Parafia św. Stanisława Kostki w Rypinie

Parafia św. Stanisława Kostki w Rypinie

Parafia św. Stanisława Kostki w Rypinie jest rzymskokatolicką parafią dekanatu rypińskiego. Parafia została wyodrębniona 3 maja 1982 z parafii Trójcy Świętej w Rypinie. Jej obecnym proboszczem jest ks. Marek Smogorzewski. Kościół parafialny został zbudowany w latach 1984-1990, konsekrowany 16 września 1990 przez biskupa płockiego Zygmunta Kamińskiego. Mieści się przy ul. ks. Antoniego...

Czytaj Dalej

DZIECIĘCE STOWARZYSZENIA RELIGIJNE

Organizacje parafialne 1935-37 (KF 977), Dziecięca Krucjata Trzeiwoict 1958 (KF 977) ; Bractwo Dzieciątka Jezus, Pz 1913 ; Bcringer II80-83 ; J. Jagła, Specyficzne formy duszpasterstwa polonijnego w relacji do duszpasterstwa parafii miejscowych.

LEGENDA NA DZIEŃ PRZENIESIENIA RELIKWII ŚW. STANISŁAWA

Rocznicę przeniesienia relikwij św. Stanisława z miejsca pierwotnego ich pochowania [o nim por. nr 3 Dod.] do katedry na Wawelu obchodziła diecezja krakowska dnia 27 września, w przeddzień uroczystości swego głównego patrona, św. Wacława. W którym roku jednak fakt ten nastąpił, tego dokładnie nie...

Karol Wojtyła Jan Paweł II

" Nowy biskup pracował w kurii, prowadził w dalszym ciągu wykłady na KUL - u, wizytował parafie, święcił kościoły i kaplice, odwiedzał domy zakonne, udzielał święceń kapłańskich.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. ; znaczna liczba akt zespołów dekanatów, parafii (m.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

na ziemiach litewsko-ruskich oraz na Pomorzu wśród Prusów; niekiedy administrowali parafie, m. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

BARZYNSKI MICHAŁ WINCENTY CR

Stanisława Kostki (obecnie Weber High School), najstarszegimnazjum pol. Wachtl, Dzieje Zjednoczenia Polsko-Rzymsko-Katolickiego w Ameryce, Ch 1913; Album pamiątkowy złotego jubileuszu parafii św, Stanisława Kostki, Ch 1917; J.

CHÓR

parafialne i towarzystwa śpiewacze. parafii św. Stanisława Kostki w Chicago, zał.

DOBKOWSKI ZYGMUNT ks.

i tu pracował w różnych parafiach; zostawszy 1966 kapelanem szpitala oraz kapelanem i duchowym kierownikiem Polonii w San Francisco, organizował obchody rocznic kośc. Stanisława Kostki) oraz prowadził zbiórki pieniężne, m.

DUDZIK JÓZEFINA

parafii św. Stanisława Kostki, kierując organizacjami par.

FONDALIŃSKI JAN bp.

w Łodzi, kontynuował studia na KUL, gdzie1948 uzyskał magisterium z filozofii, a 1950 doktorat z teologii;został prob, parafii św. łódzkiej; od 1961 jako prob, parafii katedralnejpełnił różne funkcje w kurii.

GDAŃSK

II) obejmuje parafie MB Bolesnej (1929), św. Stanisława Kostki (G. białostocko-gdańskiej, w skład którego wchodzą parafiew Braniewie, Elblągu, G .

GODZINKI

Stanisławie Kostce, św. Laskowski, Życie liturgiczne w parafiach dekanatu kazimierskiego w XVIII wieku w świetle akt wizytacji biskupich, w: Studia z dziejów liturgii w Polsce, Lb 1980.

GORDON FRANCISZEK CR

przy parafii św. Stanisława Kostkiw Chicago (od 1899 jej p r o b . Stanislaus Kostka Church Chicago, Ch 1967; F.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

GOMBROWICZ WITOLD

Stanisława Kostki, a 1927 studia prawnicze na UW.

MĘCIŃSKI WOJCIECH

Stanisława Kostki do zakonu S.

Św. STANISŁAW SZCZEPANOWSKI

kieleckie), kościół parafialny.

ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI, Fabryczny, Łęczycki

Stanisława Kostki, będący cennym zabytkiem; w okresie międzywojennym wyznawałojudaizm ponad 30% mieszkańców (2635 osób w 1921 ).

ALEPPO

, w tym 18000 katolików, 4 parafie, 11 księży diec. , w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak.