Park miejski

Park miejski

Czytaj Dalej

BLETCHLEY PARK - kwatera

Kryptolo-gom z Bletchley Park udało się od­czytać tysiące niemieckich depesz, co miało istotny wpływ na przebieg wielu działań bojowych.

PARK KEITH (1892-1975) - generał

Nowozelandczyk z pochodzenia, od lipca 1939 r. do kwietnia 1940 r. był oficerem sztabowym główno­dowodzącego brytyjskim lotnic­twem myśliwskim (Fighter Com-mand). W 1940 r. objął dowodzenie 11 grupą lotnictwa myśliwskiego *RAF, która osłaniała ewakuację wojsk alianckich spod *Dunkierki, a później...

Uczenie się jako funkcja miejska w szeregu i objętości materiału

Zapamiętywanie czyli uczenie się jest również, funkcją miejsca w szeregu. Jeśli uczymy się jakiegoś, długiego tekstu, to zastanawiamy się co lepiej pamiętamy, jakie elementy tego szeregu są lepiej pamiętane. W pierwszej kolejności zapamiętywane są dosyć dobrze te początkowe elementy, gorzej...

ŻRÓDŁA POWSTANIA I ROZWOJU MIAST. UWARUNKOWANIA LOKALIZACJI MIAST. ŻRÓDŁA WZROSTU LUDNOŚCI MIEJSKIEJ

Rozwojem miasta można by nazwać taki wzrost powiązań pomiędzy elementami, który pełni pozytywną rolę w zakresie funkcjonowania organizmu miejskiego oraz poziomu i jakości życia jego mieszkańców.

KRYZYS MIAST I POLITYKA ODNOWY (ŚWIAT, EUROPA, POLSKA). POLITYKA MIEJSKA

Formy realizacji programu - przygotowanie zawodowe ludzi młodych z niższych warstw ludności miejskiej, powszechny system zabezpieczeń emerytalnych z centralnego funduszu ubezpieczeń społecznych.

STRUKTURY PRZESTRZENNE WEWNĄTRZ MIAST: CENTRA I INNE STREFY. TYPY PRZESTRZENI MIEJSKICH WG. CASTELSA

Z kolei funkcje ogólnomieskie rozwijają się przede wszystkim na obszarach uprzywilejowanych pod względem swego srtategiczno-komunikacyjnego położenia w miejskim organizmie.

RESTAURACJA I REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH (USA, EUROPA, POLSKA)

Kolejna inicjatywa polityki miejskiej - GENTRYFIKACJA, czyli uszlachetnianie domów poprzez remont i zmianę funkcji - tzw rewitalizacja osiedli.

SZKOŁA EKOLOGICZNA (PARK I INNE) I KONCEPCJE STREF SPOŁECZNO - PRZESTRZENNYCH

(Park). Procesy w przestrzeni miejskiej: koncentracja, centralizacja segregacja ,inwazja ,sukcesja 9.

TYPOLOGICZNA SZKOŁA KONTINUUM MIEJSKO - WIEJSKIEGO. MIASTO JAKO STYL ŻYCIA (WIRTH, SOROKON, RADFIELD, ZIMMERMAN, RIESMAN)

Cechy te generują miejski styl życia,kt. Miejski i wiejski styl życia oddziałują wzajemnie na siebie ale z czasem styl miejski zdominuje wiejski.

LUDNOŚĆ MIEJSKA i WIEJSKA w poszczególnych krajach - procentowy udział i czynniki które o tym zadecydowały

Obecnie ludność miejska stanowi ponad połowę mieszkańców Ziemi. Wraz ze wzrostem rozwoju gospodarczego kraju, udział ludności miejskiej będzie wzrastał.

Biebrzański Park Narodowy - Utworzenie parku

Dopiero 9 września 1993 roku podpisano rozporządzenie powołujące na miejsce mniejszego parku krajobrazowego - Biebrzański Park Narodowy o powierzchni z otuliną, ponad 126 tyś.

Biebrzański Park Narodowy - Położenie parku

Park położony jest w płn. Jest to największy park narodowy w Polsce.

Biebrzański Park Narodowy - Rzeźba terenu i budowa geologiczna

Biebrzański Park Narodowy obejmuje znaczną część Kotliny Biebrzańskiej (położonej na wysokościach 102 - 112 m n.

Biebrzański Park Narodowy - Stosunki wodne

długości w granicach parku). W granicach parku znajdują się dolne odcinki dopływów Biebrzy.

Biebrzański Park Narodowy - Warunki klimatyczne

Obszar należy do najchłodniejszych rejonów naszego kraju. Charakteryzuje się oddziaływaniem klimatu kontynentalnego, z wpływami klimatu północnego (borealnego). W stosunku do sąsiadujących terenów, występują tu niższe średnie temperatury, ze względu na bagienne podłoże, które ogrzewa się wolniej...

Biebrzański Park Narodowy - Flora

Szata roślinna parku odznacza się dużą różnorodnością, wysokim stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków.

Biebrzański Park Narodowy - Fauna

żuraw, łabędź niemy, perkoz dwuczuby, kormoran czapla siwa, czapla biała, bocian biały, kaczka krzyżówka, błotniak stawowy spotkać można na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Fauna Biebrzańskiego Parku Narodowego posiada, podobnie zresztą jak flora, wiele gatunków rzadkich i chronionych.

Biebrzański Park Narodowy - Turystyka

Biebrzański Park Narodowy jest ważnym obszarem dla turystyki przyrodniczej, wypoczynku sobotnio - niedzielnego, wędkarstwa, a także dla celów dydaktycznych. W Południowym i Środkowym Basenie parku wytyczone są piesze szlaki o długości ponad 195 km.

Biebrzański Park Narodowy - Zagrożenia - Ochrona przyrody

Tworzy się rezerwaty przyrody, parki narodowe, gdzie chroni się zachowaną jeszcze przyrodę, aby człowiek obudziwszy się któregoś dnia, nie musiał stwierdzić, że świat, który go otacza to jedynie fabryki i betonowe osiedla, tereny gdzie brak jest zieleni i zwierząt.

El Nino - POŻAR W PARKU YELLOWSTONE

Naukowcy zajmujący się badaniem Yellowstone twierdza, ze El Nino 1998 przyczyniło się do tego, na co park czekał od przynajmniej pięćdziesięciu lat.