Park Górczyński (Gorzów Wielkopolski)

Park Górczyński (Gorzów Wielkopolski)

Park Górczyński – to park położony w największej dzielnicy mieszkaniowej Gorzowa Wielkopolskiego – Górczynie. Park założony został w 1993 roku i położony jest pomiędzy ulicami Górczyńską i Kombatantów. Znajdują się w nim ławki, alejki spacerowe, siłownia pod gołym niebem, a kilkuletnie drzewka są enklawą zieleni. Jest on punktem spotkań wielu osób, możemy tam także powrócić do przeszłości...

Czytaj Dalej

Parki narodowe, ochrona przyrody w Polsce

Woliński Park Narodowy Woliński Park Narodowy położony jest u ujścia Odry w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, Park utworzono w 1960, Woliński Park Narodowy stał się pierwszym w Polsce parkiem morskim.

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE - Znaczenie czynu zbrojnego Wielkopolan dla II RP odradzającej się w latach 1918 – 1921

Wstęp.

Urodziłem się 19 lat temu w Śremie, tradycyjnie w szpitalu. Mieścił się on wówczas na ulicy Powstańców Wielkopolskich. Rodzice przez długi czas mieszkali ze mną na tej samej ulicy. Tam stawiałem pierwsze kroki. Każdego pierwszego listopada zapalałem świeczkę na naszym cmentarzu pod pomnikiem...

Formy ochrony przyrody.

Czyni to z tego obiektu pierwszy w Polsce park chroniący walory przyrodnicze morza. Wokół parku krajobrazowego może być utworzona otulina (strefa ochronna) zabezpieczająca park przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Biebrzański Park Narodowy - Fauna

żuraw, łabędź niemy, perkoz dwuczuby, kormoran czapla siwa, czapla biała, bocian biały, kaczka krzyżówka, błotniak stawowy spotkać można na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Fauna Biebrzańskiego Parku Narodowego posiada, podobnie zresztą jak flora, wiele gatunków rzadkich i chronionych.

El Nino - POŻAR W PARKU YELLOWSTONE

Naukowcy zajmujący się badaniem Yellowstone twierdza, ze El Nino 1998 przyczyniło się do tego, na co park czekał od przynajmniej pięćdziesięciu lat.

Krótko o Puszczy Białowieskiej i Białowieskim Parku Narodowym

ptaków; z osobliwości -europejski, bocian czarny, orzeł bielik, orlik krzykliwy; 1977 Białowieski Park Narodowy został uznany przez UNESCO za rezerwat biosfery; wpisany na Listę Świat.

Woliński Park Narodowy - ZWIERZĘTA

Na terenie parku oznaczono 3 nowe dla nauki gatunki: chrząszcza Teredus Opacus i 2 gatunki skoczogonków (Collembola). Powrót żubra do parku jest ważnym wydarzeniem.

Parki narodowe w USA

Słynna jest na przykład Blue Ridge Parkway -autostrada wiodąca przez malownicze góry Blue Ridge, łącząca Park Narodowy Shendoah w Wir­ginii z Parkiem Narodowym Great Smoky Mountains w Północnej Karolinie i Tennessee.

Pozycjonowanie parków wypoczynku i rozrywki przy wykorzystaniu map percepcji

Załóżmy, że przedsiębiorstwo tworzące parki wypoczynku i rozry wki chce założyć nowy park na obszarze Los Angeles.

Der Park von Martin Walser

Ich vermute, dass im Text „Der Park von Robert Walser der Ich – Erzhler den Sonntagvormittag in einem Park verbringt. Er beschreibt alles, was er sieht, also den Park, die Natur und die Leute, die im Park sind oder ihm begegnet haben.

BLETCHLEY PARK - kwatera

Kryptolo-gom z Bletchley Park udało się od­czytać tysiące niemieckich depesz, co miało istotny wpływ na przebieg wielu działań bojowych.

Biebrzański Park Narodowy - Utworzenie parku

Dopiero 9 września 1993 roku podpisano rozporządzenie powołujące na miejsce mniejszego parku krajobrazowego - Biebrzański Park Narodowy o powierzchni z otuliną, ponad 126 tyś.

Biebrzański Park Narodowy - Położenie parku

Park położony jest w płn. Jest to największy park narodowy w Polsce.

Biebrzański Park Narodowy - Rzeźba terenu i budowa geologiczna

Biebrzański Park Narodowy obejmuje znaczną część Kotliny Biebrzańskiej (położonej na wysokościach 102 - 112 m n.

Biebrzański Park Narodowy - Stosunki wodne

długości w granicach parku). W granicach parku znajdują się dolne odcinki dopływów Biebrzy.

Biebrzański Park Narodowy - Flora

Szata roślinna parku odznacza się dużą różnorodnością, wysokim stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków.

Biebrzański Park Narodowy - Turystyka

Biebrzański Park Narodowy jest ważnym obszarem dla turystyki przyrodniczej, wypoczynku sobotnio - niedzielnego, wędkarstwa, a także dla celów dydaktycznych. W Południowym i Środkowym Basenie parku wytyczone są piesze szlaki o długości ponad 195 km.

Biebrzański Park Narodowy - Zagrożenia - Ochrona przyrody

Tworzy się rezerwaty przyrody, parki narodowe, gdzie chroni się zachowaną jeszcze przyrodę, aby człowiek obudziwszy się któregoś dnia, nie musiał stwierdzić, że świat, który go otacza to jedynie fabryki i betonowe osiedla, tereny gdzie brak jest zieleni i zwierząt.

Euroregiony Polski - EUROREGION "PRO EUROPA VIADRINA"

Euroregion powstał w grudniu 1993 r. na mocy umowy podpisanej przez Stowarzyszenie Gmin Lubuskich, Związek Gmin Gorzowskich i Niemieckie Stowarzyszenie Środkowa Odra".

Euroregion "Pro Europa Viadrina" obejmuje po stronie polskiej 33 gminy z terenu dwóch województw lubuskiego i zachodniopomorskiego...