Parafia św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Dzierzkowicach

Parafia św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Dzierzkowicach

Parafia św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Dzierzkowicach – jedna z 8 parafii w dekanacie Urzędów w rzymskokatolickiej archidiecezji lubelskiej. W skład parafii wchodzi 8 wsi: Pierwsze wzmianki o istnieniu parafii pochodzą z roku 1326. Obejmowała ona m.in. dzisiejsze parafie w Księżomierzy i Olbięcinie. Król Władysław Jagiełło nadał jej także 3 łany ziemi ornej. W okresie przynależności do...

Czytaj Dalej

BRACTWO KOŚCIELNE, konfraternia

pod wpływem rozwoju doktryny mariologiczneji apostolstwa wielkich mariologów. Marii Magdaleny (— Maria Magdalena); B. Corcoran, Marian Confraternities, w: Mariology, Miw 1961, III 223-234; Fliche-Martin XIV 666-693; M.

CZECHY - SZTUKA SAKRALNA

Antyfonarz z Vysšego Brodu, Liber viaticus Jana ze Středy, a także grupa pokrewnych rpsów — Modlitewnik Ar-nestl, Laus Mariae i in.

Dzieje parafii i kościoła św. Barbary w Rumianie

Na wzmianki o kościele i parafii natrafiamy dopiero w dokumentach z 1641r. Alfons Groszkowski, drzewo potrzebne do budowy świątyni parafia otrzymała z lasów z dóbr biskupich przypuszczalnie w 1711r.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

Maria delie Grazie w Gravedona z końca XIII w. Maria del Popolo w Rzymie (architekt Baccio Ponteiii, rzeźby Andrea Bregno, freski z 1485-89 Pinturicchia, kaplica książąt Chiggi projektu Raffaela), S.

BUFFALO

parafii (13w mieście B. miesięcznik „Ave Maria". Kruszka, Historia polska w Ameryce, Miw 1908, XIII 3-45; Pamiętnik złotego jubileuszu parafii św.

CHEŁMNO

Pismo trapistów z Marianhill w Afryce, przypominające katolikom potrzeby misji wśród Kafrów, wyd. Tomaszewskiego (1873-80) oraz kalendarze parafialne.

DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA - CZASY NAJNOWSZE

Marii Magdaleny) na temat natury życia mist, i powołania wszystkich do kontemplacji. Lochet, Union à Dieu, âme de tout apostolat, Mo 1950,19613 ; Gabriel od świętej Marii Magdaleny, L'unione con Dio secondo san Giovanni della Croce, Fi 1951; O.

DZIECIĘCE STOWARZYSZENIA RELIGIJNE

Dziecięctwa Jezusowego przy kolegiacie farnej w Poznaniu 1923-36 (KF 742), Papieskie Dzieło Dziecięctwa Jezusowego parafii farnej 1928-38 (KF 873), Akta wychowania dzieci (KF 881). Organizacje parafialne 1935-37 (KF 977), Dziecięca Krucjata Trzeiwoict 1958 (KF 977) ; Bractwo Dzieciątka Jezus, Pz 1913 ; Bcringer II80-83 ; J.

GODZINKI

Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980. Studia z mariologii biblijnej.

GRÓDEK JAGIELLOŃSKI

bp Marian Jaworskidokonał w G. powstał przed 1593;1939 należało do niego 11 parafii: Białogóra, Biatohorszcze,Brzuchowice, G. należało 13parafii.

Gotyk

Maria Novella 1246, S. Maria del Fiore z 3-portalową fasadą typu francuskiego, ponadto kościół Santa Croce. Marii Magdaleny, św.

Zabytki - kościół Świętej Trójcy w Będzinie

Pierwsza upamiętnia Śluby Narodu Polskiego składane w parafiach 5 maja 1957 r. Mieroszewskiego i jego żony Magdaleny. Gzichowa i dobroczyńcy będzińskiej parafii.

Pułtusk

Marii Magdaleny z 1538, przebudowana w 1623 i w 1737-39, zniszczona w 1945. Marii Magdaleny, na skraju skarpy nad-narwiańskiej, położony jest zamek bisku­pów płockich, zbudowany ok.

LEGENDA NA DZIEŃ PRZENIESIENIA RELIKWII ŚW. STANISŁAWA

Rocznicę przeniesienia relikwij św. Stanisława z miejsca pierwotnego ich pochowania [o nim por. nr 3 Dod.] do katedry na Wawelu obchodziła diecezja krakowska dnia 27 września, w przeddzień uroczystości swego głównego patrona, św. Wacława. W którym roku jednak fakt ten nastąpił, tego dokładnie nie...

AUGUSTYN św.

Marii Magdaleny nazwanej za Augustynem apostołką.

Średniowieczny bohater pozytywny - Legenda o św. Aleksym

Żądanie, aby literatura była zaangażowana, nie jest wynalazkiem naszych czasów. Jest prawie tak stare jak sama literatura. Właściwie zawsze wymagano od niej, aby służyła jakiejś sprawie, by uczyła, zwalczała, krytykowała, dawała wzór, stwarzała wartości, które można by przejąć i stosować w...

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

Między nimi stanęła poezja, ta nierealna zjawa, która zajęła miejsce Marii. Od tej reguły odbiega powieść Marii Dąbrowskiej Noce i dnie, która jest obszerną panoramą małżeństwa Barbary Ostrzeńskiej i Bogu–miła Niechcica.

Średniowieczne wzory świętości („Legenda o św. Aleksym”, „Kwiatki św. Franciszka”).

 

Średniowiecze to epoka, która stawiała przed literaturą zadanie, polegające na nieustannym przypominaniu człowiekowi, że jest śmiertelny i że jego życie na ziemi powinno być drogą do zbawienia i świętości. Wytworzyło tzw. wzorce osobowe, podane w formie gotowej, zalecanej do naśladowania. Jednym...