Parafia św. Wojciecha w Kielcach

Parafia św. Wojciecha w Kielcach

Parafia Świętego Wojciecha w Kielcach – parafia rzymskokatolicka w Kielcach. Należy do dekanatu Kielce-Śródmieście diecezji kieleckiej. Założona w 1089. Jest obsługiwana przez księży diecezjalnych. Mieści się przy placu św. Wojciecha.

Czytaj Dalej

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Wojciecha w Gnieźnie i odbył się wówczas słynny zjazd gnieźnieński, na którym zapadły niezwykle istotne dla Polski decyzje. Wojciecha. Wojciecha.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; luźne akta dekanatów, parafii i klasztorów z terytorium diec.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

na ziemiach litewsko-ruskich oraz na Pomorzu wśród Prusów; niekiedy administrowali parafie, m. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

GNIEZNO i literatura

Wojciech w literaturze i legendzie średniowiecznej, w. Wojciech 997-1947 (zbiór.

HYMN, pieśń liturgiczna

Wojciecha powstało 8 h. , obok Wincentego z Kielc. Wojciechu w tym oficjum stanowią naśladownictwo h.

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.

ANIOŁ

Wojciecha w Poznaniu).

BAZYLIKA

), we Włocławku (1907), Lwowie iPłocku (1910), Gnieźnie (1931), Przemyślu i Sandomierzu (1960),Warszawie (1961), Częstochowie i Poznaniu (1962), Fromborkui Pelplinie (1965), Kielcach (1970), Tarnowie (1972); sanktuariamaryjne — w Dąbrowie Górniczej (1901), na Jasnej Górze(1906), w Starej Wsi (1927), Leżajsku (1928), Wambierzycach(1936), Piekarach Śląskich (1962), Czerwińsku (1967), Gietrzwałdziei na Świętej Górze w Gostyniu Pozn.

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - DZIEJE

Wojciecha należą obecnie także klasztory z innych państw. Wojciecha, Congregatio Slava S.

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - W POLSCE

dążenie doprzejmowania parafii, aby zwiększyć uposażenie opactw. w kościołach na Łysej Górze,w Sieciechowie i Lubiniu, które nie posiadały praw parafialnych.

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

Historię b. kościelnychdzieli się na 3 epoki odpowiadające tradycyjnemu podziałowidziejów Kościoła.

A. OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI — Początek b. kościelnymdały archiwa pierwotnych gmin chrzęść, przechowujące przedewszystkim księgi Pisma Św., akta i spisy męczenników, listybpów oraz dzieła...

BŁASZCZYK ADAM ANDRZEJ ks.

w Kielcachi prob, w Igołomii, 1932-39 dziekan i prob, w Słomnikach, od1939 dziekan i prob, parafii św. Wojciecha w Kielcach; 1918-31wydawał w Kielcach tygodnik oświatowo-społeczny „Ojczyzna" ;działał również w społ.

BOGUSZEWSKI KRZYSZTOF ALEKSANDER ks.

i został prob, parafii św. Wojciechaw Poznaniu.

BOLESŁAW (1)

Wojciecha z 1605, jednonawowy, murowany, w stylu późnogot. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu, Wwa 1965, 121, 159; SzmTw 476-477.

BOROWIECKI STANISŁAW ks.

na terenie Rosji, 1919-24 administratorem parafii Olsztyni Oleszno; 1924-25 duszpasterzem pol. emigracji we Francji;1925-33 prob, w Chrząstowie, potem w Koniecpolu, 1944-46w Kozłowie Małogoskim, 1946 parafii św. Wojciecha w Kielcach.

BRACTWO św. ŁUKASZA

Wojciecha, a w Sokolnikach Ukrzyżowanie, obrazy ołtarzoweTrójca Święta, Św.

DAWID - IKONOGRAFIA

(BKapGn) i w Mszale Wojciecha Jastrzębca z ok. Frączkiewicza z 1726, gdzie jego pendant jest figura Salomona (ołtarz główny katedry w Kielcach).

DOBRZEŃ WIELKI

Parafia w dekanacie siołkowickim w diecezji opolskiej; po 1228 własność klasztoru norbertanek.