Parobek

Czytaj Dalej

PAROBEK

W folwarkach i w dawn. gospodarstwach zamożnych chłopów stały a. sezonowy (zazw. na rok) robotnik najemny; służący we dworze a. w karczmie; dawn., dziś na wsi - młodzieniec, kawaler.

Gospodarka parobczańska, parobkowa nazwa nowego typu (po zniesieniu pańszczyzny) gospodarstwa folwarcznego, które...