Funkcja ustrojodawcza parlamentu

Funkcja ustrojodawcza może być realizowana w różnych formach. Może dotyczyć uchwalenia nowej konstytucji, dokonywania rewizji konstytucji lub wprowadzenia nowelizacji. Z inicjatywą zmiany ustawy zasadniczej może wystąpić co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, senat lub prezydent RP. Może to nastąpić...

Kompetencje prezydenta związane z funkcjonowaniem parlamentu

Prezydentowi RP przysługuje prawo:

1) zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu RP wybory zarządza się nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od dnia rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu i odbywają się w dni wolne od pracy.

2) zwoływania pierwszego posiedzenia Sejmu i Senatu- posiedzenia te powinny...

Wybory do parlamentu w 1947 roku. (Wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947)

 

Odnosząc zwycięstwo w przeprowadzonym w czerwcu 1946 r. referendum, PPR i jej sojusznicy PPS, SL, SD zdecydowały się już jesienią tegoż roku na przeprowadzenie wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Uchwalono więc ordynację i wyznaczono ich termin na 19 stycznia 1947 r.

Jednocześnie te cztery partie...