Parafia św. Wojciecha i św. Jerzego w Zatorze

Parafia św. Wojciecha i św. Jerzego w Zatorze

Parafia Świętych Wojciecha i Jerzego w Zatorze – parafia rzymskokatolicka należąca do dekanatu Zator archidiecezji krakowskiej. Została utworzona w XIII wieku. Kościół parafialny został wybudowany i konsekrowany w 1393.

Czytaj Dalej

BENEDYKTYNI, Zakon św. Benedykta, Ordo Sancti Benedicti (OSB) - W POLSCE

dążenie doprzejmowania parafii, aby zwiększyć uposażenie opactw. w kościołach na Łysej Górze,w Sieciechowie i Lubiniu, które nie posiadały praw parafialnych.

BRACTWO KOŚCIELNE, konfraternia

Jerzego (—Jerzy); B. Wojciecha (—Wojciech); B.

CHICAGO

Skalski, Aleksander Karczyński, Jerzy Bojanowski (ur. parafia niezależna powstała w Ch. ; po jego śmierci (1907) parafia połączyła się z Polskim Nar. 7 parafii i ok.

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

Na wzmianki o kościele i parafii natrafiamy dopiero w dokumentach z 1641r. Alfons Groszkowski, drzewo potrzebne do budowy świątyni parafia otrzymała z lasów z dóbr biskupich przypuszczalnie w 1711r.

Wzgórze św. Wojciecha

Wojciech. Krzysztofa Bonadury Starszego i Jerzego Catenazziego. jako cmentarz parafii farnej.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Wojciecha w Gnieźnie i odbył się wówczas słynny zjazd gnieźnieński, na którym zapadły niezwykle istotne dla Polski decyzje. Wojciecha. Wojciecha.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

na ziemiach litewsko-ruskich oraz na Pomorzu wśród Prusów; niekiedy administrowali parafie, m. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

CHEŁMNO

Kujot, Kto założył parafie w dzisiejszej diecezji chełmińskiej? Nierzwicki, 700 lat parafii chełmińskiej, Grudziądz 1933; A. Tomaszewskiego (1873-80) oraz kalendarze parafialne.

DZIECIĘCE STOWARZYSZENIA RELIGIJNE

Organizacje parafialne 1935-37 (KF 977), Dziecięca Krucjata Trzeiwoict 1958 (KF 977) ; Bractwo Dzieciątka Jezus, Pz 1913 ; Bcringer II80-83 ; J. Jagła, Specyficzne formy duszpasterstwa polonijnego w relacji do duszpasterstwa parafii miejscowych.

GDAŃSK

Wojciecha (prawdopodobnemiejsce jego męczeńskiej śmierci otrzymało nazwę ŚwiętyWojciech, obecnie G. -Święty Wojciech, XII w. II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św.

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

Zabytki - kościół Świętej Trójcy w Będzinie

Zawadzkiego, proboszcza parafii w latach 1937 – 1970, który w czasie pożaru podpalonej przez Niemców 8 września 1939 r. Pierwsza upamiętnia Śluby Narodu Polskiego składane w parafiach 5 maja 1957 r.

Zabytki architektury

Gniezno; •Kościół archikatedralny grobem Sw Wojciech i jego relikwiami oraz słynne brązowe Drzwi gnieźnieńskie XII w,- Relikfiasz z relikfiami św Wojciecha,-Gotycki Portal nad drzwiami Gnieznie,-Prymas wyszyński figura,-Pałac Arcybiskupi,13.

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

 

Małżeństwo to związek dwojga ludzi – kobiety i mężczyzny. Religia chrześcijańska dowodzi, iż pierwsze małżeństwo ustano–wił Bóg, stwarzając Adama i Ewę – pierwszych rodziców. Dwie osoby, które winna łączyć miłość, wzajemny...

Średniowieczne wzory świętości („Legenda o św. Aleksym”, „Kwiatki św. Franciszka”).

 

Średniowiecze to epoka, która stawiała przed literaturą zadanie, polegające na nieustannym przypominaniu człowiekowi, że jest śmiertelny i że jego życie na ziemi powinno być drogą do zbawienia i świętości. Wytworzyło tzw. wzorce osobowe, podane w formie gotowej, zalecanej do naśladowania. Jednym...

Filozofia chrześcijańska w starożytności: św. Augustyn

Św. Augustyn (IV/V w. po Chr.) obok św. Tomasza uważany jest za gł. filozofa związanego z chrześcijaństwem, należy jednak pamiętać, że w myśli św. Augustyna pojawiają się też wątki manichejskie, sceptyckie i neoplatońskie. Słuchał on bowiem przez jakiś czas manichejczyków, potem zaś uległ...

Filozofia okresu średniowiecza. Realistyczny system św. Tomasza

Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274) w sporej mierze nawiązywał do myśli i terminologii Arystotelesa. Najważniejsze odkrycie, które go dokonał w filozofii (zwł. w metafizyce) to było zwrócenie uwagi na to, że w każdym realnym bycie da się wyróżnić istotę i istnienie. Punktem wyjścia badań św. Tomasza...

Chrystologia św. Jana

Ewangelia wg św. Jan powstała w chrześcijanskich wspólnotach Azji Mniejszej pod koniec pierwszego wieku. Były to środowiska, w których zaznaczał się wpływ herezji gnostycko - doketycznej oddzielającej Chrystusa pneumatyczno niebiańskiego od Jezusa historyczno - ziemskiego. Szerzyły się poglądy...

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.