Parafia św. Stefana Króla w Warszawie

Parafia św. Stefana Króla w Warszawie

Parafia Świętego Stefana w Warszawie – parafia rzymskokatolicka w Warszawie (dekanat mokotowski). Obsługiwana przez księży archidiecezjalnych. Parafia została erygowana w 1973. Kościół parafialny św. Józefa Oblubieńca został zbudowany jako kaplica szkolna Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w latach...

Czytaj Dalej

Władcy Hiszpanii i Portugalii

W dziejach Półwyspu Iberyjskiego zapisało się wielu władców, których ogromne aspiracje pchały do rozszerzania swej władzy na inne państwa kontynentu. Gdy Europa okazała się za ciasna, ruszyli na podbój Nowego Świata.

W VIII wieku większość terytoriów Półwyspu Iberyjskiego została podbita przez...

Polska w okresie rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego

( prezydent Warszawy Jan Dekert zwołał przedstawicieli miast królewskich.

KRÓL

Warszawa 1937) Rudolfa Frimla; libretto: Brian Hooker i W. Król z narodem, naród z królem hasło olbrzymiej manifestacji w Warszawie na św.

GDAŃSK

II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św. białostocko-gdańskiej, w skład którego wchodzą parafiew Braniewie, Elblągu, G . , Morągu, Ornecie, Pasłęku, atakże siedziba parafii ewang.

Rosja czasów Piotra I Wielkiego a Francja Ludwika XIV- praca porównawcza

, Król Słońce i jego czasy, Warszawa 1968. , Piotr Pierwszy, Warszawa 1951. , Życie codzienne hugenotów od edyktu nantejskiego do Rewolucji Francuskiej, Warszawa 1978.

Życie umysłowe i kulturalne w Polsce epoki oświecenia (teatr, czasopisma, szkolnictwo, malarstwo, mecenat króla)

W czasie Sejmu Wielkiego zaczęły wychodzić także inne czasopisma: "Gazeta Narodowa i Obca" - organ stronnictwa patriotycznego, "Gazeta Warszawska" - codzienne pismo informacyjne, "Magazyn Warszawski" - czasopismo informacyjno - rozrywkowe.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

Walka narodu polskiego o utrzymanie tożsamości narodowej

Grupa młodych patriotów szła Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem do centrum Warszawy z okrzykiem na ustach: DO broni! W nocy z 7 na 8 września zapadła decyzja o kapitulacji Warszawy.

ALEKSANDER WIELKI (Macedoński)

Syn Filipa II Macedońskiego i Olimpiady, ur. 356 pne. w Pełli, wychowanek Arystotelesa, król macedoński od 336; Wymógł na państwach gr. obranie go naczelnym wodzem wyprawy na Persję, rzekomo dla wyzwolenia miast gr. w Azji Mniejszej, a w istocie dla zdobycia całego cywilizowanego Wschodu.

W 334 przekroczył...

Sztuka w czasach Ludwika XIV

Trwające 72 lata panowanie francuskiego króla Ludwika XIV, zwanego Królem Słońce, to okres bezprecedensowej świetności wszystkich niemal dziedzin sztuki: od literatury, poprzez malarstwo i architekturę, do rękodzielnictwa.

Gdy w roku 1643 Ludwik XIV został koronowany na króla Francji, miał zaledwie...

Władcy Polski

Księstwo Warszawskie (1807-15) i Królestwo Polskie (1815-1918) były tworami zdominowanymi przez obce mocarstwa i miały obcych władców, królami Polski byli formalnie między innymi carowie Aleksander I (1777-1825) i Mikołaj I (1796-1855).

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

męskich należy wymienić: bernardynów (Kraków), franciszkanów (Warszawa), jezuitów (Kraków i Warszawa), kapucynów (Kraków i Warszawa z siedzibą w Nowym Mieście n.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

na Mazowsze, gdzie powstały klasztory 1356 w Warszawie i Rawie, ok. Stefana w Herzogen-burgu (J. 1946-50; ° w Warszawie — wzniesiony ok. w Warszawie.

Francja Wczesnośredniowieczna

MEROWINGOWIE W połowie IV wieku pokonani przez cesarza Aureliana Frankowie osiedlili się między dolnym Renem a Menem, zachowując status “sprzymierzeńców". Część z nich zajęła tereny na prawym brzegu środkowego Renu (centrum ich państwa stanowiła Kolonia). Natomiast Frankowie saliccy, korzystając z trudności cesarstwa, osiedlili się nad Morzem Północnym (później macierzyste ziemie Franków nazywano Austrią lub, Austrazją). Pierwszym ich władcą był, Klodiusz,

Szymon Askenazy, Książe Józef Poniatowski 1763-1813, Warszawa 1978. (historiografia)

Tajne rokowania warszawskie z Rosją – zwichnięte przez opór ks. Józefa – działalność schwarzenberga – Ostatnie pożegnanie Warszawy – Pokój w Krakowie – ostatnia pokuta – marsz ku zachodowi.

Obraz miłości w Dziejach Tristana i Izoldy Josepha Bediera

Jakaż przedziwna i piękna jest to opowieść!

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

 

 

Tablica chronologiczna - Po Chrystusie

14. August umiera. Tyberiusz cesarzem

30. Ukrzyżowanie Jezusa

41. Klaudiusz (pierwszy cesarz legionowy) obwołany cesarzem przez gwardię pretoriańską po zabójstwie Kaliguli

68. Samobójstwo Nerona (Galba, Otho, Witeliusz cesarzami)

69. Wespazjan

102. Pan Czau nad Morzem Kaspijskim

117. Hadrian następuje...

Od czego warto rozpocząć edukację matematyczną dzieci?

Olechnowicz w książce U źródeł rozwoju dziecka, Warszawa 1988). Olechnowicz w książce U źródeł rozwoju dziecka, Warszawa 1988). Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno - wyrównawcze, Warszawa 1997, s.

Kreacja wzorów i postaw ideowych średniowiecza w oparciu o poznaną literaturę

Ideał rycerza - Najpopularniejszy epos rycerski średniowiecza to anominowe dzieło francuskie 'Pieśń o Rolandzie' (przełom XI i XII wieku). Roland, rycerz Karola Wielkiego, ginie w obronie wiary w walce z pogańskimi Saracenami. Jest to bohater idealny - skupia w sobie cechy najwyżej cenione w epoce...

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.