Parafia św. Tomasza Apostoła w Majdanie Sopockim

Parafia pod wezwaniem świętego Tomasza Apostoła w Majdanie Sopockim – parafia rzymsko-katolicka należąca do diecezji zamojsko-lubaczowskiej, dekanat Józefów. Została erygowana 31 maja 1919 roku przez bpa Mariana Leona Fulmana. W latach 1919-1992 Parafia należała do diecezji lubelskiej. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Tomasza Apostoła został wybudowany w 1835 roku. Do parafii należą...

Czytaj Dalej

ANDRZEJ APOSTOŁ Św.

Tomasza Apostoła (Barberini, Rzym).

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

realizują przez prowadzenie parafii, spowiadanie i kaznodziejstwo; obejmowali stanowiska kaznodziejów katedralnych i nadwornych spowiedników panujących świeckich (bł. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

GDAŃSK

liczył 5 dekanatów, obejmujących 37 parafii; dod e k a n a t u G. II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św. białostocko-gdańskiej, w skład którego wchodzą parafiew Braniewie, Elblągu, G .

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

LEGENDA NA DZIEŃ ŚWIĘTYCH SZYMONA I JUDY APOSTOŁÓW

Tomasz apostoł, jak czytamy w Historii kościelnej, posłał Tadeusza, zwanego także Judą, do króla Abgara, aby spełnił obietnicę Bożą.

Służyć temu, cóż ci jest w niebie  (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej.

  Kościół zakładał pierwsze szkoły ( parafialne, klasztorne i katedralne ) i uniwersytety. Nieco inna jest filozofia świętego Tomasza z Akwinu.

Quo Vadis

Powieść składa się z 74 rozdziałów i epilogu. Akcja rozgrywa się przede wszystkim w Rzymie, w I wieku po narodzeniu Chrystusa. Poszczególne części są podobnej objętości (cecha charakterystyczna dla powieści drukowanej w odcinkach). Cyfry rozpoczynające akapity oznaczają numery rozdziałów.

l...

Oceń Tomasza Judyma z perspektywy doświadczeń życiowych Twojego pokolenia.

Tomasz Judym chciał pomagać pokrzywdzonym przez los, jednak kosztem krzywdy drugiego człowieka – Joasi. Tomasz Judym był człowiekiem, który raczej je marnował.

Filozofia okresu średniowiecza. Realistyczny system św. Tomasza

Tomasz był zwolennikiem drogi „złotego środka” (takiego postępowania moralnego, które nie popada w skrajności typu hedonizm czy ascetyzm (cynicyzm)).

Tradycyjne wielkie kwestie filozoficzno – teologiczne podjęte przez św. Tomasza z punktu widzenia filozofii

Tomasz mógł zaakceptować to twierdzenie? Tomasz poprzez te dowody nie chciał nikogo upewniać w istnienie Boga, bo w XII wieku nie było takiej potrzeby.

Porównanie św. Augustyna z św. Tomasza

Tomasz żył w świecie i okresie, który uchodził za szczytowy w całym średniowiecznym uniwersum.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

Jaka była koncepcja społeczeństwa przedstawionego przez św. Tomasza z Akwinu

Tomasz przedstawiał jako zjawisko "naturalne" a tym samy i sprawiedliwe.

RZYM

Łac., wł. Roma, ang., fr. Rome, nm. Rom, Wieczne miasto, Miasto siedmiu wzgórz (zob. Siedem: wzgórz Rzymu), Głowa świata (łac. Caput mundi), Miasto papieskie, Roma - cesarzowa świata antycznego, Babilon Zachodu, Niobe (zob.) narodów - miasto nad Tybrem, w Lacjum (Włochy środk.); w staroż. ośrodek i...

Święty Paweł

Myśl Pawła wywarła wielki wpływ na wszystkie odłamy chrześcijaństwa, szczególnie idee Augustyna, Tomasza z Akwinu, Lutra i Kalwina.

ABRAHAM de GEORGHS SJ

Tomasza Apostoła; 1595 wysłany do Etiopii dia  ratowania uwięzionych przez władze tur.