Parczewski

Czytaj Dalej

PARCZEWSKA MELANIA

W Kaliszu zachował się cenny księgozbiór Parczewskich. MAKSYMOWICZ Miejsce Alfonsa i Melanii Parczewskich w stosunkach literackich polsko-łużyckich, w: Polsko-łużyckie stosunki literackie, red.