Parafia św. Mikołaja Biskupa Sanktuarium MB Łaskawej w Pieraniu

Parafia św. Mikołaja Biskupa Sanktuarium MB Łaskawej w Pieraniu

Kościół św. Mikołaja Biskupa Sanktuarium MB Łaskawej w Pieraniu – jeden z dziewięciu kościołów w dekanacie inowrocławskim II. W samej budowli znajduje się obraz MB Pierańskiej, który został koronowany w 1722 roku. Kościół jest unikatową budowlą drewnianą. Miejscowości należące do parafii: Bąkowo, Dąbrowa Biskupia (4 rodziny), Dziewa, Głojkowo, Konary, Niemojewo, Nowy Dwór, Papros, Pieczyska...

Czytaj Dalej

Karol Wojtyła Jan Paweł II

W skali międzynarodowej biskup Wojtyła zaznaczył swoją obecność współpracując z biskupami niemieckimi. W przeddzień zakończenia soboru biskupi polscy wystosowali list - orędzie do biskupów niemieckich , który wywołał oburzenie władz komunistycznych i szykany wobec Kościoła.

ARCHIWA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO w POLSCE

Jougan, Kancelaria parafialna, czyli zbiór przepisów kościelnych l pań-stwowych dla urzędów parafialnych I-II, Lw 1912; K. parafialne, najczęściej nieuporządkowane i zdewastowane, zwykle z dokumentacją od XVI do XX w.

AUGUSTIANIE - EREMICI, Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini (OESA)

na ziemiach litewsko-ruskich oraz na Pomorzu wśród Prusów; niekiedy administrowali parafie, m. Wyczawski, Augustiańska parafia w Radomyślu nad Sanem, Wwa 1964; J.

CZECHY - SZTUKA SAKRALNA

Początki sztuki sakr. na terytorium Cz. związane były z powstaniem Państwa Wielkomo-rawskiego i przyjęciem przez nie chrześcijaństwa. Architektura sakr. rozwijała się już w 1. poł. IX w., o czym świadczą pozostałości prostych, jednoprzestrzennych, rzadziej bazylikowych, kościołów i rotund z...

GREIFSWALD, Gryfia

i krajowego biskupa protest,(prow. Mikołaja; protest, biskupowiG.

Bulla Unam sanctam

Ponowiono wezwanie biskupów na synod i zagrożenie depozycjąkróla. Na synod przybyło do Rzymu 39 biskupów, co świadczyło, że król nie ma pełnego poparciaswego episkopatu.

LEGENDA NA DZIEŃ PRZENIESIENIA RELIKWII ŚW. STANISŁAWA

A gdy biskup znalazł się naprzeciw przedsionka owego człowieka, on schował się za słup i patrzał przez szparę podziwiając chwałę i cześć, jaka otaczała biskupa.

Empiryzm brytyjski (J. Locke, G. Berkeley, D. Hume)

Poglądy Berkeley’a wyrastały w pewnym kontekście filozoficzno-kulturowym – rozwijały się wtedy dość szybko nauki przyrodnicze, wychodzące z pewnych materialistycznych założeń, szerzyły się poglądy ateistyczne; anglikański biskup chciał więc w jakiś sposób zreformować naukę, by ochronić człowieka przed depersonalizacją, czyli traktowaniem go, jako byt czysto biologiczny, a nawet fizyczny.

Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

Wpływowy arcybiskup magdeburski uzyskał bullę papieską podporządkowującą mu wszystkie biskupstwa polskie.

ALEPPO

, w tym 9000 katolików, 8 parafii, 10 księży diec. , w tym 143000 katolików, 12 parafii, 26 księży zak. Biskupstwa niekatolickie: gr.

BAZYLIKA

), we Włocławku (1907), Lwowie iPłocku (1910), Gnieźnie (1931), Przemyślu i Sandomierzu (1960),Warszawie (1961), Częstochowie i Poznaniu (1962), Fromborkui Pelplinie (1965), Kielcach (1970), Tarnowie (1972); sanktuariamaryjne — w Dąbrowie Górniczej (1901), na Jasnej Górze(1906), w Starej Wsi (1927), Leżajsku (1928), Wambierzycach(1936), Piekarach Śląskich (1962), Czerwińsku (1967), Gietrzwałdziei na Świętej Górze w Gostyniu Pozn.

BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W KOŚCIELE POWSZECHNYM

klasztorne oraz przy siedzibach biskupich,m. przy katedrach biskupich, nakazane1563 na Soborze Tryd.

BOLESNA MATKA BOŻA - W IKONOGRAFII

Maryja jako współcierpiąca z Synemwystępuje w scenach bibl. (-> złożenie do grobu, ukrzyżowanie),dogm.-mist. (przedstawienia typu Dolorosa Societas), dewocyjnych(bizant. ikony Glykofllusa i Madonna Pasyjna, cyklehistorii pasyjnej, koronka 7 boleści, opłakiwanie, -> Pieta)oraz na licznych obrazach...

BONAWENTURA, właśc. Giovanni Fidanza Św. OFM

, Nationalbibliothek, Bamberga) lub biskupim, w kapie okrywającejhabit (retabulum z poł.

BRZEG

1745, ołtarze boczne i ambona w stylurokokowym oraz XVIII-wieczne obrazy; do parafii należy kościółfilialny MB Różańcowej w Brzezince, pochodzący z XIV w. , powstały przed1335 ma 13 parafii (2 w B.

BUCZYŃSKI BONAWENTURA OFMRef

parafii w Northeim, Princetoni Berlinie w stanie Wisconsin.   Album pamiątkowe z okazji złotego jubileuszu parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Milwaukee, Miw 1915; W.

CHEŁM

1651 pod Beresteczko) ; 1654 obraz zwrócono parafii w Ch. Bieńkowski, Działalność organizacyjna biskupa Jana Biskupca w diecezji chełmskiej (1417-1452), RH 7 (1958) z.

CHROBERZ

  PC — 11 1, ArKi; MPV I 153; Historia kościoła parafialnego w Ch. Wiśniowski, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu, Wwa 1965, 123-124; AZA 52; E.

CLEVELAND

Stanisława Bpa), w diecezji natomiast jest 7 parafii (św. przez National Center for Urban Ethnic Affairs I ogólnokrajowej konferencji parafii etnicznych wzięli udział pol.

DAWID - IKONOGRAFIA

Spośród starotest. postaci w sztuce chrzęść, najczęściej przedstawiano D. ze względu na typologiczny charakter jego historii.

1. Sztuka wczesnochrześcijańska — W pierwszych wiekach przedstawiano poszczególne wydarzenia i cykle scen z młodzieńczego okresu dziejów D. W ulubionej na Zachodzie scenie walki...