Parki narodowe Australii Południowej

Parki narodowe Australii Południowej charaktery­zują się różnorodnymi warunkami naturalnymi -od Gór Flindersa w południowo-wschodniej części, poprzez Park Narodowy Jeziora Eyre (okresowo słone jezioro) w głębi lądu po Park Narodowy Pustyni Simpson na północy.

Parki narodowe na Tasmanii

Na Tasmanii, w dużej części nie zamieszkanej, rzą­dowi udało się objąć ochroną w ramach parków narodowych aż 30% powierzchni wyspy. Parki zajmują 7700 km2, a na ich terenie znajdują się skaliste łańcuchy górskie, rzeki o bystrym nurcie, tropikalne i eukaliptusowe lasy.

Parki Narodowe w Polsce

Parki Narodowe w Polsce Woliński Park Narodowy Utworzony w dniu 3 marca 1960r. Park Narodowy Bory Tucholskie Utworzony 1 lipca 1996r . Słowiński Park Narodowy Utworzony 1 stycznia 1967r.

Parki Narodowe w Polsce - Babiogórski Park Narodowy

W siedzibie dyrekcji parku w Zawoi Barańcowej znajduje się Muzeum Przyrodnicze. Długość szlaków turystycznych na terenie parku wynosi 36 km, z czego 32 km to trasy piesze, a 4 km trasy narciarskie.

Parki Narodowe w Polsce - Biebrzański Park Narodowy

Dlatego obszar parku biebrzańskiego został objęty Międzynarodową Konwencją RAMSAR, chroniącą obszary błotne i lęgowiska ptaków. W wodach parku stwierdzono występowanie 36 gatunków ryb należących do 11 rodzin.

Parki Narodowe w Polsce - Gorczański Park Narodowy

Park obejmuje centralną część pasma Gorców: masywy Turbacza, Gorca, Kudłonia, dolinę Kamienicy. Gorczański Park Narodowy jest typowym parkiem górskim, z piętrowym układem drzewostanów.

Parki Narodowe w Polsce - Kampinoski Park Narodowy

Park posiada niewielkie, ale ciekawe muzeum przyrodnicze w Ośrodku Dydaktycznym im. Urządzono 15 parkingów, 6 pól wypoczynkowych i wiele terenów biwakowych.

Parki Narodowe w Polsce - Magurski Park Narodowy

Park reprezentuje subregion Pasm Magurskich w regionie Beskidu Niskiego, położony od 380 do 800 m n.

Parki Narodowe w Polsce - Ojcowski Park Narodowy

Walory te przyczyniły się do utworzenia Ojcowskiego Parku Narodowego, szeregu Jurajskich Parków Krajobrazowych, a także otaczających je stref chronionego krajobrazu.

Parki Narodowe w Polsce - Poleski Park Narodowy

Park reprezentuje przyrodę wschodniej części Polski. Park posiad muzeum w Załuczu Starym - 6 km od Urszulina.

Sudety - PARKI NARODOWE NA TERENIE SUDETÓW

W granicach parku znajdują się także dwa rezerwaty: "Góra Chojnik" oraz "Wodospad Szklarka" GÓR STOŁOWYCH - krajobraz gór płytowych. Park znajduje się w Sudetach Środkowych.

Parki Narodowe w Ameryce Środkowej

Kolejnym parkiem narodowym, w którym ochroną objęto krajobraz wulkaniczny jest zało­żony w 1955 roku Park Narodowy Wulkanu Irazu w Kostaryce.

Parki narodowe w Skandynawii

W krajach tych idee ochrony przyrody spopularyzowano już na prze­łomie wieków, nic więc dziwnego, że pierwsze dziewięć europejskich parków narodowych powsta­ło w Szwecji. Większość z nich to rezer­waty przyrody, parków narodowych jest ponad 50.

Parki narodowe w Europie Wschodniej

Połączone ze sobą Tatrzański park Narodowy po polskiej i Tatranski Park Narodowy po słowackiej stronie stanowią jeden z najliczniej odwiedzanych przez turystów parków narodowych Europy.

Parki narodowe w Azji południowo-zachodniej - Jezioro Uromieh, Park Narodowy Asir

Jednym z najbardziej znanych rezerwatów w tym rejonie jest położony w Arabii Saudyjskiej Park Narodowy Asir o powierzchni 4150 km2.

Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki Północnej

Taza słynie z makaków, Park Narodowy Toubkal w marokańskiej części gór Atlas zapew­nia ochronę rzadkim zwierzętom górskim, a adaksy oraz rzadkie oryksy arabskie zamieszkują Naro­dowy Rezerwat Przyrody Air i Tenere w Nigrze. Park Narodowy El Kala w Algierii to również obszar bagien i rozlewisk, ostoja jeleni i rzadkich karakali.

Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki Zachodniej i Centralnej

I tak na przykład w Kongo przy tworzeniu strefy ochronnej oddzie­lającej Park Narodowy Odzala - innego rezerwatu goryli - pracowali słynący ze swej znajomości lasu Pigmeje.

Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki Południowej

Oprócz Parku Narodowego Krugera do ważniejszych nale­żą Addo Elephant National Park w pobliżu Port Elizabeth, krajobrazowy Golden Gate Highlands National Park i Kalahari Gemsbole National Park, przylegający do znacznie większego Gamesbok National Park w Botswanie.

Parki narodowe we Włoszech

Pierwszy park narodowy, Gran Paradiso założono w 1922 roku w górach w północno-za­chodniej części kraju. W 1923 roku w Apeninach założono Park Naro­dowy Abruzzo.

Parki narodowe na Hawajach

Park Narodowy Haleakala na hawajskiej wys­pie Maui obejmuje nieczynny wulkan wraz z nie­zwykłymi formami skalnymi. Na wyspie Hawaii znajduje się Wulkaniczny Park Narodowy Hawaii, w którym znajdują się dwa spośród najaktywniej­szych obecnie wulkanów na świecie - Mauna Loa i Kilauea.