obyczajowości tamtych czasów. 

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA JAKO PRZEJAW SARMATYZMU - JĘZYK I STYL UTWORU

1.  wydarzenia historyczne, które prezentował były jedynie tłem dla zaprezentowania jego przygód

2.  szeroka skala realizmu w przedstawianiu życia wojennego i obyczajowego ówczesnej szlachty

3.  używane są makaronizmy, latynizmy

4.  dużo porównań

5.  bardzo długie zdania z orzeczeniem na końcu

6. ...

Jan Chryzostom Pasek (1636 — 1701)

Pochodził ze szlachty mazowieckiej. Nauki pobierał w szkołach jezuickich. Od czasów potopu szwedzkiego do abdykacji Jana Kazimierza służył w wojsku. Potem osiadł na wsi w Krakowskiem. Prowadził typowe życie sżlachcica-awanturnika,. także potem — jako gospodarz — wdawał się w nieustanne zatargi z...